• hduht
 • image РЕКТОР

  ЧЕРЕВКО
  Олександр Іванович

  доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

   ОСТАННІ НОВИНИ    |   АНОНСИ. ПОВІДОМЛЕННЯ   |   НАУКОВІ ЗАХОДИ   

 ПЛАН НАУКОВИХ ЗАХОДІВ на 2019-2020 роки   Переглянути...

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації "Економіка та управління в сфері торгівлі"

Запрошуємо студентів  взяти участь у ІІ турі Конкурсу!

Студентські наукові роботи, що подаються на Конкурс, повинні відповідати вимогам "Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. за №605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 р. за №620/30488. При порушенні цих вимог наукові роботи, за рішенням галузевої конкурсної комісії, знімаються з розгляду.

Просимо до 15 лютого 2020 року (термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем) надіслати наукові студентські роботи переможців І туру Конкурсу, що проводився у Вашому ВНЗ (кількістю не більше 3-х):

Відповідно розділу 3, п. п. 4-7 "Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей" наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

 • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
 • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
 • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.
 • Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.
 • Наукові роботи виконуються українською мовою.
 • У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів).
 • Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи.
 • Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

За результатами рішення галузевої конкурсної комісії авторам відібраних наукових робіт будуть надіслані запрошення (у тому числі на їх електронну пошту) для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи.

Відповідно п.10 "Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей" інформацію про дату проведення підсумкової науково-практичної конференції, списки запрошених для участі у конференції та їх наукові роботи, рецензії на всі наукові роботи, подані на Конкурс, рейтинговий список буде висвітлено на веб-сайті Харківського державного університету харчування та торгівлі: http://www.hduht.edu.ua.
 
Учасників підсумкової науково-практичної конференції, відповідно до запрошень, Оргкомітет Конкурсу забезпечує бронюванням місць у готелі (гуртожитку) тільки за умов попереднього інформування про час і термін прибуття. Витрати на відрядження учасників здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів, в яких вони навчаються.
 
Контактні телефони:
 • Гросул Вікторія Анатоліївна – завідувач кафедри економіки та управління, доктор економічних наук, професор,
  тел. (099)224-09-27;
 • Синицина Галина Анатоліївна – професор кафедри економіки та управління, кандидат економічних наук, доцент,
  тел. (067) 572-85-61

Наказ № 298 від 21.11.2019 р. "Про проведення IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації "Економіка та управління у сфері торгівлі" у 2019/2020 навчальному році"