Кафедра харчових технологій продуктів із плодів, овочів і молока
та інновацій в оздоровчому харчуванні


Історія кафедри

Кафедру харчових технологій продуктів із плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні створено в 2001 р. на базі проблемної науково-дослідної лабораторії технології та біохімії фітоконцентратів, очолюваної проф., д.т.н., академіком Міжнародної академії холоду, Лауреатом Державної премії України Раїсою Юріївною Павлюк. Саме за її ініціативи у 2000 - 2001 н. р. в тодішній академії технології та організації харчування було відкрито дві нові спеціальності – «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» і «Технології зберігання, консервування та переробки молока».

Засновник кафедри проф. Р.Ю. Павлюк є висококваліфікованим фахівцем в галузі харчових технологій, яка визнана науковою спільнотою СРСР та України засновником напрямку глибокої переробки різних видів харчової рослинної сировини – нанотехнологій, в тому числі кріогенних, та обладнання - для отримання перших вітчизняних натуральних рослинних добавок (порошків, паст) в нанорозмірній формі та натуральних функціональних оздоровчих продуктів з принципово новими споживчими властивостями, яких неможливо досягти використовуючи традиційні методи. Новий напрямок заснований на комплексній дії на сировину заморожування (або паротермічної обробки) та дрібнодисперсного подрібнення, що супроводжуються процесами неферментативного біокаталізу (кріо-, механодеструкції, механоактивації, механохімії). В межах напрямку під керівництвом проф. Павлюк Р.Ю, розроблено понад 65 технологій, значна частина з яких та обладнання для їх виробництва впроваджені на підприємствах України, Росії, Латвії.

В межах зазначеного напрямку Павлюк Р.Ю. є засновником наукової школи з фундаментальних та прикладних досліджень, в рамках якої захищено 20 кандидатських та 2 докторські дисертації, а також виконуються 8 кандидатських та 3 докторські дисертаційні роботи.

Павлюк Р.Ю. є автором 1050 наукових праць, із них 15 монографій (що використовуються як навчальні посібники при викладанні авторських курсів дисциплін), 7 навчальних посібників, 10 міжнародних оглядів, 580 статей, включаючи публікації в міжнародних науковометричних базах даних Scopus та ін., 35 патентів.

Кафедра харчових технологій продуктів із плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні була створена на базі проблемної науково-дослідної лабораторії технології та біохімії фітоконцентратів зі своїм окремим фінансуванням. Тому має потужну матеріально-технічну базу і висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Склад кафедри формують фахівці, які мають значний досвід проведення науково-дослідних робіт з великим держбюджетним фінансуванням і за рахунок виконання госпдоговорних тем з різними підприємствами, а також досвід впровадження результатів досліджень у виробництво на потужних підприємствах України, Росії, Латвії.

2Лише за останні 20 років отримані фахівцями кафедри наукові результати дозволили їм розробити та впровадити у виробництво ряд прогресивних технологій на таких підприємствах як: АТЗТ Харківський жировий комбінат, Харківські хлібокомбінати №8 та №2, міжколгоспне підприємство «Пілтене» (Латвія), винрадгосп «Машук» (П’ятигорськ), Белгородський вітамінний комбінат (Росія), Белгородський молочний комбінат (Росія), Одеський консервний завод, Одеський завод пиво-безалкогольної промисловості, Бершадський завод продтоварів (Вінницька обл.), ЗАТ Плодоовочевий комбінат (Харків), виробниче об’єднання «Здоров’я» (Харків), науково – виробниче об’єднання «КОМПЛЕКС» (Москва), Науково-виробничі фірми «РАМОН», «ФІПАР», «КРІОКОН» (Харків), ТОВ Виробничо-кондитерська група «Лісова казка», ТОВ «ХПК», ПП НВП «КРІАС ПЛЮС», КП «Комбінат дитячого харчування» та ін. Були впроваджені у виробництво технології кріопорошків – вітамінних біологічно активних добавок із фруктів, ягід, овочів, квіткового пилку, порошкоподібних напоїв, фітосиропів, фітодраже, фіточаїв, молочних порошкоподібних концентратів для напоїв імуномодулюючої дії, порошкоподібних сумішей для молочних коктейлів, бальзаму, кетчупів, майонезів, біологічно активних добавок із нетрадиційної лікарської та пряноароматичної сировини. Фахівцями кафедри впроваджено в промисловість - заміну «Бородинському» хлібу – хліб «Пікантний», майонези тривалого терміну зберігання «Провансаль Баварський» з добавками із прянощів та пряних овочів, фітодраже «Фіто-Віт», «Вітамінка» профілактичної дії (імуно-модулюючої та радіозахисної), біологічно активну добавку «Фітор» імуномодулюючої дії та бальзам «Фітор» для зміцнення здоров'я населення України, начинки несолодкі для кондитерських виробів «Пан Кейк», макові та термостабільні желейно-фруктові начинки; шкільні булочки та бісквіти, збагачені каротиноїдними добавками із моркви та гарбуза для оздоровчого харчування школярів та дітей дитячих садків.

Нові продукти за хімічним складом перебувають на рівні кращих вітчизняних та закордонних аналогів, а їхня ціна значно нижча вартості імпортної продукції, реалізовуваної в Україні. Нова продукція використовується для підвищення імунітету населення України, у тому числі дітей. Роботи виконуються фахівцями кафедри в співдружності з фахівцями Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Національного університету харчових технологій, Харківського торгівельно-економічного коледжу Київського національного торгівельно-економічного університету (КНЕУ), Харківського торгівельно-економічного інституту КНЕУ, Академії готельного бізнесу і громадського харчування в Познані (Польша), Харківського коледжу переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Липковатівського аграрного коледжу, а також зі спеціалістами-медиками: ДП "Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування МОЗ України" (Київ), Інституту медичної радіології ім. С. П. Григор’єва, Інституту неврології, психіатрії і наркології НАМН України. Лікувально-профілактична дія була багаторазово підтверджена медичними дослідженнями перелічених інститутів, про що свідчать медичні висновки та звіти. Розроблені фахівцями продукти імуномодулювальної та радіозахисної дії вживали мешканці м. Славутич (район Чорнобилю), відпочиваючі санаторіїв (у Рай-Оленівці, Бермінводах), хворі на променеву хворобу під час лікування в Обласному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення (Харків) та ін. Багаті на біологічно активні речовини порошкоподібні напої, виготовлені за кріогенною технологією, вживали харківські альпіністи під час сходження на гору Кончинжангму. Їх брали в експедиції на Північний полюс полярники.

У лютому 2016 року завідувачем кафедри технологій харчових технологій продуктів із плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні стала д.т.н., проф., лауреат Державної премії України, Погарська Вікторія Вадимівна.

4Проф. Погарська В.В. є висококваліфікованим фахівцем в галузі технології консервування та переробки рослинної та молочної сировини. ЇЇ діяльність присвячена пошуку технологічних прийомів обробки харчової сировини, що призводять до процесів кріо- та механодеструкції, механоактивації, механохімії, застосування яких дозволяє процес обробки харчових продуктів зробити більш ефективним та глибоким, отримати продукти в наноструктуровані формі, що мають якісно нові характеристики, які неможливо досягти з використанням традиційних способів і технологій переробки, дозволяють максимально використати та зберегти закладений в свіжій сировині біологічний потенціал за вмістом біологічно активних речовин при розробці інноваційних технологій отримання функціональних оздоровчих продуктів та добавок в формі дрібнодисперсних порошків, пюре, паст, екстрактів, заморожених продуктів із різних видів каротинвміщуючої плодоовочевої сировини, натуральних прянощів, нетрадиційної лікарської сировини, зернобобових, грибів, кисломолочних та сичугових сирів, сколотини, сироватки. Є автором понад 40 технологій добавок та продуктів з їх використанням та 30 нормативних документів, значна частина технологій впроваджені на підприємствах України, Росії, Латвії. Займається підготовкою кадрів вищої кваліфікації. Під її науковим керівництвом захищено 4 та виконуються 6 кандидатських дисертацій.

Проф. Погарська В.В. є автором 570 наукових праць, із них 6 монографій (що використовуються як навчальні посібники при викладанні авторських курсів дисциплін), 7 навчальних посібників, 4 міжнародні огляди, 160 статей, включи публікації в міжнародних науковометричних базах даних, 13 патентів.

На кафедрі виконується великий обсяг комплексних науково-дослідних фундаментальних і прикладних робіт з глобальних проблем, пов'язаних зі здоровим харчуванням і зміцненням здоров'я нації. Це: створення натуральних інноваційних кріо- та нанотехнологій з різної плодоовочевої та лікарської сировини з рекордним вмістом натуральних вітамінів та інших БАР і оздоровчих харчових продуктів з їх використанням, а також їх впровадження у виробництво для оздоровчого харчування школярів і дітей дитячих садків. На кафедрі виконуються фундаментальні, держбюджетні госпдоговірні теми, а також НДР при виконанні кандидатських, докторських дисертацій, а також бакалаврських і магістерських робіт.