Конференції. Семінари

 ПЛАН проведення наукових та науково-технічних заходів

2016 рік

7 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді"
19 травня
Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність"
25 травня Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, студентів і школярів "Функціонування та розвиток економіки України в умовах зміцнення національної державності", присвячена 25-річчю незалежності України
26 травня Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Україна на шляху державотворення: історія та сучасність", присвячена 25-річчю незалежності України
6 червня       
Міжнародний науково-практичний семінар "Повноцінне харчування: інноваційні аспекти технологій, енергоефективної переробки, зберігання та маркетингу"
16 червня Підсумкова науково-практична конференція Міжвузівського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки  "Економіка та управління в сфері торгівлі"
30 вересня XІІI Всеукраїнська науково-методична конференція "Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Сучасна парадигма вищої освіти"
28 жовтня ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Фінанси, облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики"

2017 рік

6 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція  здобувачів вищої освіти і молодих учених  "Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді", присвячена 50-річчю Харківського державного університету харчування та торгівлі
18 травня
Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність", присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі
24 травня Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених "Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування", присвячена 50-річчю Харківського державного університету харчування та торгівлі
1 червня       
Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини", присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі
5-7 вересня II Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності", присвячена  85-річчю Таврійського державного агротехнологічного університету та 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі
21 вересня Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи", присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі й 10-річчю запровадження в Україні спеціальності "Готельно-ресторанна справа"
29 вересня XIV Всеукраїнська науково-методична конференція "Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Імплементація нових стандартів освіти", присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі
3 жовтня Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній,  харчовій індустрії та торгівлі", присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі