Публічна інформація

Університет надає публічну інформацію згідно:

 

Запит на інформацію

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит в  усній,  письмовій  чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) - стаття 16 Закону.

Відповідальна особа з питань запобігання корупції в ХДУХТ - провідний юристконсульт ІЩУК Любов Михайлівна

ФОРМА для подання інформаційного запиту    

Бюджетні кошти

2015 рік

2016 рік

2017 рік

 

 

2018 рік

 

 

2019 рік

2020 рік

 • Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2020 року
 • Пояснювальна записка за 9 місяців 2020 року
 • Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 жовтня 2020 року
 • Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображені у формі №7д, №7м
 • Баланс на 01 жовтня 2020 року
 • Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д) за 9 місяців 2020 року
 • Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д) за 9 місяців 2020 року
 • Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д) за 9 місяців 2020 року
 • Звіт про надходження та використання коштів, отриманих, як плата за послуги (ф№4-1д) за 9 місяців 2020 року
 • Звіт про надходження та використання коштів, отриманих, як плата за послуги (ф№4-1д) за 9 місяців 2020 року
 • Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф№4-2д) за 9 місяців 2020 року
 • Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф№7д) на 01 жовтня 2020 року
 • Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф№7д) на 01 жовтня 2020 року
 • БАЛАНС на 01 липня 2020 р.
 • Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2020 року
 • Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за перше півріччя 2020 р. Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення
 • Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за перше півріччя 2020 р. Виплата академічних стипендій студентам
 • Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за перше півріччя 2020 р. Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти
 • Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01.07.2020 р.
 • Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01.07.2020 р.
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за перше півріччя 2020 р.  Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за перше півріччя 2020 р.  Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) за перше півріччя 2020 р.
 • Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01.07.2020 р. Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення
 • Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01.07.2020 р. Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти
 • ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за перше півріччя 2020 року
 • Штатний розпис на 1 січня 2020 року
 • Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік
 • Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (підготовка кадрів) за 2019 рік
 • Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (виплата стипендій) за 2019 рік
 • Звіт про фінансові результати за 2019 рік
 • Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (дослідження, наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів, ...) за 2019 рік
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (підготовка кадрів) за 2019 рік
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (дослідження, наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів, ...) за 2019 рік
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (підготовка кадрів) за 2019 рік
 • Звіт про власний капітал за 2019 рік
 • Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік
 • Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (дослідження, наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів, ...) на 1 січня 2020 року
 • Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (підготовка кадрів) на 1 січня 2020 року
 • Баланс на 1 січня 2020 року
 • Кошторис на 2020 рік КПК 2201190
 • Кошторис на 2020 рік КПК 2201160
 • 2021 рік


  Державні закупівлі

  2019 рік

  2020 рік

  Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються університетом

  Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються університетом

  Колективний договір

  Колективний договір на 2017-2020 р.р.   Переглянути...
   

  Оголошення про конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

   Харківський державний університет харчування та торгівлі оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників: Переглянути...