КОДЕКС ЧЕСТІ ВИКЛАДАЧА
Харківського державного університету харчування та торгівлі
“Честь найдорожче за життя...” (Ф. Шиллер)
Викладач – центральна постать освітнього й виховного процесу – Педагог, Науковець, Вихователь.

Викладач – взірець здорового морального клімату в колективі, приклад людяності, толерантності, високої культури, активної життєвої позиції, який дотримується нормативно-правових засад з питань вищої освіти України в контексті європейського та світового освітнього простору.

Викладач є прикладом професійного ставлення до виконання службових обов`язків, академічної порядності та дотримання вимог трудової й навчальної дисципліни.

Викладач в освітній та науковій діяльності керується принципами академічної доброчесності.

Викладач – патріот України, свого міста, університету.

Викладач – це не просто джерело знань, це – фундатор нової генерації фахівців світового та європейського рівнів.