КАФЕДРА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕСТОРАННІЙ ІНДУСТРІЇ


 

КОЛЕКТИВ

 

Завідуюча кафедрою, д.т.н., проф. Гринченко Ольга Олексіївна

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком «За наукові досягнення», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

Закінчила Харківський інститут громадського харчування у 1984 р., на кафедрі працює з 1984 р. У 1988 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Технологія взбитих виробів  на основі метилцелюлози та овочів» за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування; у 2005 р. – на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Наукове обґрунтування та розробка технології кулінарної продукції з використанням напівфабрикатів функціональних композицій на основі полісахаридів» за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування.

Викладає навчальні дисципліни: «Технологія продукції закладів ресторанного господарства»,  «Харчові добавки», «Інноваційні технології харчової продукції», «Маркування харчової продукції».

Є автором 13 навчальних посібників, 10 монографій,  понад 426 наукових публікацій, в тому числі 101 навчально-методичної роботи, понад 32  авторських свідоцтв та патентів на винаходи та корисні моделі, 65 нормативних та технологічних документів.

Підготувала 3 доктора технічних наук та 6 кандидатів технічних наук за спеціальністю  05.18.16 – технологія харчової продукції.

д.т.н., проф. Пивоваров Павло Петрович

Pyvovarov P

Академік міжнародної академії холоду, відмінник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. За наукові успіхи нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Харківської міської та обласної державної  адміністрації.

Закінчив Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування» у 1974 році. З 01.08.1974 року зарахований на посаду асистента кафедри технології виробництва продуктів громадського харчування. У 1978-1981 р.р. навчався у цільовій аспірантурі з відривом від виробництва в Київському торгово-економічному інституті, у 1981 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук, у 1991 році – на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук. З 28.08.1984р. по 01.09. 1997р. працював завідувачем кафедри технології харчування ХДУХТ. Загальний стаж роботи Пивоварова П.П. 46 років. 

Викладає навчальні дисципліни: «Теоретичні основи харчових технологій», «Інноваційні технології харчової продукції», «Методологія харчової науки», «Індустріальні технології харчової продукції в межах реалізації бізнес-процесу В2В».

Має більше 490 публікацій, в т.ч. 4 навчальні посібники з грифом МОН, 2 енциклопедичних видання, більше 10 монографій, більше 115 патентів на винахід та технічних рішень.

Підготував 3 докторів наук та 12 кандидатів наук за спеціальністю  05.18.16 –  технологія харчової продукції.

д.т.н., проф. Перцевой Федір Всеволодович

Percevoy

Академік міжнародної академії холоду, відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

Закінчив Харківський університет громадського харчування у 1975 р. На кафедрі працює з 1977 року. У 1995 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Технологія желейної продукції на основі структуроутворювачів з якісно зміненими функціональними властивостями» за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування.

Викладає навчальну дисципліну - "Харчові технології".

Є автором більше  420 публікацій, серед них 12 монографій, в тому числі 2 англійською мовою,  13  навчальних посібників, більше  143  патентів та авторських свідоцтв, у тому числі  6  зареєстровано у Європі, Японії та США, 53 нормативних документів, 16 навчально-методичних робіт.

Підготував 1 доктора наук та 19 кандидатів наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

д.т.н., проф. Пивоваров Євген Павлович

Pyvovarov E 1.jpg

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

У 2000 році закінчив Харківську державну академію технології та організації харчування, спеціальність – інженер-технолог; пройшов шлях від аспіранта (2000 р.) до кандидата технічних наук (2003 р.), доцента кафедри технології харчування (2008 р.) та доктора технічних наук (2014 р). Наукова діяльність Пивоварова Є.П. пов'язана з проблемами дослідження властивостей харчової сировини, створення інноваційних технологій продуктів харчування та удосконалення технологічних процесів для їх реалізації.

Викладає навчальні дисципліни: «Теоретичні основи харчових технологій», «Реалізація систем управління якістю в ресторанному господарстві».

Є автором 1 навчального посібника, 4 монографії, 40 статей в наукових виданнях, 31 тезу доповідей на науково-практичних конференціях,  16 патентів та авторських свідоцтв, 27 нормативних документів – технічних умов та технологічних інструкцій на нову продук-цію.

Під керівництвом Пивоварова Є.П. захищено 4 дисертаційних роботи на здобуття нау-кового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції. 

д.т.н., проф. Горальчук Андрій Богданович

Horalchuk 1.jpg

Закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі  у 2004 р. На кафедрі працює з 2004 року. У 2008 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія термостабільних емульсійних соусів на основі овочевої сировини» за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування. У 2016 році захистив докторську дисертацією на тему «Наукове обґрунтування технологій напівфабрикатів збивних для кулінарної та кондитерської продукції з поліфазною дисперсною структурою» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

Викладає навчальні дисципліни: "Теоретичні основи харчових технологій," "Методи контролю якості харчової продукції", "Інноваційний інжиніринг в закладах ресторанного господарства".

Є автором 2 навчальних посібників, 1 енциклопедії, 6 монографій,  понад 110  наукових публікацій, 6 патентів на винаходи та корисні моделі, 4 нормативних документів, 30 навчально-методичних робіт.

Під керівництвом Горальчука А.Б. захищено 4  дисертаційні роботи на здобуття наукового ступення кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 — технологія харчової продукції.

 

к.т.н., проф. Федак Наталя Василівна

Fedak 1.jpg

Заступник директора НН ІХТБ з науково-методичної роботи та інноваційних технологій навчання.

Закінчила Харківський інститут громадського харчування у 1984 році  за спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування». На кафедрі працює з 1997 року. У 1997 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технология очистки подсолнечного масла после фритюрной жарки в предприятиях питания» за спеціальністю 05.18.16 -  технологія продуктів харчування.

Викладає навчальні дисципліни: «Університетська освіта», «Інноваційні та спеціальні технології харчової продукції», «Спеціальні технології харчування в ресторанному господарстві».

Є автором 7 навчальних посібників, понад 100 наукових публікацій, 9 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі, 8 нормативних документів, 40 навчально-методичних робіт.

Підготувала  1 кандидата наук за спеціальністю  05.18.16 - технологія харчової продукції.

к.т.н., доц. Чорна Ніна Вікторівна

Chernaya

Закінчила Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю "Технологія та організація громадського харчування". У 1997 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції. Працює доцентом кафедри технології харчування ХДУХТ з 2001 р.

Викладає навчальні дисципліни: «Технологія продукції ресторанного господарства», «Проектування підприємств галузі», «Технологічно-проектне та технічне забезпечення функціонування закладів ресторанного господарства».

Є автором 3 навчальних посібників, 1 монографії, понад 60 наукових публікацій та навчально-методичних робіт, у т.ч. авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі.

к.т.н., доц. Колеснікова Марина Борисівна

Kolesnikova 1.jpg

Закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю „Технологія громадського харчування”.

У 2002 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Розробка технології сумішей сухих функціональних для виробництва емульсійних соусів» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції. На теперішньому етапі сфера науково-практичних інтересів Колеснікової М.Б. полягає у розробці систем менеджменту безпечності для підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства. Здійснює постійне підвищення кваліфікації із зазначеного напрямку шляхом участі у міжнародних та вітчизняних семінарах та тренінгах.

Викладає навчальні дисципліни: «Технологія галузі. Технологія продукції закладів ресторанного господарства», «Технологічна експертиза безпечності харчової продукції»  .

Є автором понад 200 наукових робіт , в т.ч. навчальних посібників,  монографій, енциклопедія харчування, патентів.

к.т.н., доц. Юрченко Світлана Леонідівна

Urchenko 1.jpg

Закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування у 1995 р. На кафедрі працює з 1999 року. У 1999 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Розробка технології багатофункціональних напівфабрикатів для виробництва солодких страв з пінною структурою» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

Викладає навчальні дисципліни: "Стандартизація, метрологія, сертифікація",  "Технологія продукції закладів ресторанного господарства", "Технологія мучних кондитерських виробів".

Є автором 4 навчальних посібників, 3 монографій,  понад 100 наукових публікацій, 1 патенту на винахід, 3 нормативних документів, 55 навчально-методичних робіт.

к.т.н., доц. Черемська Тетяна Володимирівна

Troshiy

Закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування  у 1998 р. На кафедрі працює з 2005 року.У 2007 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія термоформованих гарнірів на основі знежирених зародків пшениці та їх використання у складі перших страв» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

Викладає навчальну дисципліну: "Харчові технології".

Є автором 3 навчальних посібників, 3 монографії, 1 енциклопедія,  понад 100 наукових публікацій,  4 патенти на винаходи та корисні моделі, 12 нормативних документів, 58 навчально-методичних робіт.

доц. Ботштейн Бела Борисівна

Botshteyn

Закінчила Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування» у 1974 р. На кафедрі працює з 1995 року. На теперішньому етапі сфера науково-практичних інтересів Ботштейн Б.Б. полягає у розробці наукового підходу до культури харчування сучасної людини як невід'ємної складової загальної культури. Займається розробкою та трансформацією в навчальний процес технологічних тренінгів, які націлено на реалізацію творчих та інноваційних підходів до організації освітнього процесу для формування сучасних та креативних фахівців закладів ресторанного господарства

Викладає навчальні дисципліни: «Культура харчування», «Технологічний тренінг»,  «Технологія продукції закладів ресторанного господарства».

Є автором понад 134 наукових робіт, в т.ч. навчальних посібників, наукових публікацій, авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі, нормативних документів та навчально-методичних робіт.

 

к.т.н., доц. Омельченко Світлана Борисівна

Omelchenko 1.JPG

Закінчила Харківську державну академію технології і організації харчування у 2001 р. На кафедрі працює з 2001 року. У 2016 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія оздоблювальних напівфабрикатів на основі рослинних олій» за спеціальністю 
05.18.16 – технологія харчової продукції.

Викладає навчальні дисципліни: «Методи контролю якості харчової продукції», «Харчові технології», «Стандартизація, метрологія, сертифікація», «Основи технології харчування»

Є автором 1 навчального посібника, понад 7 наукових публікацій, 1 патенту на винахід, 2 нормативних документів, 15 навчально-методичних робіт.

к.т.н., доц. Плотнікова Раїса Валеріївна

Plotnikova

Закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі у 2008 р. На кафедрі працює з 2011 року. У 2014 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія напівфабрикатів десертної продукції на основі молока знежиреного з регульованим складом сольової системи» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

Викладає навчальні дисципліни: «Харчові та дієтичні добавки», «Інноваційні технології харчової продукції».

Є автором понад 20 наукових публікацій, 2 патентів на винаходи, 1 нормативного документу, 10 навчально-методичних робіт.

 

к.т.н., доц. Нагорний Олександр Юрійович

Nagorniy

Закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі у 2009 р. На кафедрі працює з 2010 року.У 2014 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія соусів томатних капсульованих» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

Викладає навчальні дисципліни: "Теоретичні основи харчових технологій", "Технологічно-проектне та технічне забезпечення функціонування закладів ресторанного господарства", "Проектування підприємств галузі".

Є автором 1 монографії, понад 25 наукових публікацій, 3 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі, 8 нормативних документів, 15 навчально-методичних робіт.

 

к.т.н., доц. Яранцева Євгенія Олександрівна

Korotaeva 1.jpg

Закінчила Харківський державний університет харчування та торівлі  у 2012 р. У 2016 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему:  «Технологія напівфабрикатів капсульованих рослинних олій на основі іонотропних полісахаридів».

Викладає навчальні дисципліни: " Технологічний тренінг", "Технологія продукції закладів ресторанного господарства", "  Технологія мучних кондитерських виробів".

Є автором понад 20 наукових публікацій, 2 патентів на винаходи та корисні моделі, 1 нормативного документа, 4 навчально-методичних робіт.

 

к.т.н., ст.викладач Котляр Олег Володимирович

Kotlar 1.JPG

Закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі  у 2010 р. На кафедрі працює з 2012 року.

У 2015 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія напівфабрикату сухого жировмісного  для солодких страв з піноемульсійною структурою» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

Викладає навчальні дисципліни: "Харчові технології", "Технологія продукції закладів ресторанного господарства", " Інноваційні та спеціальні технології харчової продукції".

Є автором понад 17 наукових публікацій, 2 патентів на винаходи та корисні моделі, 1 нормативного документа, 21 навчально-методичних робіт.

к.т.н., ст.викладач Андрєєва Світлана Сергіївна

Andreeva 1.JPG

Закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі  у 2005 р. Працює ст. викладачем кафедри технології харчування з 2010р. 

У 2016 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технології напівфабрикатів соусів солодких на основі плодово-ягідної сировини для десертної продукції».

Викладає навчальні дисципліни: «Основи кулінарної майстерності», «Технологія галузі. Технології продукції закладів ресторанного господарства», «Культура харчування», «Технології продукції ресторанного господарства».

Є автором понад 20 наукових публікацій, 1 нормативного документа, 25 навчально-методичних робіт.

 

к.т.н., ст.викладач Хаустова Тетяна Миколаївна

Закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі  у 2005 р. 

У 2012 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: « Технологія кулінарної продукції з крокетної маси на основі борошна пшеничного ».

Викладає навчальні дисципліни: "Харчові технології", "Технологія продукції закладів ресторанного господарства", " Інноваційні та спеціальні технології харчової продукції".

Є автором понад 13 наукових публікацій, 2 патентів на винаходи та корисні моделі, 4 нормативних документа, 19 навчально-методичних робіт.

 

к.т.н., ст.викладач Діхтярь Альона Миколаївна

 

Закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі  у 2005 р. 

У 2017 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: « Технологія продукції із заварного тіста з використанням олії соняшникової високоолеїнового типу».

Викладає навчальні дисципліни: «Методи контролю якості харчової продукції», «Харчові технології», "Технологія продукції закладів ресторанного господарства", " Інноваційні та спеціальні технології харчової продукції".

Є автором понад 15 наукових публікацій, 3 патентів на винаходи та корисні моделі, 4 нормативних документа, 19 навчально-методичних робіт.

 

Зав. лабораторії спеціальних технології Федорова Тетяна Леонідівна

Fedorova

 

Зав. навчальної лабораторії технології харчової продукції Семененко Владислав Сергійович

Старший лаборант Плажченко Катерина Віталіївна

 

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра харчових технологій в ресторанній індустрії є однією з провідних кафедр Університету, діяльність якої спрямовано на забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців для закладів ресторанного господарства та харчової промисловості.

Кафедра сьогодні – це висококваліфікований колектив  викладачів, науковців, докторантів та аспірантів, серед яких 3 лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, 4 відмінника освіти, 2 академіка Міжнародної академії холоду, 3 науковця, діяльність яких відзначено нагрудним знаком «За наукові досягнення», 1 утримувач  гранту Президента України для обдарованої молоді. Досягнення багатьох фахівців відзначено почесними грамотами та подяками Міністерства освіти і науки, України, Харківської міської та обласної державної  адміністрації.

Основна мета діяльності кафедри – створення умов для розвитку творчих здібностей та самовдосконалення особистості через організацію навчальної та науково-дослідної діяльності студентства при вивченні професійних дисциплін та практичної підготовки з урахуванням вимог галузевих стандартів вищої освіти.

В основу концепції розвитку кафедри покладено розвиток компетенцій (як системоутворюючу ідею її функціонування), яка розглядається в декількох аспектах:

  • інтеграція знань з дисциплін професійної підготовки;
  • інтеграція знань з дисциплін професійної та фундаментальної підготовки;
  • інтеграція інноваційних освітніх технологій навчання;
  • інтеграція освіти, науки та виробництва.

Корпоративні цінності колективу кафедри – робота в єдиній команді, яка розділяє і є засновником цінностей й традиції кафедри та Університету, що сприяє співпричетності загальній справі, формування позитивного іміджу, задоволеності від роботи та підвищенню її ефективності. 

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 Кафедру технології харчування (Кафедра харчових технологій в ресторанній індустрії з 2019р.) засновано водночас з Харківським інститутом громадського харчування у 1967 році. Саме тоді було сформовано традиції творчого та дружнього колективу з постійного самовдосконалення та самоосвіти і великого бажання донести свій досвід та знання до студентів. 

ЗАГОСКІНА Людмила Григоровна

Перший завідувач кафедри

(з 1967 до 1973)

Першим завідувачем кафедри з 1967 до 1973 рр. була ЗАГОСКІНА ЛЮДМИЛА ГРИГОРОВНА. Її енергія, талант керівника та педагогічна майстерність дозволили створити колектив викладачів-однодумців, які успішно реалізовували досвід як в освітньому процесі, так і в науковій та методичній роботі.

У 1969 р. від базової кафедри технології та обладнання підприємств громадського харчування відокремлено кафедру обладнання, завідуючим якої призначено доц., к.т.н. М.І. Бєляєва.

Великий внесок у формування кафедри технології харчування доклали Манєлова Л.Д., Розенберг С.Д., Терещенко Л.В., Бєляєва Л.М., Бердичівський В.Х., Касілова Л.О., Шильман Л.З. та інші. Важливим періодом розвитку кафедри стали 1974-1980 рр., коли на кафедру прийнято на посади асистентів Пивоварова П.П., Перцевого Ф.В., Крайнюк Л.М. З підприємств галузі на кафедру перейшли Журавльов С.В., Петрович В.Ф.

Естафету завідування кафедрою від Загоскіної Людмили Григоровни спочатку прийняла Юріна Ельвіра Василівна (1973…1984 рр.), Пивоваров Павло Петрович (1984…1997 рр.), Крайнюк Людмила Миколаївна (1997…2010 рр.). На даний час завідувачем кафедри технології харчування є д.т.н., проф., лауреат державної премії України в галузі науки і техніки Гринченко Ольга Олексіївна.

Кафедра технології харчування є однією з провідних кафедр університету, діяльність якої спрямовано на забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців для закладів ресторанного господарства та харчової промисловості. Змінивши за 50 років свого існування декілька назв та місць розташування, кафедра залишається провідною в галузі підготовки фахівців для ресторанного бізнесу та харчової індустрії, має високий кадровий потенціал, потужну наукову та матеріально-технічну базу.

Колектив кафедри зосереджує свою увагу на підготовці фахівців, здатних забезпечити перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства через інновації у навчанні, вихованні та науково-методичній роботі. Необхідність цих процесів диктується Європейською орієнтацією України та інтеграцією вищої освіти України у європейський освітянський простір.

Колектив кафедра Харчових технологій в ресторанній індустрії


Протягом часу кафедра постійно поповнювалася талано-витими науковцями, спеціалістами різних напрямів. У 1996 року розпочала роботу Набокова А.М. – спеціаліст проектного інституту «Харків-проект».  Наставником для молодих спеціалістів, душею колективу завжди була проф. Л.Д. Манєлова, яка підготувала цілу плеяду викладачів – майстрів кулінарного мистецтва: доцентів М.Б. Колеснікову, С.Л. Юрченко, Т.В. Бреславець. Під її керівництвом на кафедрі сформовано та діє школа кулінарної майстерності. Доцент Терещенко Л.B. протягом богатьох років була активним пропагандистом мистецтва «карвінг». Під її креівництвом створено «Школа карвінгу», учнями якої є студенти і викладачі кафедри. Розробником і автором численних наукових праць, підручників і методично-навчальних посібників зі стандартизації харчової продукції протягом багатох років була проф. Л.О. Касілова. Великий внесок в організацію освітнього та виховного процесу, проведення міжвузівських олімпіад, конкурсів, культурно-масових заходів вносять професор кафедри Федак Н.В., доценти Чорна Н.В., Ботштейн Б.Б., Журавльов С.В., Трощий Т.В., а також доц. Омельченко С.Б., Нагорний О.Ю, Плотнікова Р.В., Андрєєва С.С. та інші.

На кафедрі працює висококваліфікований колектив науковців, викладачів, докторантів та аспірантів, серед яких 3 лауреати Державної премії України в галузі науки й техніки, 4 відмінника освіти, 2 академіка Міжнародної академії холоду, 3 науковця, діяльність яких відзначено нагрудним знаком «За наукові досягнення», 1 одержувач гранту Президента України для обдарованої молоді. Досягнення багатьох фахівців відзначено почесними грамотами та подяками Міністерства освіти і науки України, Харківської міської та обласної державної адміністрації.

 

НАГОРОДИ

Досягнення багатьох фахівців кафедри відзначено державними нагородами, серед яких – почесні грамоти та подяки Міністерства освіти і науки України, Харківської міської та обласної державної адміністрації.

 

Отримання нагороди у номінації "Кращий науковець" в рамках конкурсу "Вища школа Харківщини - кращі імена"

Отримання премії Президента України для молодих вчених

22 лютого 2018 р. у м. Київ Відбулося вручення  премії Президента України для молодих вчених - Гринченко Н.Г., Неклеси О.П., Нагорного О.Ю., Плотнікової Р.В. за результатами роботи «Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації» 

 

Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST–2016»

1-3 листопада 2016 р. у м. Київ в рамках Міжнародного експофорума ресторанно-готельного бізнесу FoReCHвідбувся ІІ Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST–2016» ‒ грандіозний захід для фахівців готельно-ресторанного бізнесу. Під час проведення фестивалю фахівці мали унікальну можливість заявити про високий рівень кулінарної майстерності, збагатити свій професійний досвід, дізнатися про ноу-хау кулінарного мистецтва в Україні та світі.

В номінації "Ресторанний десерт" студентка університету Панчева Альона зайняла ІІ місце, одержала почесний диплом та медаль переможця.

 

Міжнародний кулінарний фестиваль « AgroCookFest – 2016»

    20-22 жовтня 2016 р. у м. Харків в рамках  одного з наймасштабніших заходів аграрної галузі Східної Європи –  «АГРОПОРТ 2016», який включений до Всесвітнього календаря FAO під патронатом Слобожанської Гільдії «Український Кулінарний Союз», відбувся Міжнародний кулінарний фестиваль «AgroCookFest – 2016» ‒ грандіозний захід для фахівців готельно-ресторанного бізнесу.

   За результатами змагань в номінації «КРАЩІЙ КОНДИТЕР» зайняла IIмісце, одержала почесний диплом, медаль переможця та була нагороджена подарунком від спонсорів фестивалю студентка Університету Головашевич Вікторія.

В номінації «ВЕГЕТАРІАНСЬКА СТРАВА» зайнялаIII місце, одержала почесний диплом та медаль переможця, студентка гр. ТХ-56пр. 1 курсу ННІТХ Рогожина Анастасія.

В номінації «СТРАВА З РИБИ » зайняв III місце, одержав почесний диплом та медаль переможця студент гр. ТХ-56пр. 1 курсу ННІТХ  Мікс Микита.

 

Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST–2015»

4-6 листопада 2015 р. у м. Київ в рамках Міжнародного експофорума ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу FoReCH відбувся І Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST–2015» ‒ грандіозний захід для фахівців готельно-ресторанного бізнесу. В номінації «Кращий шеф-кухар 2015 (CHEF 2015)» зайняв III місце, одержав почесний диплом та медаль переможця (серед 12 учасників України, Польші, Туреччини в номінації конкурсу) студент університету Кучерявий Андрій.

 

 

EcoTropheliaUkraine ‒ 2013

В травні 2013 р. проведено Перший національний студентський конкурс інноваційних харчових продуктів EcoTropheliaUkraine ‒ 2013 в м. Одеса. Командою Харківського державного університету харчування та торгівлі представлено конкурсний проект «Панна Котта на вершках з соусом фруктові сокові кульки». Учасники конкурсу – Мороз О.В., Плотнікова Р.В., Мостепанюк О.С., Веселова Н.В., М’ячикова С.О. стали переможцями конкурсу й заняли І місце.

Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України»

Колективом навчально-наукового виробничого кластеру ННІХТБ ХДУХТ взято участь у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України», офіційним організатором якого є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, і отримано диплом Лауреата у номінації «Продовольчі товари» Інноваційний продукт «Олії, жири та суміші жирові капсульвані».

Всеукраїнському конкурсі-виставці «Кращий вітчизняний товар 2013 року»

В 2013 році колектив авторів Гринченко О.О., Горальчук А.Б., Гринченко Н.Г., Неклеса О.П., Плотнікова Р.В., Мороз О.В. за інноваційність продукту напівфабрикат молочно-фруктовий для виробництва десертної продукції отримав диплом переможця в номінації «Інноваційні розробки» на Всеукраїнському конкурсі-виставці «Кращий вітчизняний товар 2013 року» .

Міжнародний конкурс EcoTrophelia (м. Кельн, Німеччина)

У жовтні 2013 р. молоді науковці ‒ О.В. Мороз, Р.В. Плотнікова та О.С. Мостепанюк під керівництвом О.О. Гринченко представляли Україну на міжнародному конкурсі EcoTrophelia в місті Кельн (Німеччина). За результатами конкурсу команда отримала міжнародний сертифікат учасників конкурсу; продукт «Panna Cotta creamy dessert with juicy – fruit bubbles sauce» включено до міжнародного каталогу інноваційних розробок європейських країн.

 

 

 

 

Державна премія України в галузі науки і техніки

У 2012 році колектив авторів Пивоваров П.П., Гринченко О.О., Михайлов В.М., Іванов С.В., Коваленко А.А., Пивоваров Є.П., Зайцев В.В., Абсалямов Ю.Г., Зайцев А.В., Янчева М.О. за роботу «Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання» отримав Державну премію України в галузі науки і техніки. Робота є підсумком близько 30-річної (з 1980 по 2010 рр.) діяльності вчених Харківського державного університету харчування та торгівлі (ХДУХТ), Національного університету харчових технологій (НУХТ), та працівників АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика», корпорація «ГРУПА-ТАЙФУН», ТОВ «Тайфун-2000», ТОВ «Чигринов».

 

 

ЖИТТЯ КАФЕДРИ

   

Ніч науки 2019

 21 вересня 2019 в Харківському державному університеті харчування та торгівлі пройшла Ніч науки.

Під час проведення заходу на кафедрі харчових технологій в ресторанній індустрії відвідувачі: 

  -оглянули університет

  -ознайомилися з його роботою

  -насолодилися програмою різноманітних і пізнавальних заходів

  -відзначили високий рівень та практичність наукових досягнень

  -відмітили дружність колективу кафедри та студентів

Кафедрою технології харчування ХДУХТ проведено:

  -виставка-дегустація нових харчових продуктів

  -процес виготовлення арт-декору з продуктової сировини за допомогою мистецтва карвінгу

  -презентація досягнень новітніх технологій харчування

 

 

Scientific Fun - науковий пікнік в Харкові

Десятки науковців та винахідників, які розповідають і, головне, показують вам світ науки цікаво, небуденно й незабутньо!
Це науковий пікнік в Харкові Scientific Fun
Цілий день лекцій, демонстрацій експериментів, прикладних проявів наукових знань.

На фестивалі в Харькові на науковому пікніку гості міста мали можливість
-спостерігати і самі проводимо хімічні експерименти
-розпізнати суть технологічних процесів
-знайти нових знайомих та друзів та просто відпочиваємо.

Науку популяризують професіонали та ентузіасти, що здатні найскладніші речі пояснити «простими словами» й унаочнити видовищними дослідами.

Формат таких зустрічей дозволяє безпосередньо залучати до наукової активності глядачів – для дітей і молоді проводять майстер-класи, ігри, конкурси та дозволяють відтворювати всі експерименти власноруч.

Конкурс студентських проектів Start-up «Харків - місто молодіжних ініціатив»

 1240 студентів взяли участь у конкурсі студентських проектів Start-up «Харків - місто молодіжних ініціатив».

Серед 87 студентів-переможців - студентки ХДУХТ 1-го курса Михайлова Анастасія та 3-го курса Чайка Альона з проектом "Смачний посуд"

Наші конкурсанти представили результати досліджень у сфері розробки нових продуктів харчування. Також студенти представили своє бачення умов для професійного розвитку молоді, побудови успішної кар’єри, створення власного бізнесу, впровадження у життя міста інноваційних технологій.

Автори проектів, які посіли перші місця, отримали грошові премії в розмірі 25 тис. грн, другі місця - 20 тис. грн, треті - 15 тис. грн.

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю 181 "Харчові технології"

 10-12 квітня 2019 року в Харківському державному університеті харчування та торгівлі відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю 181 "Харчові технології". Олімпіада проводилась за ступенем вищої освіти бакалавр (всі діючі спеціалізації в межах спеціальності 181 "Харчові технології" та за ступенем вищої освіти магістр, всі діючі освітні програми ("Технології харчування", "Технології в ресторанному бізнесі", "Харчові технології в ресторанній індустрії" або споріднені).

Було зареєстровано 79 студентів, у тому числі: за ступенем вищої освіти бакалавр – 58, за ступенем вищої освіти магістр – 21, з 24 закладів вищої освіти.

Переможцями стали:

СВО бакалавр:
1 місце БЄЛІКОВА Вікторія Вікторівна (Харківський державний університет харчування та торгівлі);
2 місце ШУЛЬГА Анна Вікторівна (Національний університет харчових технологій);
2 місце МАРЧЕНКО Ілля Михайлович (Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара);
3 місце ЯЦЕНКО Богдан Сергійович (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут");
3 місце ГИРКА Ганна Ігорівна (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка);
3 місце СОКОТ Олександр Євгенович (Таврійський державний агротехнологічний університет).

СВО: магістр:
1 місце СЕРЕНКО Антон Андрійович (Київський національний торговельно-економічний університет);
2 місце ДАЦЬКО Світлана Олександрівна (Харківський державний університет харчування та торгівлі);
3 місце ГОЛІКОВ Олександр Олегович (Одеська національна академія харчових технологій);
3 місце ШЕВЧЕНКО Ольга Станіславівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

Вітаємо переможців і учасників олімпіади та бажаємо нових здобутків

 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених "Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді"

 КОНФЕРЕНЦІЯ НА БАЗІ НАШОГО УНІВЕРСИТЕТУ

⠀"Інноваційні технології розвитку в сфері харчової промисловості, готельно-ресторанного бізнесу економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді "

Хто отримав дипломи? Звісно нагороди отримали студенти НАШОЇ кафедри:
Гладкова Олена Диплом I ступеню;
Тищенко Марiя диплом II ступеню;
Бондаренко Анна диплом III ступеню;
Калембет Владіслав- грамота.

 

 

Масляна та день відкритих дверей

Масляна та день відкритих дверей

Неможливо уявити собі завершення зими без традиційного масляного тижня, за який кожен справжній українець встигає з’їсти таку кількість смачних млинців, що вистачить на весь рік.

Масляна є одним з найстаріших свят слов'янських народів, справжня забава, смачне і неймовірно ситне свято!

У другий день Масляни прийнято заводити веселі ігри та пригощати млинцями.
Запрошуємо 5 березня в ХДУХТ всіх бажаючих (абітурієнтів, школярів харківських шкіл) на надзвичайно колоритне святкування «Проводів Зими та Масляної»
Місце проведення: площа біля університету!!!!


Програма святкування: гуляння, хороводи, пісні та танці. Різноманітні конкурси, частування млинцями, пирогами та кулішем. І, звичайно, спалювання Опудала, що символізує незворотне настання Весни.
Доречі, наші предки вважали, що саме другий день Масляної сприяє укладенню найміцніших союзів