ВСІ НОВИНИ       

Спільне засідання Ради Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України та Вченої ради ХДУХТ

25 жовтня 2018 року  відбулось спільне засідання Ради Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України та Вченої ради Харківського державного університету харчування та торгівлі, на якому було розглянуто проект «Концепції розвитку харчової та переробної промисловості Харківської області».

«Концепція розвитку харчової та переробної промисловості Харківської області» розроблена у відповідності до «Стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області до 2020 року – «Харківщина – 2020», і спрямована на підвищення ефективності системи продовольчого забезпечення населення Харківського регіону, як складового чинника підвищення рівня та якості життя.

За результатами спільних наукових досліджень Харківського державного університету харчування та торгівлі та Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України визначено основні принципи державної та регіональної політики з формування ефективної системи харчової індустрії, які стали підґрунтям розробленої Концепції, визначені основні стратегічні напрямки її розвитку.

Виконання окреслених заходів надасть можливість відродити значення і ефективність переробної та харчової промисловості у забезпеченні продовольчої безпеки регіону, підвищити рівень та якість харчування населення Харківської області.

За результатами обговорення проекту Концепції Рада Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України та Вчена рада Харківського державного університету харчування та торгівлі з питання ухвалили, в цілому, «Концепцію розвитку харчової та переробної промисловості Харківської області» та визначила заходи щодо її опрацювання та реалізації.