Кафедра товарознавства в митній справі


Враховуючи значущість розвитку міжнародних економічних зв'язків і необхідність підготовки фахівців-експертів для організації та здійснення зовнішньоторговельних операцій, Наказом МОН України №94 від 05.07.2005 року  була створена кафедра товарознавства в митній справі,яка наразі входить до складу факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю. Кафедра є випусковою за спеціалізацією «Товарознавство та експертиза в митній справі».

 Кафедру очолює доктор технічних наук, професор 

Головко Микола Павлович

 

Тел. (057) 349-45-91, (057) 349-45-60.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Новини кафедри

______________________________________________________________________________________________

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність»

Вже другий рік поспіль згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1506 від 23 грудня 2014р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2014-2015 року» другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» для рівнів «базова» і «повна» вища освіта відбувається у Київському національному торгово-економічному університеті. В цьому році другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність» проходив 8‒10 квітня 2015р.

Від нашого університету до міста Києва поїхали переможці першого етапу олімпіади, який відбувся у нас на кафедрі «Товарознавство в митній справі». Переможцями першого етапу олімпіади, які навчаються за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» став студент Григорець Дмитро, гр. ТТ-21, на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» стала студентка Маковик Ольга з групи ТТМ-28.

Слід зазначити масштабність організації цього заходу, адже на олімпіаду приїхали переможці з багатьох вищих навчальних закладів різних міст України: з Харкова – ХДУХТ, ХТЕЛ КНТЕУ, з Полтави – ПУСКУ, з Києва – КНТЕУ, КИСИ, зі Львова – ЛКА, з Одеси – ОНАХТ, з Чернігова – ЧДТУ. Взагалі в Олімпіаді прийняло участь більш 50 студентів ‒ магістрів та бакалаврів з п'ятнадцяти ВНЗ різних регіонів України: Київської, Харківської, Львівської, Полтавської, Одеської, Чернівецької, Дніпропетровської, Чернігівської, Луцької, Рівненської областей.

Проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за номінацією «Товарознавство непродовольчих товарів та комерційна діяльність» складався з двох турів: перший тур – тестування, другий тур – письмове завдання, які було проведено з використанням комп'ютерних технологій. До складу журі яке перевіряло якість виконання конкурсних завдань, ввійшли фахівці із провідних наукових центрів України: Києва, Харкова, Львова, Одеси.

Учасників було розділено на 2 групи за освітньо-кваліфікаційними рівнями – «бакалавр» та «магістр». Учасники кожної групи мали своє завдання, зміст якого враховував спрямованість підготовки.

10 квітня відбулося оголошення результатів олімпіади та нагородження переможців. Дуже приємно було почути, що наша студентка Маковик Ольга зайняла третє почесне місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді у номінації «Товарознавство продовольчих товарів та комерційна діяльність», за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

______________________________________________________________________________________________________________


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

     На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10.2014 р. № 1193 з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів та згідно з Положенням про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 № 202 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.03.2012 за № 389/20702 в Харківському державному університеті харчування та торгівлі в листопаді - грудні 2014 року проводився І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. На кафедрі товарознавства в митній справі переможцем стала робота студентки-магістра гр. ТТМ-28 Партоли Ганни, яка була відправлена на ІІ тур конкурсу, де отримала ІІ місце з напрямку «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції».

 ___________________________________________________________________________________________________________

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів

На виконання наказу ректора № 329від 29.10.14 р. «Про проведення всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів у 2014-2015 н.р.» 2 квітня 2015 р. в Університеті відбулася підсумкова науково-практична конференція молодих учених і студентів університету за результатами наукових досліджень «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді».

На кафедрі товарознавства в митній справі працювала секція №7 «Формування та контроль якості непродовольчих і продовольчих товарів, митні експертизи товарів».

На конференцію були запропоновані доповіді, які є результатом науково-дослідної роботи студентів по використанню нових видів сировини в технології харчових продуктів, вивченню товарознавчої оцінки як харчових продуктів, так й непродовольчих товарів різних виробників, а також про шляхи вдосконалення процесів та технології харчових виробництв з урахуванням сучасних вимог в суспільному житті. З доповідями виступали студенти факультету ТТП ІІ – V курсів. В роботі секції приймали участь викладачі кафедри товарознавства в митній справі (8 чол.): проф. Дюкарева Г.І., проф. Захаренко В.О., доц. Колесник Т.Л., доц. Акмен В.О., доц. Пенкіна Н.М., асист. Колесник В.В., асист. Полупан В.В., асист. Бакіров М.П., асист. Юрченко М.А., викладачі кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки (1 особа):доц. Карбивнича Т.В., викладачі кафедри товарознавства та експертизи товарів (2 особи): доц. Ольховська В.С., доц. Летута Т.М., студенти (33 особи): факультет товарознавства і торговельного підприємства: гр. ТТ-22 – 12 осіб, гр. ТТ-23 – 13 осіб, ТТМ-20 – 3 особи, ТТ-20 – 5 осіб, всього – 44 особи.

На роботу секції було заплановано 49 доповідей. Були заслухані 12 доповідей які заявлені у програмі конференції.

Загальним рішенням членів секції було прийнято рішення щодо визначення наступних робот для нагородження дипломами та почесними грамотами за кращі доповіді та активну участь у роботі конференції:

Дипломом І ступеня: ГАЙДУК Ірину Володимирівну, гр. ТТ-23,

Дипломом ІІ ступеня: ВОЙНИКА Владислава Ігоровича, гр. ТТМ-20,

Дипломом ІІІ ступеня: КОРОВЯКОВСЬКУ Анну Володимирівну, гр. ТТ-20,

Заохочувальними грамотами:

ПАРТОЛУ Ганну Олександрівну, гр. ТТМ-20,

СНИТКО Анастасію Юріївну, гр. ТТ-22,

МАКОВИК Ольгу Василівну, гр. ТТМ-20,

КАЛАМАЙКО Ганну Олексіївну, гр. ТТМ-20.