ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ   СПЕЦІАЛІЗАЦІЇЇ
071 Облік і оподаткування   Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування   Фінанси, банківська справа та страхування
yanchev av
Декан фaкультету

доктор економічних наук, професор,
ЯНЧЕВ Андрій Володимирович
(057) 337-85-73, (057) 349-45-48; кімната 311
 

ДЕКАНАТ (057)349-45-75, кімнати 312, 313

Заступник декана з навчально-методичної роботи:
ЛИСАК Галина Георгіївна, канд.екон. наук
Заступник декана з виховної роботи:
СТОЯН Євген Юрійович, канд.техн. наук
Заступник декана з наукової роботи:

КАЩЄНА Наталія Борисівна

Методист:
ПОПОВА Олена Іванівна
Секретарі:
ЛАКТІОНОВА Оксана Анатоліївна
ПАРФЕНОВА Лілія Петрівна
Діловод: ПЕТРАШЕНКО Каріна Іванівна

 

Загальна інформація

Ф акультет створено у 1988 році.
Формування та сучасний розвиток факультету тісно пов'язані з історією становлення університету, успішно поєднуючи в собі юність та зрілість: юність – це студенти, їх оптимізм, життєлюбство та здорові амбіції; зрілість – традиції факультету, його викладачі, дивовижна атмосфера сумісної творчості викладачів та студентів. На факультеті з
дійснюється підготовка фахівців для різних типів та видів підприємств торгівлі, харчування, їх фінансових відділів; органів казначейства, банків, державних податкових адміністрацій, страхових компаній, аудиторських фірм для роботи на посадах економічного радника, комерційного директора, консультанта-аудитора, фінансового менеджера, управляючого фінансами, бухгалтера, для викладацької та науково-дослідної діяльності.
Престижний фах, помножений на ім'я визнаного навчального закладу, гарантує високий рейтинг випускникам факультету і дає змогу працювати на підприємствах України, започатковувати власний бізнес в Україні та за її межами.

Факультет об’єднує 3 кафедри, на яких плідно працюють 51 викладач, серед яких 7 – професорів та докторів наук, 28 – доцентів та кандидатів економічних наук.

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями

бакалавр за напрямами підготовки: "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа та страхування";
спеціаліст,
магістр – за спеціальностями: "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа та страхування"

за державним замовленням та на контрактній основі за договорами з юридичними і фізичними особами.

Форми навчання: бакалавр – денна, денна прискорена, заочна, заочна прискорена; спеціаліст – денна, заочна; магістр – денна, заочна.

Навчання на факультеті проводиться за новітніми інтерактивними технологіями. Студенти мають можливість працювати у локальних комп'ютерних мережах і у всесвітній мережі Internet.

В університеті успішно функціонують магістеріум та аспірантура за фахом "Облік та аудит" і спеціалізована Рада з захисту кандидатських дисертацій.

Факультет має сучасну матеріально-технічну базу, що дає змогу створити оптимальні умови для проведення навчального процесу та роботи викладачів.

Студенти під час навчання не тільки здобувають професійні знання за обраним фахом, а й збагачуються духовно, формуються як особистості з високим інтелектом. Студентське самоврядування сприяє розвитку організаторських здібностей та навичок спілкування.

Згідно з програмою міжнародного співробітництва кращі за рейтингом студенти мають можливість стажуватися або здобувати освіту за кордоном.

Студенти з першого курсу залучаються до науково-дослідної роботи, беруть активну участь у міжвузівських, міських, всеукраїнських, міжнародних студентських олімпіадах, конференціях і конкурсах наукових робіт. 

Всім іногороднім студентам надається можливість проживання у гуртожитку.

Після закінчення університету 100 % наших випускників працевлаштовуються.

Презентація факультету

Рейтинг стипендіатів

АБІТУРІЄНТАМ!

До уваги абітурієнтів!
ХДУХТ продовжує до 30 листопада 2018 р. прийом вступників шкіл, технікумів та коледжів на заочну форму навчання за ступенем підготовки бакалавр за 11 спеціальностями та за 20 магістерськими програмами на контрактній основі