ВСІ НОВИНИ       

Участь у пленарному засіданні Ради проректорів з наукової роботи ЗВО та директорів наукових установ МОН України

20 грудня 2019 року у МОН України відбулося Пленарне засідання Ради проректорів з наукової роботи ЗВО та директорів наукових установ МОН України.
Під час відкриття засідання перший заступник Міністра освіти і науки Ю.Ю. Полюхович зазначив, що Рада проректорів є один зі стратегічних партнерів щодо розвитку науки в університетах, який формулює актуальну інформацію про ті проблеми, які сьогодні є в університетській науці чи науці загалом, та змістовні пропозиції для їхнього вирішення, а також висловив сподівання на ефективне продовження діалогу. Було названо пріоритети наукової діяльності - створення національної наукометричної системи, створення Національного репозитарію, відбудування системи "Антиплагіат", зближення наукових розробок та бізнесу.
З основною доповіддю "Наука в університетах має зробити країну сильнішою та успішною" виступив голова Ради проректорів з наукової роботи ЗВО та директорів наукових установ МОН України М.Ю. Ільченко, проректор НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", який довів інформацію про діяльність Президії Ради.
Членами Президії Ради було надано пропозиції або взято участь в обговоренні низки законів, підзаконних актів чи нормативних документів, зокрема до: Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність; Закону України "Про вищу освіту"; Податкового та Бюджетного кодексів України; Постанови КМ України "Про забезпечення Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок"; обговорення Порядку присудження науково-освітнього ступеня доктора філософії; про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу дослідницького університету; про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу"; пропозицій щодо внесення змін до порядку формування Переліку наукових фахових видань України; обговорення законопроекту щодо підвищення рівня охорони і захисту прав інтелектуальної (промислової) власності та удосконалення державного управління сфери інтелектуальної власності; проекту "Положення про пост докторантуру в закладах вищої освіти та наукових установах"; проекту Розпорядження КМ України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку інноваційної діяльності на 2019–2021 роки"; проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків" та ін.
Постійною була участь членів Президії в розширених засіданнях Комітету ВР України з питань науки та освіти, зокрема питання "Про стан реалізації Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Організовано участь науковців ЗВО в Парламентських слуханнях "Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки", серед яких професор Харківського державного університету харчування та торгівлі Н.Л. Савицька.
Члени Президії Ради долучилися до роботи в складі нових робочих груп МОН України: з підготовки пропозицій щодо функціонування в Україні системи незалежної експертизи державних цільових наукових і науковотехнічних програм та наукових проектів; з підготовки пропозицій щодо перегляду переліку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки; з розроблення пропозицій щодо засад державної політики розвитку державної дослідницької інфраструктури; з огляду витрат державного бюджету на проведення наукових досліджень закладами вищої освіти та науковими установами МОН України.
На засіданнях Президій розглядались також актуальні питання менеджменту науки в університетах. Серед них: організаційні аспекти підвищення публікаційної активності університетів; принципи та перспективи створення пошукової системи візуалізації мета даних наукових видань "Open Ukrainian Citation Index"; розвиток дослідницької інфраструктури через створення Центрів колективного користування науковим обладнанням; організація проведення державної атестації ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності; стан створення, охорони, захисту та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності в університетах; про порядок присудження науково-освітнього ступеня доктора філософії.
У подальшій частині засідання було заслухано доповіді генерального директора директорату науки МОН Д.В. Чеберкуса "Програма діяльності Уряду: реформа науки" та генерального директора директорату інновацій та трансферу технологій МОН України Д.Ю. Чайки "Активізація інноваційної діяльності закладів вищої освіти".
Наприкінці засідання було переобрано Президію Ради проректорів із наукової роботи закладів вищої освіти та директорів наукових установ МОН на новий термін у складі 28 осіб на чолі з проректором з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.С. Мартинюком. До складу Президії Ради від Харківського регіону ввійшли проректори з наукової роботи Харківського національного університету ім. Каразіна В.О. Катріч, Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" А.П. Марченко, Харківського державного університету харчування та торгівлі В.М. Михайлов, Харківського національного економічного університету Єрмаченко В.Є.
Затверджено перелік заходів Ради на 2020 рік.