ФАКУЛЬТЕТ  УПРАВЛІННЯ  ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ
та МИТНОЮ  ДІЯЛЬНІСТЮ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ >     076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність      СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Товарознавство та експертиза в митній справі Товарознавство і комерційна діяльність
Експертиза товарів та  послуг Управління безпечністю та якістю товарів
Організація оптової, роздрібної торгівлі та логістика

Звернення декана

Отримана професія задає вектор подальшого життя молодої людини, однак за статистикою, у віці від 17 до 25 років молодь змінює від 12 до 15 напрямків діяльності, перш ніж знайде своє покликання. Тому ми випукаємо універсального управлінця, який на професійному рівні орієнтується в питаннях визначення якості та безпечності товарів, проведення їх експертизи, здійснення митного регулювання, логістики; здатен керувати виробничими, торговельними та організаційними процесами. В той же час, наш фахівець володіє економічними та юридичними знаннями, і тому спроможний організувати власний бізнес, працювати в державних установах та органах влади. Крім того, в процесі навчання наші студенти розробляють свої реальні бізнес-проекти , які вони втілюють в життя. Найкращі ідеї отримують інвестиції для їх реалізації.

Сучасний розвиток економіки та суспільства країни вимагає проведення державної політики та державного контролю за дотриманням законодавства в галузі забезпечення продовольчої безпеки; оптової та роздрібної торгівлі; логістики; закладів харчування; захисту прав споживачів; побутового обслуговування населення. Це, в свою чергу, вимагає організації в державних органах влади нових відповідних департаментів та призводить до збільшення затребуваності на ринку праці фахівців відповідного профілю.

У зв’язку з цим перед випускниками факультету відкривається широкий спектр можливостей для успішного працевлаштування.

По-перше, це посади різного рівня в державних органах влади та місцевого самоврядування.

По-друге, це робота в державних установах: торгово-промислових палатах, товариствах у справах захисту прав споживачів, центрах стандартизації, метрології і сертифікації, митних службах, фондах підтримки підприємництва.

По-третє, наші випускники можуть займати посади керівників, менеджерів та товарознавців у вітчизняних торговельних підприємствах та транснаціональних компаніях. І  нарешті, новітні освітні програми та сучасні підходи до практичного стажування дають змогу започаткувати власний бізнес (виробниче підприємство, логістичний центр, ресторан, торговельно-розважальний заклад, готель, брокерську контору, а також різноманітні заклади в сфері послуг).

У цілому, на факультеті  завдяки високому рівню освіти, постійному практичному стажуванню в провідних підприємствах харчування та торгівлі України та закордонних держав, яскравому та різноманітному культурному дозвіллю, соціальним підтримкам молоді та програмам допомоги випускникам у працевлаштуванні, забезпечуються найкращі умови для підготовки конкурентоспроможних фахівців.

Декан факультету
управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю,
к.т.н., професор Одарченко Микола Семенович

Вітаємо Вас!

Сподар КатеринаВас вітає Факультет управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю!

З усіма питанями Ви можете звернутися до заступника декана з інноваційної та профорієнтаційної роботи Катерини Вікторівни за телефоном 096-631- 09-26.

Ми маємо декілька варіантів встановлення знижки на навчання!