Рада молодих вчених ХДУХТ

  • Положення про Раду молодих вчених  (РМВ) Харківського державного університету харчування та торгівлі   Переглянути...

Про Раду молодих вчених

rmv Рада молодих вчених (РМВ) здійснює свою діяльність з метою підвищення ефективності науково-дослідної і методичної роботи університету.

Чисельність молодих вчених в університеті складає 131 особа; (працюючих – 80 осіб); серед них  3 доктори наук, 47 кандидати наук, 48 аспірантів, 4 докторанти, 29 без ступеня (не включаючи аспірантів).

Протягом 2017 року члени ради молодих вчених брали активну участь у проведенні чисельних наукових конференцій, семінарів, форумів, які проходили в Україні та за кордоном, зокрема в Білорусії (Могильов), Польщі (Вроцлав), Болгарії (Софія) та ін.
Найкращих молодих учених, які успішно займаються науково-дослідною роботою, було рекомендовано до отримання різних стипендій та інших заохочень.

У 2017 році  4 особам присуджено Премію Президента України для молодих вчених за роботу "Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації" (к.т.н., докторантові Гринченко Н.Г.; к.т.н., докторантові Неклесі О.П.; к.т.н., ст. викл. Нагорному О.Ю.; к.т.н., ст. викл. Плотніковій Р.В.).

Стипендію Президента України отримували 2 особи (асп. кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв Сардаров А.М.; асп. кафедри технології м’яса Бударіна А.І.), іменну стипендію Обласної Держадміністрації для молодих учених імені М.І. Туган-Барановського (к.е.н., доц. каф. ЗЕД та туризму Забродська Г.І.).

Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених отримували 2 особи (зав. кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Бочуля Т.В., аспірант кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока Балабай К.С.); стипендію Президента України – 1 особа (аспірант кафедри технології харчування Тютюкова Д.О.). У поточному році призначено академічну стипендію Президента України аспіранту кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв Сардарову А.М.

Переможцем обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" стала зав. каф. бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н. Бочуля Т.В

До Дня науки молоді учені нагороджені: Подякою МОН України (д.е.н., проф. Бочуля Т.В.); Грамотою Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (к.е.н. Михайлова М.В.); Грамотою Департаменту науки і освіти ХОДА (д.т.н., доц. Горальчук А.Б.).

Наукові розробки молодих вчених ХДУХТ були представлені на чисельних виставках та презентаціях, де отримали дипломи різних ступенів та схвальні відгуки фахівців галузі.

Склад Ради

 

КАСАБОВА
Катерина Рубенівна
Голова РМВ,
к.т.н., заст. директора ННІХТБ
ПАВЛЮК
Ігор Миколайович
засупник Голови РМВ,
асистент кафедри фізико-математичних та інженерно-технічних дисциплін
ФЕДАК
Вікторія Ігорівна
секретар РМВ,
асистент  кафедри готельного та ресторанного бізнесу
ПАВЛЮК
Ігор Миколайович
асистент кафедри
фізико-математичних та інженерно-технічних дисциплін
КРАВЧЕНКО
Олена Іванівна
доцент кафедри
технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
ПОЛУПАН
Валентин Вадимович
асистент кафедри
товарознавства в митній справі
СОБОЛЕВ
Володимир Львович
асистент кафедри
маркетингу і комерційної діяльності
ІЛЬЧЕНКО
Маргарита Олександрівна
асистент кафедри
бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування
ФЕДАК
Вікторія Ігорівна
асистент кафедри
готельного та ресторанного бізнесу

Основні досягнення протягом останніх років:

 Одержання міжнародного гранту від компанії UBAGO Group MARE (Іспанія) на проведення досліджень (2012 р., аспірант Нагорний О. Ю.).
Одержаня  Державної  премії України в галузі науки і техніки молодини  вченими  в  складі  авторського  колективу   (2012 р.)
Перемога у Всеукраїнському  етапі  Європейського  конкурсу  зі  створення  інноваційних харчових  продуктів  Ecotrophelia Europe–2013  та  представлення  України  на фінальному етапі конкурсу в Кьольні (Німеччина)  в  складі  колективу  авторів.
Одержаня  Премії  Президента України для молодих вчених (2017 р., к.т.н., докторант Гринченко Н.Г.; к.т.н., докторант Неклеса О.П.; к.т.н., ст. викл. Нагорний О.Ю.; к.т.н., ст. викл. Плотнікова Р.В.).

 Окремі статистичні дані про НДР студентів і молодих вчених:

rmv2016