НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ХАРЧОВИХ  ТЕХНОЛОГІЙ та БІЗНЕСУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ >     181 Харчові технології      СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
бакалавр, магістр   магістр
Харчові технології в ресторанній індустрії
  Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів   Технології харчових продуктів тваринного походження   Харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу   Дієтичне харчування та харчова безпека
131 Прикладна механіка   142 Енергетичне машинобудування   133 Галузеве машинобудуваня
бакалавр   бакалавр   магістр
Обладнання переробних і харчових виробництв   Холодильні машини і установки   Обладнання переробних і харчових виробництв
    Обладнання систем охолодження та кондиціювання

Звернення директора Інституту

Шановні друзі! Протягом багатьох років індустрія харчування є передовою галуззю економіки України. Стрімко розширюється ринок продуктів харчування щодня наповнюється новою продукцією і послугами. Все це забезпечується кваліфікованими технологами, підготовка яких і здійснюється в нашому Інституті. Фундаментальні знання, всебічний розвиток, творче аналітичне мислення, комунікабельність, здатність швидко приймати правильні рішення – ось без чого не може обійтися сучасний технолог.

Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу ХДУХТ здійснює підготовку бакалаврів і магістрів для харчової промисловості та ресторанного господарства за спеціальністю 181 "Харчові технологі". В Інституті навчається понад 1100 студентів на денній та заочній формах навчання. Випуск технологів за 49 років становить понад двадцяти тисяч фахівців.

Перед випускниками Інституту відкриваються широкі горизонти професійного розвитку, кар'єрного росту та самореалізації. Наші випускники – це майбутні керівники, директори підприємств, головні технологи, завідувачі виробництвом, керівники технологічних лабораторій, головні адміністратори, інспектори державного контролю і т.д.

Інститут пишається своїми випускниками, серед яких відомі вчені, керівники державних і регіональних органів влади, провідних підприємств харчової промисловості, ресторанного господарства, бізнесу. Випускником інженерно-технологічного факультету є ректор Університету, д.т.н., професор, Лауреат державної премії в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України Олександр Іванович Черевко.

Сучасні умови висувають нові вимоги до фахівців харчової індустрії. Саме тому головною філософією нашого Інституту є органічне поєднання трьох основ підготовки професіоналів: освіти, науки і практики.

Поглиблена наукова підготовка студентів сприяє формуванню аналітичного мислення, креативності, професійних компетенцій. Все це дозволяє бути успішними керівниками і ефективно вирішувати завдання будь-якої складності.

Найбільш активна і фундаментальна наукова робота ведеться в рамках наукових шкіл, очолюваних провідними вченими галузі, докторами наук, професорами. Суспільним визнанням результатів наукових досліджень стало присудження Державних премій в галузі науки і техніки авторським колективам Інституту в 2006 і 2012 рр.

Практична підготовка студентів є невід'ємною частиною навчального процесу. Вже починаючи з перших курсів реалізується програма наскрізної практичної підготовки на провідних підприємствах харчової промисловості та ресторанного господарства України, ближнього та далекого зарубіжжя. Це дозволяє не тільки закріпити отримані теоретичні знання, а й забезпечити працевлаштування майбутніх випускників.

Ми впевнено дивимося у майбутнє і рухаємося до світового освітнього та наукового простору. Ми завжди раді вітати всіх, хто хоче навчатися у нашому Інституті та готові забезпечити всі необхідні умови для здобуття якісної вищої освіти.

Директор 
Навчально-наукового інституту
харчових технологій та бізнесу ХДУХТ,

к.т.н., доцент Серік Максим Леонідович