ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ   ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
073 Менеджмент   Менеджмент організацій і адміністрування
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
241 Готельно-ресторанна  справа
242 Туризм

    Абітурієнтам

 

Шановні абітурієнти! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальностями

"Менеджмент"

 Освітньо-професійні програми:

 • "Менеджмент організацій і адміністрування"
 • "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

"Готельно-ресторанна справа"

"Туризм"

 

"Бакалавр"

Термін навчання:
          денна форма - 3 роки 10 місяців;
          заочна форма - 3 роки 10 місяців.

Здобуття ступеня бакалавра здійснюється на основі повної загальної середньої освіти.

На денну форму навчання заяви подаються тільки в електронній формі
(крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів згідно Правил прийому в ХДУХТ у 2018 році).

На заочну форму навчання - як в електронній формі, так і у паперовій - через приймальну комісію

Абітурієнтам на спеціальність "Менеджмент" пропонуються вступні випробування:

 1. Українська мова та література (бюджет/контракт)
 2. Математика (бюджет) або Історія України (контракт)
 3. Іноземна мова* або Географія  (бюджет/контракт) - за вибором абітурієнта
 *Іноземна мова: Англійська мова, Німецька мова, Французька мова

Абітурієнтам на спеціальність "Готельно-ресторанна справа" пропонуються вступні випробування:

 1. Українська мова та література (бюджет/контракт)
 2. Іноземна мова (бюджет) або Історія України (контракт)
 3. Математика або Географія (бюджет/контракт) -  за вибором абітурієнта

 *Іноземна мова: Англійська мова, Німецька мова, Французька мова

Вступники подають сертифікат УЦОЯО, видані у 2016 та 2017, та 2018 р.  Оцінки з  іноземної мови приймаються лише з сертифікатів ЗНО 2018 р.

Університет приймає сертифікати УЦОЯО з результатами зовнішнього оцінювання за базовим рівнем складності.

Сертифікати УЦОЯО з кількістю балів нижче 100 університетом не приймаються.

Документи, необхідні для вступу

До заяви, поданої у паперовій формі, вступники додають:

 • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього;
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційну картку до нього;
 • документ, який посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку допризовної дільниці;
 • 4 кольорових фотокартки розміром 3х4.

Документ про здобутий ОКР і додаток до нього, сертифікат УЦОЯО, паспорт та військовий квиток вступник пред'являє особисто.

Копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Терміни подачі документів

Прийом документів на денну та заочну форми навчання проводиться
12 - 26 липня

Пийом документів від осіб, які мають право складати вступні випробування в університеті на денну та заочну форми навчання, проводиться

12 - 20 липня
Вступні випробування проводяться
21 - 26 липня
Конкурсний відбір на денну та заочну форми навчання за державним замовленням розпочинається
1 серпня


Терміни зарахування вступників на навчання:

 • на місця державного замовлення -  7 серпня 2018 р.
 • на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – 11 серпня 2018 р.

Правила розрахунку конкурсного балу

Для конкурсного відбору осіб конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних іспитів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи помножених на вагові коефіцієнти за формулою:  

КБ = К1хП1 + К2хП2 + К3хП3 + К4хА + К5хО, де:

КБ – конкурсний бал;
К1, К2, К3, К4, К5 – вагові коефіцієнти,

П1  бал з Української мови та літератури К= 0,30
П2  бал з Іноземної мови К= 0,35
П3

бал з  Математики або  Географії або  Історії України

К= 0,24
А Середній бал атестату (диплому) К= 0,10

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

"Бакалавр" зі скороченним терміном

Термін навчання:
             денна форма – 1 рік 10 місяців;
             заочна форма – 1 рік 10 місяців.

Прийом документів на денну та заочну форми навчання проводиться: з 12 по 26 липня.

Вступники подають до приймальної комісії наступні документи:

 • заяву про вступ;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4;
 • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додатка до нього;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку допризовної дільниці.

Документ про здобутий ОКР і додаток до нього, паспорт та військовий квиток вступник пред'являє особисто.

Вступні випробування на денну та заочну форми навчання проводяться: з 21 по 26 липня.

Для осіб, які вступають на навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста відповідного напряму зараховується результат тестування з фахової дисципліни та середній бал диплома молодшого спеціаліста.

Для осіб, які вступають на навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю , обов'язковим є додаткове фахове випробування з перевіркою рівня знань, умінь, навичок та здібностей до певного виду діяльності за тестовими технологіями.

Вступники, які отримали оцінку "не склав", до складання вступних випробувань не допускаються.

Конкурсний відбір на денну та заочну форми навчання за державним замовленням розпочинається 1 серпня.

Зарахування вступників на навчання:

за державним замовленням – 7 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб11 серпня.

Випускникам вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації (технікумів, коледжів), з якими оформлені договори про співробітництво з Харківським державним університетом харчування та торгівлі про здійснення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки та напрямами підготовки університету надаються пільгові умови оплати навчання (знижка загальної суми за навчання у розмірі 10%).