Іноземним студентам і партнерам

    Про університет

Харківський державний університет харчування та торгівлі   є учасником Болонського процесу. Підписання Великої хартії університетів – це не просто формальний акт, а визнання досягнень Університету та його високого рейтингу серед закладів вищої освіти України.

Навчання у Харківському державному університеті харчування та торгівлі здійснюється на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених з юридичними та фізичними особами.

Керуючись Законом України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 22.09.2011 р. № 3773-YI, Законом України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-YII, Наказом МОН України від 01.11.2013 р. № 1541 «Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (зі змінами), Законом України «Про закордонних українців» від 04.03.2004 р. № 1582-IV, Постановою КМУ від 28.03.2012 р. № 251 «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення та видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків», Постановою КМУ від 27.08.2010 р. N 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”; “Порядком надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами”, затвердженим наказом Міносвіти України, Мінфін України, Мінекономіки України від 23.07.2010 р. № 736/902/758, Постановою КМУ від 13.03.2013 р. № 185 «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.

Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено Університетом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до Університету за вступними випробуваннями, передбаченими Правилами прийому, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які не підпадають під вищевказані Правила, зараховуються на навчання до вищих навчальних закладів за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору.

Законодавство про навчання іноземних громадян - Наказ МОН України "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України".

Наші контакти
 Андрій Леонтійович ФОЩАН
 Проректор з міжнародної роботи
radch Анна Едуардівна РАДЧЕНКО
Керівник ЦМОС
   
За довідками звертатись 
в ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ та СПІВРОБІТНИЦТВА 
(7 поверх, 77 кабінет)

+38 (057) 34-94-504

 

333 вул. Клочківськая,
ХАРКІВ, УКРАЇНА, 61051