Факультети. Кафедри

Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу
Технології харчування
Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
Технологій переробки плодів, овочів та молока
Технології м'яса
Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв
Устаткування підприємств харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва
Холодильної та торговельної техніки і прикладної механіки
Хімії, мікробіології та гігієни харчування
Економічний факультет
Економіки підприємств харчування та торгівлі ім. І.Г. Бережного
Міжнародної економіки
Маркетингу і комерційної діяльності
Економіки та управління
Економічної теорії та права
Обліково-фінансовий факультет
Бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування
Фінансів, аналізу та страхування
Іноземних мов
Факультет менеджменту
Менеджменту організацій
Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Готельного, ресторанного бізнесу та туризму
Суспільних та гуманітарних дисциплін
Фізичного виховання та спорту
Факультет управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
Товарознавства та експертизи товарів
Товарознавства в митній справі
Товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки
Фізико-математичних та інженерно-технічних дисциплін