ВСІ НОВИНИ       

Про проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм Товарознавство і комерційна діяльність та Експертиза товарів та послуг

12-14 грудня 2018 року у Харківському державному університеті харчування та торгівлі на кафедрі товарознавства та експертизи товарів проведено первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Експертиза товарів та послуг зі спеціальності 076 Підприємництво торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

13-15 грудня 2018 року у Харківському державному університеті харчування та торгівлі на кафедрі товарознавства та експертизи товарів проведено первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Товарознавство і комерційна діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським) рівнем вищої освіти