Напрями наукових досліджень

 

1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави

Назва та код пріоритетного тематичного напряму
Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, вчене звання, науковий ступінь

1.4. Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій

Код наукового дослідження - Ф.

 

 

"Удосконалення процесів, обладнання харчових виробництв та розробка прогресивних технологій переробки сільськогосподарської сировини"
Черевко О.І., д.т.н., проф.,
Головко М.П., д.т.н., проф.

"Створення та впровадження кріогенних, біо- та нанотехнологій і ефективного обладнання для отримання наноструктурованих рослинних добавок та оздоровчих харчових продуктів"
Павлюк Р.Ю., д.т.н., проф. 

"Наукове обґрунтування та оптимізація засобів збереження якості харчових продуктів при переробці рослинної сировини"
Дубініна А.А., д.т.н., проф. 

1.1. Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук

Код наукового дослідження - Ф.

"Нерівноважна термодинаміка: процеси тепломасообміну"
Погожих М.І., д.т.н., проф. 

4. Раціональне природокористування

Назва та код пріоритетного тематичного напряму
Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, вчене звання, науковий ступінь
4.8. Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості

Код наукового дослідження - П.

"Удосконалення процесів, обладнання харчових виробництв та розробка прогресивних технологій переробки сільськогосподарської сировини"
Черевко О.І., д.т.н., проф.,
Михайлов В.В., д.т.н., проф.
"Створення та впровадження кріогенних, біо- та нанотехнологій і ефективного обладнання для отримання наноструктурованих рослинних добавок та оздоровчих харчових продуктів"
Павлюк Р.Ю., д.т.н., проф.
"Наукові основи забезпечення технологічної стабільності харчової продукції індустріального виробництва"
Гринченко О.О., д.т.н., проф.
"Дослідження нанопроцесів та нанотехнологій харчових виробництв"
Дейниченко Г.В., д.т.н., проф.

5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

Назва та код пріоритетного тематичного напряму
Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, вчене звання, науковий ступінь
5.2.  Створення стандартів і технології запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування

Код наукового дослідження - П.

"Наукове обґрунтування та оптимізація засобів збереження якості харчових продуктів при переробці рослинної сировини"
Дубініна А.А., д.т.н., проф.
5.3. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика

Код наукового дослідження - П.

"Ефективність функціонування підпраємств ресторанного господарства та торгівлі за сучасних економічних умов"
Чорна М.В., д.е.н., проф.

6. Нові речовини і матеріали

Назва та код пріоритетного тематичного напряму
Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, вчене звання, науковий ступінь
6.3. Створення та застосування нанотехнологій і технологій матеріалів

Код наукового дослідження - П.

"Дослідження нанопроцесів та нанотехнологій харчових виробництв"
Дейниченко Г.В., д.т.н., проф.

"Створення та впровадження кріогенних, біо- та нанотехнологій і ефективного обладнання для отримання наноструктурованих рослинних добавок та оздоровчих харчових продуктів"
Павлюк Р.Ю., д.т.н., проф.