Кафедра товарознавства та експертизи товарів


"ІСТОРІЯ КАФЕДРИ"


     Кафедра товарознавства та експертизи товарів бере свій початок з 1916 року, коли вищі комерційні курси Харківського купецького товариства отримали статус комерційного інституту. У 1919 році він був перетворений в Харківський інститут народного господарства, в якому діяв торговий факультет.

istoria

 У 1930 році за постановою Ради Народних комісарів УРСР на базі торгового факультету інституту народного господарства було організовано Харківський інститут обміну та розподілу, який в 1934 році реорганізовано в Український (з 1940 р. Харківський) інститут радянської торгівлі. В ньому було три факультети: торгово-економічний, обліково-економічний і товарознавчий. Основним підрозділом Харківського інституту радянської торгівлі були товарознавчий факультет і кафедра товарознавства, яку очолював д.т.н., проф. Скробанський Г.Г.
    За роки своєї діяльності вчені першої кафедри товарознавства розробили безліч ГОСТів і технічних умов, які стали головними документами для багатьох переробних підприємств усього Радянського Союзу, що випускали продовольчі товари. Саме кафедрі товарознавства було доручено підготувати підручник з товарознавства продовольчих товарів. Вчені кафедри професори А.А. Мігулін, В.І. Рубцов, В.Г. Смирнов; доценти М.Г. Апенків, П.Є. Дуднік, А.В. Мильський, Н.К. Міньковська під загальною редакцією професора Г.Г. Скробанського підготували, і Міністерство торгівлі СРСР видало в 1948 р. об'ємний (понад 500 стор.) підручник. За цим підручником навчалося не одне покоління майбутніх працівників громадського харчування і торгівлі. Крім того, професор Г.Г. Скробанський видав посібники «Товарознавство харчових продуктів» та «Техніко-хімічний контроль в плодоовочевої промисловості» (1948-1950 рр.).      

istoria2

 У 1959 році інститут було переведено до м Донецьк, а в Харкові залишився вечірньо-заочний факультет, на якому існувала циклова комісія з товарознавства, на чолі з доцентом Бєловою Т.С. У 1968 році вже в Харківському інституті громадського харчування циклова комісія реорганізується в кафедру товарознавства продовольчих товарів. Завідувачем кафедри стає професор Наконечний Н.С.
У 70-ті роки кафедра розміщується в приміщенні інституту по вул. Гуданова,10-б і має в своєму розпорядженні 2 невеликих лекційних аудиторії і одну лабораторію.  Викладачі кафедри читали 7 дисциплін для студентів технологічного та торговельно-економічного факультетів. Одночасно з навчально-методичною роботою проводилися і наукові дослідження: вплив СВЧ-опромінення на збереження та якісні характеристики м'ясних продуктів; використання протиокислювачів «БОТ» і «БОА» для збереження харчових жирів і ін. 
kafedraold
 
За результатами робіт було написано 6 монографій, опубліковано 3 тому довідника «Хімічний склад харчових продуктів».За наказом Міністерства торгівлі України були розроблені «Норми природного убутку харчових продуктів».
 
 У 1977 році кафедра переїхала в нове приміщення інституту по вул. Клочківській 333. З 1979 по 1995 роки кафедрою керувала проф.  Анохіна В.І.  У
 цей період формується матеріально-технічна база для навчального процесу і наукових досліджень. Лабораторії оснащуються сучасним обладнанням для дослідження якісних характеристик різних груп товарів, а також науковим обладнанням для лекційної і практичної роботи.
 
 З 1995 року кафедру очолює доктор техн. наук, професор Дубініна А.А. У 2000 році у зв'язку з відкриттям нових спеціальностей «Товарознавство та експертиза в митній справі» і «Експертиза товарів та послуг» кафедра отримує нову назву – товарознавства та експертизи товарів.
Значний розвиток отримує наукова робота кафедри, чому сприяє створення науково-дослідної лабораторії «Проблем безпеки харчових продуктів». Рівень науково-дослідних робіт підвищився на порядок внаслідок використання хроматографічних та спектроскопічних методів досліджень.
kafedra new     За цей період на кафедрі захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук 3 особи та 21 особа на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук.
    Створена наукова школа на чолі д.т.н., професора Дубініної А.А., яка активно працює з напряму безпеки харчових продуктів та створення продуктів «оздоровчого направлення».
Колективом кафедри підготовлено і видано ціла низка підручників і посібників, серед яких 4 підручники з грифом МОН України, 20 навчальних посібникиів, у тому числі 13 з грифом МОН України, 18 монографій. Дубініною А.А. створено у співавторстві 12 галузевих стандартів вищої освіти України.
    Кафедра тісно співпрацює з іншими науково-дослідними установами, серед яких Інститут овочівництва та баштанництва УААН (м. Мерефа), Інститут південного овочівництва та баштанництва УААН (Херсонська обл.), Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Інститут монокристалів НАН України, кафедра клінічної імунології та мікробіології Харківської медичної академії післядипломної освіти, Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, Науково-дослідницький інститут хімії та кафедра біохімії та фізіології рослин Харківського національного університету ім. Каразіна, Дослідна станція луб’яних культур Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України.
Крім того, підтримуються тісні зв'язки з підприємствами харчової промисловості, провідними торговельними підприємствами м. Харкова, на багатьох з яких працюють наші випускники. Кафедра пишається своїми випускниками, серед яких такі чудові професіонали як В.О. Звєрєв, А.А. Приседська, Є.К. Скуратович, В.А. Баришевський, Р.І. Храмцова, М.В. Лазоркін і багато інших. Дев’яносто відсотків колективу кафедри – це теж її випускники.
         Кафедра має заслужений авторитет не тільки в Харкові, а й серед колег інших торгових Вузів в інших регіонах України. 
На сьогодні згідно зі штатним розкладом за кафедрою закріплено 16,5 кадрових одиниць, з яких 23% д.т.н., професори, 59,0% к.т.н., доценти, 18,0% асистенти (без наукового ступеню).