Вчена рада

 

ЧЕРЕВКО
Олександр Іванович
д.т.н., проф., ректор ХДУХТ,
голова вченої ради
ЯНЧЕВА
Ліана Миколаївна
к.е.н, проф., перший проректор ХДУХТ,
заступник голови вченої ради
МИХАЙЛОВ
Валерій Михайлович
д.т.н., проф., проректор з наукової роботи
ФОЩАН
Андрій Леонтійович
к.т.н., доц., проректор з міжнародної роботи
АНДРОСОВА
Тетяна Василівна
к.е.н, проф., директор навчально-наукового інституту економіки та фінансів
БАКУМЕНКО
Лариса Григорівна
к.с.-к.н., директор наукової бібліотеки
БАХТОЯРОВ
Віталій Петрович
проректор з адміністративно-господарської роботи
БЕЗПАЛОВА
Тетяна Анатоліївна
заступник головного бухгалтера (керівник планово-фінансового відділу)
ГАЙДАР
Людмила Михайлівна
головний бухгалтер
ГЕТАЛО
Карина Ігорівна
начальник відділу кадрів
ГОЛОВКО
Микола Павлович
д.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства в митній справі
ГРИНЧЕНКО
Ольга Олексіївна
д.т.н., проф., зав. кафедрою харчових технологій в ресторанній індустрії
ГРОСУЛ
Вікторія Анатоліївна
д.е.н., проф., зав. кафедрою економіки та управління
ДАВИДОВА
Оксана Юріївна
д.е.н., проф., вчений секретар 
ДЕЙНИЧЕНКО
Григорій Вікторович
д.т.н., проф., зав. кафедрою процесів та устаткування підприємств харчової та готельно-ресторанної індустрії ім. М.І. Беляєва
ДУБ
Володимир Васильович
к.т.н., доц., голова первинної профспілкової організації університету
ДУБІНІНА
Антоніна Анатоліївна
д.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства та експертизи товарів
ЄВЛАШ
Вікторія Владленівна
д.т.н., проф., зав. кафедрою хімії, мікробіології та гігієни харчування
ЄСІНОВА
Ніна Ігорівна
к.т.н., проф., проректор з виховної роботи
КОЛЕСНИК
Аліна Олексіївна
к.т.н., доц., в.о. зав. кафедрою іноземних мов
КУХАРЬОНОК
Ольга Костянтинівна
доц., начальник НН ЦНІТ
ЛЕБЕДИНЕЦЬ
Ігор Володимирович
к.т.н., доц., голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів, зав. гуртожитком №2
МІНОСЯН
Андрій Сергійович
к.іст.н., проф., зав. кафедрою соціальних, гуманітарних та правових дисциплін
НЕСТЕРЕНКО
Оксана Олександрівна
д.е.н., проф., в.о. зав. кафедрою фінансів та обліку
ОДАРЧЕНКО
Дмитро Миколайович
д.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів
ОДАРЧЕНКО
Микола Семенович
к.т.н., проф., декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
ПЕТРЕНКО
Наталія Володимирівна
к.пед.н., доц., зав. аспірантурою та докторантурою
ПОГАРСЬКА
Вікторія Вадимівна
д.т.н., проф., зав. кафедрою харчових технологій продуктів з плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні
ПОГОЖИХ
Микола Іванович
д.т.н. проф. кафедри енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін
ПОПОВА
Анастасія В'ячеславівна
керівник навчального відділу
ПОТАПОВ
Володимир Олексійович
д.т.н., проф., зав. кафедрою енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін
САВИЦЬКА
Наталія Леонідівна
д.е.н., проф., зав. кафедрою маркетингу і комерційної діяльності
САМОХВАЛОВА
Ольга Володимирівна
к.т.н., проф., зав. кафедрою технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
СЕРІК
Максим Леонідович
к.т.н., доц., директор навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу
ТЕРЕШКІН
Олег Георгійовича
д.т.н, проф., зав. кафедрою готельного, ресторанного бізнесу та туризму
УШАКОВА
Наталія Григорівна
к.е.н., проф., зав. кафедрою міжнародної економіки та економічної теорії
ЯНЧЕВА
Марина Олександрівна
д.т.н., проф., зав. кафедрою технології м’яса
ЯЦУН
Леонід Миколайович
д.е.н., проф., зав. кафедрою менеджменту
ЧМІЛЬ
Ганна Леонідівна
докторант
Ачкасов Л.О. голова студентського самоврядування
Михайлова А.В.
студентка навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу
Алейнікова В.В.
студентка навчально-наукового інституту економіки та фінансів
Декадіна В.В.
студентка навчально-наукового інституту економіки та фінансів
Чаплигіна А.О. студентка факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
Родіонова Д.О. студентка факультету менеджменту