ВСІ НОВИНИ       

Про проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування

19-21 грудня 2018 року  у Харківському державному університеті харчування та торгівліа кафедрі фінансів, аналізу та страхування проведено первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.