ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ   ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
073 Менеджмент   Менеджмент організацій і адміністрування
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
241 Готельно-ресторанна  справа
242 Туризм
  ap grinko Декан факультету
доктор економічних наук, професор
ГРІНЬКО Алла Павлівна
(057) 337-85-36; кімната 304
 

ДЕКАНАТ (057)349-45-73, кімната 307-а

Заступник декана з навчальної роботи:
ПОЛСТЯНА Надія Володимирівна
Заступник декана з виховної роботи:
ЧАТЧЕНКО Ольга Євгенівна

Методист:
ЗАДОРОЖНА Катерина Іванівна
Секретар:
СВІТЛИЧНА Валерія Валеріївна

 

Загальна інформація

Факультет менеджменту було створено у вересні 1991 року. На теперішній час факультет менеджменту здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями 073«Менеджмент» та 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 "Туризм" за освітньо-професійними програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Готельна і ресторанна справа», "Туризм" . На факультеті діють докторантура та аспірантура для здобувачів третього рівня вищої освіти – доктор філософії зі спеціальності «Менеджмент».

На факультеті навчаються біля 800 студентів за денною та заочною формами навчання, відкрито навчання іноземних студентів з Азербайджану, Грузії, Туркменістану, Білорусії, Нігерії, Індії, Зімбабве, Марокко, Гани, Камерун, Палестини, Египту,  Бангладешу тощо.

 Факультет менеджменту готує висококваліфікованих фахівців у галузі управління  та адміністрування (торгівлі, готельному та ресторанному бізнесі, туризмі тощо) і добре відомий в підприємницькому співтоваристві як ефективна бізнес-школа, випускники якої поєднують знання світового досвіду та українських особливостей підприємницької діяльності, здатні до ефективного використання отриманих знань і готові відразу включитися в господарську та організаційну діяльність.

При підготовці фахівців на факультеті менеджменту широко застосовуються професійні освітні програми, сучасні технології та інтенсивні методи навчання, використовувані в кращих світових школах бізнесу і менеджменту і провідних вузах України.

Студенти факультету менеджменту мають можливість широкого використання комп'ютерних та мультимедійних технологій - аудиторії оснащені сучасним навчальним обладнанням, комп'ютерною технікою з підключенням до Інтернету. У числі різноманітних методів і форм організації навчального процесу – проблемні лекції, структуровані дискусії на семінарах, кейси, ділові ігри, практичні заняття на підприємствах (фірмах) і багато інших. Все це дає студентам можливість реалізації отриманих знань ще в процесі навчання.

Майже 80% викладачів факультету менеджменту мають вчені ступені кандидата і доктора наук, вчені звання доцента і професора. Підтримуються постійні контакти з університетами та бізнес-школами США, Канади, Швейцарії, Польщі та інших країн.

Факультет живе насиченим науковим і культурним життям. Щорічно проводяться міжнародні та всеукраїнські наукові конференції та круглі столи з актуальних бізнес-проблем; традиційними стали участь в професійних конкурсах, міжнародних бізнес-форумах «Слав'янський базар», «Наука Харківщини», за результатами яких студенти факультету займають призові місця та отримують почесні грамоти.

Студенти мають унікальну можливість здійснити практичну підготовку в найкращих закордонних п'ятизіркових готелях, висококласних ресторанах, комерційних підприємствах Німеччини, Франції, Італії, Великобританії, США, Греції, Єгипту, Туреччини, Болгарії. Така навчальна та практична підготовка студентів факультету менеджменту надає можливість організувати отримання кваліфікації та сертифікатів професійної підготовки: перекладача іноземної мови, адміністратора, бармена, аніматора та ін.

Факультет пишається своїми випускниками, які успішно вибудовують  свою кар’єру в державних та комерційних структурах, великих транснаціональних корпораціях, науково-дослідних та освітніх установах України , США, Канади, Великій Британії, Італії. 

Студенти з першого курсу залучаються до науково-дослідної роботи. Майбутні фахівці беруть активну участь у міжвузівських, міських, всеукраїнських, міжнародних студентських олімпіадах, конференціях і конкурсах наукових робіт.

Сучасна матеріально-технічна база факультету створює оптимальні умови для проведення навчального процесу та роботи викладачів. На факультеті діє власний комп'ютерний клас, обладнаний сучасною комп'ютерною та мультимедійною технікою і підключений до загальноуніверситетської навчальної мережі.

Студенти мають можливість змістовно та активно проводити вільний час. На факультеті проводяться "День факультету менеджменту", "Свято останнього дзвоника", "Брейн-ринг", огляд художньої самодіяльності "Дебют", а також діють команда КВК, танцювальний колектив, проводяться спортивні змагання.

Всім іногороднім студентам надається можливість проживання у гуртожитку.

Після закінчення університету 100 % наших випускників працевлаштовуються.

Очолює факультет декан - Грінько Алла Павлівна, професор, доктор економічних наук, член науково-методичної Ради в галузі знань 07 "Управління та адміністрування" Міністерства освіти та науки України, Голова вченої ради факультету менеджменту, член спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій за економічним напрямом, Голова експертної ради за напрямом «Управління підприємствами торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та туризму в умовах інноваційного розвитку». 

Професор Грінько А.П. – автор біля 300 науково-методичних праць, серед яких монографії, посібники, наукові статті та навчально-методичні рекомендації. Під керівництвом проф. Грінько А.П. захищено 8 кандидатських дисертацій. А.П. Грінько активно впроваджує новітні форми навчання, спрямовані на опанування студентами загальних та професійних компетентностей. За сумлінне ставлення до своїх обов’язків, значний внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів нагороджена знаком «Відмінник освіти України», неодноразово нагороджувалася грамотами МОН України, Харківської облдержадміністрації, Харківського державного університету харчування та торгівлі, отримувала подяки. У 2009 році та у 2018 році неодноразово ставала переможцем Х1 обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Декан факультету».

Презентація факультету

 

 

Рейтинг стипендіатів