Первинна профспілкова організація ХДУХТ

 

П ервинна профспілкова організація Харківського державного університету харчування та торгівлі  (ППО ХДУХТ) - добровільна неприбуткова громадська організація, яка об'єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну належність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які працюють в Харківському державному університеті харчування та торгівлі, осіб, які звільнилися з посад в установах і закладах освіти у зв'язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють та які визнають Положення, Статут Профспілки працівників освіти і науки та сплачують членські внески.

ППО ХДУХТ діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об'єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов'язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі статуту Профспілки працівників освіти і науки та цього положення.

Основне завдання первинної профспілкової організації ХДУХТ – здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, працівників ХДУХТ.

Організацію та керівництво профспілковою роботою проводить профспілковий комітет (Профком), до складу якого входять:

 • голова профкому;
 • заступник голови профкому;
 • представники факультетів та відповідальні по секторам роботи.

Історична довідка  Переглянути...


Положення про Первинну профспілкову організацію ХДУХТ Профспілки працівників освіти і науки України   Переглянути...
  Колективний договір на 2017-2020 р.р.  Переглянути...
   

  Структура Профкому

  • Дуб Володимир Васильович, Голова ППО ХДУХТ
  • Лебединець Ігор Володимирович, заступник голови, відповідальний за питання матеріальної допомоги, оздоровлення та відпочинку
  • Єсінова Ніна Ігорівна, відповідальна за виховну та культурно-масову роботу
  • Чеканов Микола Анатолійович, відповідальний за роботу з молоддю
  • Артюгін Арнольд Валерійович, відповідальний за спортивну роботу
  • Кравченко (Болховітіна) Олена Іванівна, відповідальна за організаційно-інформаційну роботу, секретар ППО
  • Нечепуренко Лариса Володимирівна, відповідальна за роботу з дітьми
  • Ставерська Тетяна Олександрівна,  голова ревізійної комісії
  • Іщук Любов Михайлівна, юрисконсульт ППО

  Відповідальні по факультетам і підрозділам

  • Касабова Катерина Рубенівна, навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу
  • Соколова Євгенія Борисівна,  факультет управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
  • Стоян Євген Юрійович,  навчально-науковий інститут економіки та фінансів
  • Терешкін Олег Георгійович,  факультет менеджменту
  • Нечепуренко Лариса Володимирівна, відповідальна за підрозділи та служби

   

  Контакти: 61051,  Харкiв-51, вул. Клочкiвська, 333, к. 308
  тел: (057) 349-45-10, факс: (057) 337-85-35