Спеціальності. Спеціалізації

Харківський державний університет харчування та торгівлі - це один з провідних профільних університетів України ІV рівня акредитації, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для переробних і харчових виробництв, роздрібної та оптової торгівлі, експертних лабораторій, ресторанного і готельного бізнесу, туризму, податкових, економічних та фінансових служб, митної служби, а також викладачів навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

Студенти університету здобувають вищу освіту за ступенями бакалавр, магістр та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за 13 спеціальностями та 27 спеціалізаціями.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ   СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
     
131 Прикладна механіка   Обладнання переробних і харчових виробництв (бакалавр)
      
133 Галузеве машинобудування   Обладнання переробних і харчових виробництв (магістр)
     
142 Енергетичне машинобудування   Холодильні машини і установки
     
181 Харчові технології   Харчові технології та технологічний менеджмент в ресторанному бізнесі
  Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
  Технології харчових продуктів тваринного походження
  Харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу
  Дієтологія та харчова безпека
     
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність   Товарознавство та експертиза в митній справі
  Управління безпечністю та якістю в торгівлі, харчовій промисловості та готельно-ресторанному бізнесі
  Експертиза товарів та готельно-ресторанних послуг
  Товарознавство і організація зовнішньої торгівлі
  Організація оптової, роздрібної торгівлі та логістика
     
071 Облік і оподаткування    Облік і оподаткування
     
072 Фінанси, банківська справа та страхування   Фінанси, банківська справа та страхування
     
051 Економіка   Економіка підприємства
  Економіка підприємств торгівлі і ресторанного бізнесу
  Економічна безпека бізнесу
     
056 Міжнародні економічні відносини   Міжнародні економічні відносини
     
075 Маркетинг   Маркетинг
     
073 Менеджмент   Менеджмент організацій і адміністрування
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  Менеджмент міжнародної туристичної діяльності
  Управління персоналом
  Бізнес-адміністрування
     
241 Готельно-ресторанна  справа   Готельно-ресторанна  справа
242 Туризм   Туризм