Рада молодих вчених ХДУХТ

  • Положення про Раду молодих вчених  (РМВ) Харківського державного університету харчування та торгівлі   Переглянути...

Про Раду молодих вчених

Рада молодих вчених (РМВ) здійснює свою діяльність з метою підвищення ефективності науково-дослідної і методичної роботи університету.

Чисельність молодих вчених в університеті складає 158 осіб; серед них  2 доктори наук, 53 кандидати наук, 51 аспірант, 11 докторантів, 41 без ступеня (не включаючи аспірантів).

Протягом 2016 року члени ради молодих вчених брали активну участь у  проведенні чисельних наукових конференцій, семінарів, форумів, які проходили в Україні та за кордоном, зокрема в Білорусії (Могильов), Польщі (Вроцлав), Болгарії (Софія) та ін.

У 2016 році вперше в Україні проводився конкурсний відбір наукових робіт молодих учених. За результатами конкурсу здійснено відбір проекту від ХДУХТ під керівництвом д.т.н. Пивоварова Є.П. "Наукові основи технологій харчових продуктів лікувально-профілактичного призначення, що отримані шляхом акумуляції функціональних інгредієнтів" (обсяг фінансування 721 тис. грн на 2 роки). На цей час представлено звіт за результатами виконання 1 етапу роботи.

Найкращих молодих учених, які успішно займаються науково-дослідною роботою, було рекомендовано до отримання різних стипендій та інших заохочень.

Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених отримували 2 особи (зав. кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Бочуля Т.В., аспірант кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока Балабай К.С.); стипендію Президента України – 1 особа (аспірант кафедри технології харчування Тютюкова Д.О.). У поточному році призначено академічну стипендію Президента України аспіранту кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв Сардарову А.М.

Наукові розробки молодих вчених ХДУХТ були представлені на чисельних виставках та презентаціях, де отримали дипломи різних ступенів та схвальні відгуки фахівців галузі.

Склад Ради

 

БАЛАМУТ
Ганна Сергіївна
Голова РМВ,
к.е.н., ст. викл. кафедри економіки та управління
ПАВЛЮК
Ігор Миколайович
засупник Голови РМВ,
асистент кафедри фізико-математичних та інженерно-технічних дисциплін
ФЕДАК
Вікторія Ігорівна
секретар РМВ,
асистент  кафедри готельного та ресторанного бізнесу
ПАВЛЮК
Ігор Миколайович
асистент кафедри
фізико-математичних та інженерно-технічних дисциплін
КРАВЧЕНКО
Олена Іванівна
доцент кафедри
технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
ПОЛУПАН
Валентин Вадимович
асистент кафедри
товарознавства в митній справі
СОБОЛЕВ
Володимир Львович
асистент кафедри
маркетингу і комерційної діяльності
ІЛЬЧЕНКО
Маргарита Олександрівна
асистент кафедри
бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування
ФЕДАК
Вікторія Ігорівна
асистент кафедри
готельного та ресторанного бізнесу

Основні досягнення протягом останніх років:

 Одержання міжнародного гранту від компанії UBAGO Group MARE (Іспанія) на проведення досліджень (2012 р., аспірант Нагорний О. Ю.).
Одержаня  Державної  премії України в галузі науки і техніки молодини  вченими  в  складі  авторського  колективу   (2012 р.)
Перемога у Всеукраїнському  етапі  Європейського  конкурсу  зі  створення  інноваційних харчових  продуктів  Ecotrophelia Europe–2013  та  представлення  України  на фінальному етапі конкурсу в Кьольні (Німеччина)  в  складі  колективу  авторів.

 Окремі статистичні дані про НДР студентів і молодих вчених:

rmv2016