Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д64.088.01

05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
05.18.15 – товарознавство харчових продуктів
05.18.16 – технологія харчової продукції, технічні науки


Склад СВР

Склад СВР Д64.088.01

МИХАЙЛОВ
Валерій
Михайлович
д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.12, голова СВР
МАЛЮК
Людмила
Петрівна
д.т.н., професор, завідувач кафедри готельного і ресторанного бізнесу, Харківський державний університет харчування і та торгівлі, спеціальність 05.18.16, заступник голови
ОНИЩЕНКО В`ячеслав Миколайович к.т.н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.15, вчений секретар
БЕЛІНСЬКА
Світлана
Омелянівна
д.т.н., професор, професор кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 05.18.15
БОГОМОЛОВ
Олексій
Васильович​
д.т.н., професор, директор Навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв, завідувач кафедри обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.18.12
ГОЛОВКО
Микола
Павлович
д.т.н., професор, завідувач кафедри товарознавства в митній справі, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.15
ГРИНЧЕНКО
Ольга
Олексіївна
 д.т.н., професор, завідувач кафедри технології харчування, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.16
ДЕЙНИЧЕНКО
Григорій
Вікторович,
д.т.н., професор, завідувач кафедри устаткування харчової та готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.16
ДУБІНІНА
Анатоніна
Анатоліївна
д.т.н., професор, завідувач кафедри товарознавства та експертизи товарів Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.15
ЄВЛАШ
Вікторія
Владленівна
д.т.н., професор, завідувач кафедри загальної та харчової хімії, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.16
ЗАХАРЕНКО
Віталій
Олександрович
д.т.н., професор, професор кафедри товарознавства в митній справі, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.15
МАРДАР
Марина
Ромиківна
д.т.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.18.15
ПАВЛЮК
Раїса
Юріївна
д.т.н., професор, завідувач кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.15
ПЕРЕСІЧНИЙ
Михайло
Іванович
д.т.н., професор, завідувач кафедри завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.16
ПЕРЦЕВОЙ
Федір
Всеволодович
д.т.н., професор, завідувач кафедри технології харчування, Сумський національний аграрний університет, спеціальність 05.18.16
ПИВОВАРОВ
Павло
Петрович
д.т.н., професор, професор кафедри технології харчування, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.16
ПОГОЖИХ
Микола Іванович
д.т.н., професор, завідувач кафедри фізико-математичних та інженерно-технічних дисциплін, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.12
ПОТАПОВ
Володимир Олексійович
д.т.н., професор, завідувач кафедри холодильної та торговельної техніки і прикладної механіки, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.12
СУКМАНОВ
Валерій Олександрович
д.т.н., професор, професор кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі, Полтавський університет економіки і торгівлі, спеціальність 05.18.12
ТЕРЕШКІН
Олег
Георгійович
д.т.н., доцент, доцент кафедри готельного і ресторанного бізнесу, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.12
ЧЕРЕВКО
Олександр
Іванович
д.т.н., професор, ректор, завідувач кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.12

 

Спеціалізована вчена рада Д64.088.02

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)

Склад СВР

Склад СВР Д64.088.02

КРУТОВА
Анжеліка
Сергіївна
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.09., голова СВР
ГРОСУЛ
Вікторія
Анатоліївна
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.04., заступник голови
ЯНЧЕВА
Ліана
Миколаївна
к.е.н., професор, перший проректор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.09., вчений секретар
ДАВИДЮК
Тетяна
Вікторівна
д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.09;оф., декан економічного факультету
ЗОРІНА
Олена
Анатоліївна​
д.е.н., доцент, професор кафедри, Національна академія статистики, обліку та аудиту, спеціальність 08.00.09
КРАСНОКУТСЬКА
Наталія Станіславівна
д.е.н., професор, професор кафедри Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.04
ОЛІЙНИК
Оксана
Вікторівна
д.е.н., професор, перший проректор, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.09
ОЛІЙНИК
Олександр Васильович
д.е.н., професор, проректор, завідувач кафедри, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва Мінагрополітики України, спеціальність 08.00.04
ПЕТРЕНКО
Світлана
Миколаївна
д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.09
ПИЛИПЕНКО
Андрій
Анатолійович
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, спеціальність 08.00.04
ПІЧУГІНА
Тетяна
Сергіївна
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.04
РУДНИЦЬКИЙ
Василь
Степанович
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський інститут банківської справи, спеціальність 08.00.09
САВИЦЬКА
Наталія
Леонідівна
д.е.н., доцент, професор кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.04
ЧОРНА
Марина
Віталіївна
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.04
ШТАЛЬ
Тетяна
Валеріївна
д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.09

 

Звіти

Спеціалізована вчена рада К64.088.03

05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів


Склад СВР

Склад СВР К64.088.03

ПАВЛЮК
Раїса
Юріївна
д.т.н., професор, завідувач кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока, Харківський державний університет харчування і торгівлі, спеціальність 05.18.13, голова СВР
ЛИСЮК
Галина
Михайлівна
д.т.н., професор, професор кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів, Харківський державний університет харчування і торгівлі, спеціальність 05.18.01, заступник голови
ГРЕВЦЕВА
Наталія
Вячеславівна
к.т.н., доцент, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів, Харківський державний університет харчування і торгівлі, спеціальність 05.18.01, вчений секретар
ГАВРИШ
Тетяна
Володимирівна
к.т.н., доцент, доцент кафедри технологій переробних і харчових виробництв, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Міністерства аграрної політики України, спеціальність 05.18.01
ДУБОВА
Галина
Євгеніївна
к.т.н., доцент, доцент кафедри загальноінженерних дисциплін, ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі Укоопспілки, спеціальність 05.18.13
Д`ЯКООВА
Анджела
Костянтинівна
д.т.н., професор, професор кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.18.13
ЖМУРКО
Василь
Васильович
д.б.н., професор, професор кафедри фізіології та біохімії рослин, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.18.13
МИХАЙЛОВ
Валерій
Михайлович
д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв, Харківський державний університет харчування і торгівлі, спеціальність 05.18.01
ОБОЛКІНА
Віра
Іллівна
д.т.н., професор, завідувач кафедри хлібопекарського та кондитерського виробництв, Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, спеціальність 05.18.01
ОДАРЧЕНКО
Андрій
Миколайович
д.т.н., доцент, декан факультету товарознавства і торговельного підприємництва, Харківський державний університет харчування і торгівлі, спеціальність 05.18.13
ПИВОВАРОВ
Євген
Павлович
д.т.н., доцент, доцент кафедри технології харчування, Харківський державний університет харчування і торгівлі, спеціальність 05.18.01
ПОГАРСЬКА
Вікторія
Вадимівна
д.т.н., професор, професор кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока, Харківський державний університет харчування і торгівлі, спеціальність 05.18.13
ПОТАПОВ
Володимир Олексійович
д.т.н., професор, завідувач кафедри холодильної та торговельної техніки і прикладної механіки, Харківський державний університет харчування і торгівлі, спеціальність 05.18.13
САМОХВАЛОВА
Ольга Володимирівна
к.т.н., доцент, завідувач кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів, Харківський державний університет харчування і торгівлі, спеціальність 05.18.01
ШАНІНА
Ольга
Миколаївна
д.т.н., професор, завідувач кафедри технологій переробних і харчових виробництв, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.18.01
ЮР`ЄВА
Ольга
Олексіївна
к.т.н., доцент кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока, Харківський державний університет харчування і торгівлі, спеціальність 05.18.13