Кафедра технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів


Матеріально-технічна база кафедри

  Кафедра «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» має необхідну матеріально-технічну базу для забезпечення навчально-виховного процесу, наукової роботи студентів і аспірантів.

       

                                                                          

 

Приміщення кафедри «Технологіъ хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» знаходяться компактно на одному поверсі і складають площу 378 м2.

                              ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ПРИМІЩЕНЬ ТА ЇЇ РОЗПОДІЛ

Назва приміщень за функціональним призначенням Загальна площа приміщень, м2  
 

Площа всіх використовуваних приміщень, у тому числі:

- приміщення для занять студентів

- аудиторний фонд

 

378,0

276,5

Приміщення для науково-педагогічного персоналу 87,0
Службові приміщення 14,5
Бібліотека, у тому числі читальні зали
Гуртожитки
Їдальні, буфети
Профілакторії