КАФЕДРА
Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв


  Навчальний процес

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

Автоматизація виробничих процесів Розрахунок і конструювання обладнання малих переробних і харчових виробництв
Автоматизація харчових виробництв Технологічне обладнання галузі
Гідравліка і гідропневмопривід Технологічне обладнання малих переробних і харчових  виробництв
Експлуатація обладнання харчових виробництв Технологічне обладнання харчових виробництв
Механізація вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт Технологічні основи машинобудування
Мікропроцесорні системи управління Технологія монтажу, налагодження і ремонту обладнання малих переробних і харчових виробництв
Процеси та апарати харчових виробництв Транспортне та допоміжне обладнання м’ясопереробних підприємств
Реология харчових продуктів Удосконалення обладнання харчових виробництв

Навчальні ресурси

Для поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності співробітниками кафедри здійснюється низка наступних заходів: активно вивчаються можливості соціальних серверів Web 2.0, їх використання під час проектування дистанційних навчальних курсів, вивчаються методи створення інформаційних матеріалів з використанням сучасних технологій, особливості роботи тьютора на сучасному етапі розвитку науки та техніки, береться участь у проведенні вебінарів.

Для здійснення вказаних заходів використовуються наступні Інтернет простори: dl.kharkiv.eduelibrary.ru (Найбільший російський інформаційний портал в галузі науки, технології, медицини та освіти.), науковометричні бази Index Copemicus; Google Scholar, бібліографічні бази даних Ulrich’s Global Serials Directory; Booksin Print.

Співробітники кафедри у своїй науковій роботі активно використовують електронні колекції наукової періодики та бази даних провідних наукових видавництв за адресами: ru-patent.info, редакція "Патенти і ліцензії" patents-and-licences.webzone.ru; base.ukrpatent.org, dissercat.com, korolenko.kharkov.com, belgospatent.by, патентне бюро Російської Федерації www.patika.ru, hbuv.gov.ua. Всесвітня патентна база даних orbit.com . База даних містить доступ до анотацій та повних текстів патентів, виданих більш ніж 75-ти патентних відомствах (у тому числі USPTO,WIPO, EPO та інших).

Графіки консультування ...

... на кафедрі

Г Р А Ф І К проведення консультацій
2-ий семестр 2015/2016 н.р.
 №
з/п
П.І.Б. викладача,
п
осада
Час проведення
Ауд.
 1. Кіптела Л.В., професор  1240-1420
середа
223

 2. Бабкіна І.В., професор  1110-1240
середа
227
 3. Карпенко Л.К., доцент  1100-1200
середа
506
 4. Загорулько О.Є., доцент  1100-1200
вівторок
227
 5. Ляшенко Б.В., доцент  1100-1220
понеділок
229
 6. Маяк О.А., доцент  1200-1400
понеділок
229
 7. Шевченко А.О., доцент  1200-1300
п'ятниця
229
 8. Михайлова С.В., ст. викладач  1400-1520
вівторок
229
 9. Загорулько А.М., асистент  1100-1200
вівторок
229

... в режимі on-line

Г Р А Ф І К проведення консультацій on-line
2-ий семестр 2015/2016 н.р.
 №
з/п
П.І.Б. викладача,
п
осада
Час проведення
 1.  Кіптела Л.В., професор 1100-1200
середа
 2.  Бабкіна І.В., професор 1200-1400
понеділок
 3.  Загорулько О.Є., доцент 1200-1400
середа
 4.  Ляшенко Б.В., доцент 1200-1400
вівторок
 5.  Маяк О.А., доцент 1000-1200
понеділок
 6.  Шевченко А.О., доцент 1200-1400
четвер

Практика студентів

Викладачі кафедри керують виробничою практикою студентів 4, 5, 6 курсів факультету обладнання і технічного сервісу денної та заочної форми навчання.

Студенти 4 курсу денної форми навчання ФОТС в літній період збирають матеріал для виконання випускної бакалаврської роботи – бакалаврська практика. Студенти 5 курсу ФОТС денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання перед виконанням дипломного проекту у зимовий період проходять переддипломну практику. Термін практики 7 тижнів, кожний студент виконує індивідуальне завдання відповідно теми дипломного проекту.

Базами практики є передові підприємства харчової промисловості Харківської області та міст України, які мають узгоджені програми практики згідно загальної програми, затвердженої ХДУХТ.

Основними базами практики є:

  •     ТОВ НВП "Технохолод";
  •     ПП "Арт-КОР";
  •     ТОВ "Європейське торгове обладнання";
  •     ЗАТ "Бісквітна фабрика";
  •     ЗАТ "Роганський пивзавод";
  •     ВАТ "Каравай";
  •     ВАТ Хлібозавод "Нова Баварія".

Кращі підприємства харчової промисловості Харківській області та міст України, які з’явились за період проходження практики корисними для придбання та закріплення теоретичного та практичного досвіду майбутніх спеціалістів, відмічаються на засіданнях кафедри та плануються майбутніми базами проходження практики.

Підбір баз практики студентів проводиться керівником кафедри і навчальним відділом університету після обговорення і затвердження договору з передовими підприємствами харчової промисловості Харківської області та міст України, які мають відповідну базу для виконання в повному обсязі програми практики. У договорі ведеться, що керівниками практики мають бути директора, начальники виробництв, які мають великий досвід роботи і вищу освіту за фахом майбутніх спеціалістів.

Кожен студент, що отримує щоденник та програму практики, повинен не тільки відпрацьовувати на конкретному підприємстві, а й отримали відгук від керівника бази практики, підготувати звіт і захистити в присутності керівників баз практики та університету, що відповідає положенню про проходження практики студента та закріплюється оцінкою в заліковій відомості.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ПРО КАФЕДРУ
Сьогодення
Історія
Колектив кафедри
Лабораторії
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Дисципліни
Навчальні ресурси
Графіки консультування ...
Практика
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науково-дослідна робота
Наукові школи
Наукові гуртки
Видання
АБІТУРІЄНТАМ