Кафедра товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів


Про кафедру

 

Кафедра товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки є випусковою кафедрою за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за спеціалізаціями: 

  • «Управління безпечністю та якістю в харчовій промисловості та готельно-ресторанному бізнесі»  
  • «Організація оптової, роздрібної торгівлі та логістики».

Навчання проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр.
Жорсткі умови інтеграції України в Європейський Союз вимагають підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, тому на перший план виходить роль управлінських кадрів, які в межах своєї компетенції будуть здійснювати моніторинг і контроль процесів формування і забезпечення якості та безпечності товарів на всіх рівнях: від планування, виробництва і збуту до загального управління діяльністю підприємств, державних установ і департаментів.
Кафедра товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки – це висококваліфікований колектив викладачів, співробітників та аспірантів, які активно займаються освітньою, науковою, навчально-методичною та виховною роботою.
Від початку заснування і по теперішній час очолює кафедру кандидат технічних наук, професор Одарченко Микола Семенович.
На кафедрі працюють 4 професори, 3 доцента, 4 старших викладача, 3 асистента.
Представники кафедри входять до складу Українського товариства товарознавців та технологів.
Викладачі кафедри є авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних розробок, наукових статей за дисциплінами, що викладаються на кафедрі.
На кафедрі працює 2 науково-дослідні лабораторії: «Проблем безпечності та екологічної експертизи води та харчових продуктів», «Кріоскопії, управління якістю та екологічної безпеки».