ВСІ НОВИНИ       

Участь науковців університету у VIІІ Міжнародній науково-технічній конференції "Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції"

5-6 листопада 2019 року у Національному університеті харчових технологій ( м. Київ) відбулася VIІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції" у межах роботи  24-ї секції за фаховим напрямком "Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології" Наукової ради Міністерства освіти і науки України.

На пленарному засіданні конференції проректор з наукової роботи , д.т.н., проф. Михайлов В.М. та к.т.н., доц. Олійник С.Г. виступили з доповіддю "Наукове обґрунтування інноваційних способів переробки нетрадиційної рослинної сировини та технологій хлібобулочних і кондитерських виробів з її використанням", у якій було узагальнено результати виконання І етапу науково-дослідної теми №1-19БО "Інноваційні технології оздоровчих харчових продуктів на основі рослинної сировини та обладнання для їх реалізації", що виконується на замовлення Міністерства освіти і науки України. Під час колегіального обговорення доповіді було відмічено актуальність обраної тематики досліджень, а також відзначено наукову новизну й практичну значимість представлених наукових результатів.