ФАКУЛЬТЕТ ОБЛАДНАННЯ та ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ  і  СПЕЦІАЛІЗАЦІЇЇ
131 Прикладна механіка   133 Галузеве машинобудуваня   142 Енергетичне машинобудування
бакалавр   спеціаліст, магістр   бакалавр, спеціаліст, магістр
Обладнання переробних і харчових виробництв   Холодильні машини і установки
Декан факультету Декан факультету
кандидат технічних наук, доцент
КАРПЕНКО Людмила Костянтинівна
(057) 349-45-17; кімната 502
 

ДЕКАНАТ (057)349-45-49, кімната 505

Заступник декана з навчальної роботи:
СЕМЕНЮК Дмитро Павлович
Заступник декана
з організаційно-виховної роботи:

НЕЧИПОРЕНКО Ірина Володимирівна

Методист:
ШАПОВАЛОВА Олександра Петрівна
Секретар:
НАЙПАК Юлія Володимирівна

Історія


1967 рік            

відкрито спеціальність "Машини і апарати харчових виробництв"; спеціалізація "Обладнання підприємств торгівлі та громадського харчування"

1990 рік

засновано Інженерно-механічний факультет з метою підготовки кадрів за спеціальністю 17.06 "Машини і апарати харчових виробництв"
1994 рік засновано спеціальність 7.090221 "Обладнання харчових виробництв"
1998 рік змінено назву спеціальності 7.090221 "Обладнання переробних і харчових виробництв"
2003 рік змінено назву Інженерно-механічного факультету на Факультет обладнання та технічного сервісу

2004 рік

успішна атестація спеціальності "Обладнання переробних і харчових виробництв" за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр
2005 рік збільшено обсяг ліцензійного набору студентів заочної форми навчання до 75 осіб

2006 рік

на факультеті запроваджено підготовку фахівців за скороченим терміном навчання за денною та заочною формами навчання
2010 рік акредитація спеціальності "Обладнання переробних і харчових виробництв"
2014 рік ліцензування напряму підготовки "Енергомашинобудування"

2016 рік

спеціальності: "Прикладна механіка", "Галузеве машинобудування" та "Енергетичне машинобудування"

Наш факультет заснований у 1990 році за ініціативою ректора Харківського інституту громадського харчування, доктора технічних наук, професора Бєляєва Михайла Івановича з метою підготовки кадрів за спеціальністю 17.06 "Машини і апарати харчових виробництв". Відкриття механічного факультету було обумовлено необхідністю підготовки спеціалістів за заявками Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків та  торгівлі для роботи на підприємствах галузі.
Однак коріння підготовки інженерів-механіків на Слобожанщині сягають у далеке минуле, коли у 1929 році був заснований Харківський інститут радянської торгівлі.

У 1969 році на базі технологічного факультету Харківського інституту громадського харчування створюється новий підрозділ – відділення з підготовки інженерів-механіків. З цього часу починається славетна історія інженерно-механічного факультету.

Відтоді, відповідно до вимог того чи іншого історичного періоду, змінювався зміст і назви спеціальностей. З 2003 р. факультет має сучасну назву – факультет обладнання та технічного сервісу.

Першим деканом факультету був доктор технічних наук, професор Сафонов Валентин Васильович. Потім деканом факультету був призначений доктор технічних наук, професор Михайлов Валерій Михайлович, нині проректор з наукової роботи.З 2004 року факультет очолює кандидат технічних наук, доцент, Карпенко Людмила Костянтинівна.

 

Сьогодення

Факультет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, які здатні працювати у нових умовах і володіють прогресивними методиками і технологіями, що відповідають сучасним стандартам.

За роки існування факультету було підготовлено майже 650 не тільки висококласних бакалаврів, спеціалістів, а й високоосвічених членів суспільства, які здатні в майбутньому надати новий імпульс у розвиток і вдосконалення технічного стану підприємств торгівлі, харчування, харчових та переробних підприємств, малого бізнесу.

Факультет був заснований у 1990 році доктором технічних наук, професором, членом кореспондентом ВАСГНІЛ Беляєвим М.І. і мав назву "Інженерно-механічний факультет".

Підготовка інженерів-механіків на Слобожанщині розпочалася ще у 1929 році, коли в Харкові було відкрито інститут радянської торгівлі. У 1959 році інститут переводиться до Донецька, а у 1969 році вже на базі інженерно-технологічного факультету Харківського інституту громадського харчування створюється новий підрозділ - відділення з підготовки інженерів-механіків. З цього часу і починається славетна історія інженерно-механічного факультету. У 2003 році факультет було перейменовано у факультет обладнання та технічного сервісу.

Нині факультет цілком задовольняє зростаючі потреби харчової промисловості, торгівлі та ресторанного бізнесу. Вдосконалюються структура та зміст фахової підготовки, впроваджуються нові освітянські технології. Навчальний процес організовано за кредитно-модульною системою.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за державним замовленням та за договорами з юридичними і фізичними особами за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Студенти отримують підготовку з фундаментальних інженерних дисциплін, таких, як математика, фізика, хімія, теплотехніка та ін.; з гуманітарних дисциплін – філософії, політології, соціології, історії тощо, які є джерелом духовного розвитку та вдосконалення цивілізованої особистості, а також за спеціальними дисциплінами, вивчення яких дозволяє закрити низку комплексної підготовки інженерних кадрів, здатних внести гідний внесок у відновлення та розвиток підприємств галузі, її керівного та технічного персоналу.

Студенти мають можливість закріпити свої теоретичні та практичні знання на провідних галузевих підприємствах м. Харкова та Харківської області під час проходження практик, які є безперервними, тобто протягом усіх років навчання. Договорами про творчу співдружність факультет пов'язаний з найкращими в Україні підприємствами харчової промисловості, ресторанного господарства та торгівлі.

Згідно міждержавним договорам на факультеті навчаються студенти з багатьох країн СНД.

Кафедри факультету щорічно поповнюються технічними засобами, які дають можливість отримувати теоретичні та практичні знання: обладнано та введено в дію комп’ютерний клас, на кожній кафедрі є кафедральні комп’ютерні класи, впроваджено нові технології викладання з використанням найсучасніших апаратів та ін.

Успішно функціонують аспірантура і докторантура за фахом "05.18.12 - Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв"; спеціалізовані Ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Студенти мають можливість змістовно та активно проводити вільний час. На факультеті проводяться "Посвячення у студенти", "День факультету", "Останній дзвоник", "День кафедри", "День маркетолога", огляд художньої самодіяльності "Дебют", а також діють команда КВК, танцювальний колектив, проводяться спортивні змагання.

Всім іногороднім студентам надається можливість проживання у гуртожитку.

Студенти-юнаки мають змогу пройти військову підготовку та отримати офіцерське звання.

Після закінчення університету 100 % наших випускників працевлаштовуються.

Рейтинг стипендіатів

 

ВИБОРИ ДИРЕКТОРА !

Повідомляємо, що 17.12.2020 року відбулися вибори директора Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу ХДУХТ.
На посаду номінувався Серік Максим Леонідович.
У виборах директора взяли участь 94 делегата з 98 за списком (явка 95,9%).
Результати голосування «за» - 94 голоси, «проти» - 0 голосів, недійсні бюлетені відсутні.
Вітаємо Серіка М.Л. з обранням на посаду директора Інституту!


  • 15.12.2020 р. о 1500 оголошено збори трудового колективу ННІХТБ з приводу звітування чинного директора  Серіка М.Л. за період з 2015 по 2020 рр. та презентації його програми розвитку Інституту. Збори відбудуться у дистанційному форматі на платформі ZOOM. Ідентифікатор конференції 770 6128 0898, пароль 2020.
  • 17.12.2020 р. з 900 до 1700 у холі біля деканату ННІХТБ відбудеться таємне голосування за претендентів. У голосуванні приймають участь всі співробітники Інституту з числа науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу, хто працює в Інституті за основним місцем роботи та делегати з числа здобувачів вищої освіти.
  • Пропонується для ознайомлення Звіт директора ННІХТБ ХДУХТ Серіка М.Л. про результати діяльності на посаді з 2015 по 2020 рік та Програма розвитку Інституту на період з 2021 по 2026 рік.