ВСІ НОВИНИ       

Про проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Товарознавство та експертиза в митній справі" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

exp tt Згідно наказу МОН № від 2760 л від 07.12.2018 р.проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Товарознавство та експертиза в митній справі" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Харківському державному університеті харчування та торгівлі. Експертна комісія у складі: Ємченко І. В. – зав. каф. митн. та технічн. регул. Львів. торгов. - економ. універс., д. т. н., проф., голова комісії. Бочарова О. В. – доц. каф. товарознавства та митн. справи Одес. нац. академії харч. технологій, д. т. н., доц.