Кафедра суспільних та гуманітарних дисциплін


 

МІНОСЯН Андрій Сергійович, завідувач кафедрою, канд.іст. наук, професор

МІНОСЯН Андрій Сергійович

 • Посада:                                    завідувач кафедри
 • Вчене звання:                          професор
 • Науковий ступінь:                  кандидат історичних наук
 • Освіта:                                     ХДУ ім. О. М. Горького, 1984 р., історичний факультет
 • Викладає дисципліни:           "Соціально-економічна історія України", "Політологія", "Історія та культура України", "Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики".
 • Тема дисертації:           "Становлення української державності у IX – на початку XX ст.. (історіографія проблеми)", 1996 рік.
 • Стаж науково-педагогічної роботи:  34 роки (28 років у ХДУХТ)
 • Наукові інтереси:                   українська державність, культурно-побутові традиції українського народу, проблеми гуманізму і загальнолюдських цінностей.

 

ЮРЧЕНКО Любов Іванівна, д-р філос. наук, професор

ЮРЧЕНКО Любов Іванівна

 • Посада:                                    професор кафедри
 • Вчене звання:                          професор
 • Науковий ступінь:                  доктор філософських наук
 • Освіта:                                     ХДУ ім. О. М. Горького, 1979 р., хімічний факультет
 • Викладає дисципліни:           "Філософія", "Філософія науки"
 • Тема дисертації:                     "Економічна культура як системотворчий чинник екологічної безпеки", 2009 рік.
 • Стаж науково-педагогічної роботи: 28 роки                          
 • Наукові інтереси:    екологічна етика, екологічна культура в контексті екологічної безпеки держави; шляхи та засоби вдосконалення державної політики України в галузі розбудови екологічної безпеки; логіко-лінгвістичний аналіз сучасного глобалізаційного дискурсу.          

 

РУДЕНКО Світлана Миколаївна, канд. філол. наук, професор

РУДЕНКО Світлана Миколаївна

 • Посада:                                    професор кафедри
 • Вчене звання:                          доцент
 • Науковий ступінь:                  кандидат філологічних наук
 • Освіта:                                     ХДУ ім. Горького, філологічний факультет (1981), аспірантура (1999) та докторантура (2008) Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Викладає дисципліни:          "Фахова мова та ділова комунікація", "Соціологія сім'ї", "Сім'я та шлюбні відносини", "Ораторське мистецтво".
 • Тема дисертації:                   "Закономірності та особливості термінотворення в українській підмові громадського харчування (на матеріалі терміносистеми "Змішані напої")" (2000 р.).
 • Стаж науково-педагогічної роботи:                          28 років
 • Наукові інтереси:                  українська наукова термінологія, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика; дослідження семіотики, історії та філософії харчових культур світу.

ВАРИПАЄВ Олексій Михайлович, канд. філос. наук, професор

ВАРИПАЄВ Олексій Михайлович

 • Посада:                                    професор кафедри
 • Вчене звання:                          доцент
 • Науковий ступінь:                  кандидат філософських наук
 • Освіта:                                     ХДУ ім. В. Н. Каразіна, 1995 р., філологічний факультет
 • Викладає дисципліни:           "Філософія", "Політологія".
 • Тема дисертації:                  "Мандрівництво у східнослов’янській культурі", 2000 рік.
 • Стаж науково-педагогічної роботи: 23 років                         
 • Наукові інтереси:  філософська антропологія, філософія культури, політологічні та соціологічні студії, проблематика "суспільства споживання" та інформаційного суспільства, філософія їжі як культурологічний феномен.            

 

ГОЛОВКО Олександра Владиславівна, канд. істор. наук, доцент

ГОЛОВКО Олександра Владиславівна

 • Посада:                                    доцент кафедри
 • Вчене звання:                          доцент
 • Науковий ступінь:                  кандидат історичних наук
 • Освіта:                                     ХДУ ім. О. М. Горького, 1993 р., історичний факультет
 • Викладає дисципліни:           "Філософія "Соціально-економічна історія України",Конфліктологія"
 • Тема дисертації:          "Становлення та розвиток системи дошкільного виховання в УСРР (1919-1933 рр.)", 2006 рік.
 • Стаж науково-педагогічної роботи:         12 років
 • Наукові інтереси:    Історія освіти, державного будівництва радянської України у 1918 – 1941 рр.

 

 

ПЕТРЕНКО Наталія Володимирівна, канд. пед. наук, доцент

ПЕТРЕНКО Наталія Володимирівна

 • Посада:                                    доцент кафедри
 •  Вчене звання:                          доцент
 • Науковий ступінь:                  кандидат педагогічних наук
 • Освіта:                                     ХДУ ім. О. М. Горького, 1991 р., історичний факультет; ХДУХТ, Вища школа підприємництва, 2013 р.; Інститут післядипломної освіти Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, 2015 р.
 • Викладає дисципліни:            "Пс", "Психологія в сфері обслуговування та основи ораторського мистецтва",  "Чинники успішного працевлаштування за фахом", "Етика бізнесу", "Практика складання резюме".
 • Тема дисертації:           "Проблема змісту освіти в педагогічній спадщині вчених-істориків Слобожанщини другої половини ХІХ – початку ХХ століття", 2009 рік.
 • Стаж науково-педагогічної роботи:      15  років 
 • Наукові інтереси:                 історія педагогіки та розвиток освіти в Україні, педагогічна психологія.

 

{slider ЛИСАК Наталія Олегівна,  канд. пед. наук, доцент|blue}

ЛИСАК Наталія Олегівна

 • Посада:                                 доцент кафедри
 •  Вчене звання:                       доцент
 •  Науковий ступінь:               кандидат педагогічних наук
 • Освіта:                                   ХДУ ім. О. М. Горького, 1997 р., філологічний факультет; факультет Харківської державної академії технології та організації харчування за спеціальністю "Маркетинг", 1998 р.; Інститут післядипломної освіти Харківського державного педагогічного університету за спеціальністю "Психологія".
 • Викладає дисципліни:       "Етика бізнесу", "Психологія в сфері обслуговування та основи ораторського мистецтва", "Соціологія", "Психологія з основами соціології", "Практика складання резюме".
 • Тема дисертації:           "Педагогічна взаємодія викладачів та студентів молодших курсів як умова професійного становлення фахівця економічного профілю у процесі вивчення гуманітарних дисциплін", 2015 рік.
 • Стаж науково-педагогічної роботи:                        22 років
 • Наукові інтереси:  Соціальна психологія харчової поведінки.

 {slider КОРШУНОВА Ірина Павлівна,  доцент|blue}

 КОРШУНОВА Ірина Павлівна

 • Посада:                                  доцент кафедри
 • Освіта:                                   Харківський інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського
 • Викладає дисципліни:  "Історія та культура України", спецкурс "Культурно-побутові традиції українського народу".
 • Стаж науково-педагогічної роботи:       29  років
 • Наукові інтереси:                 формування етнохудожньої культури студентів, взаємозв’язок навчання та виховання у формуванні духовності студентської молоді, використання творчих аспектів в гуманітарній підготовці майбутніх фахівців.

 {slider ЛЕМЕШЕВА Наталія Андріївна,  ст. викладач|blue}

ЛЕМЕШЕВА Наталія Андріївна

 • Посада:                                  старший викладач кафедри
 • Освіта:                                   ХДУ ім. О. М. Горького, 1984 р., історичний факультет
 • Викладає дисципліни:         "Історія та культура України", "Політологія", "Соціально-економічна історія України", "Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики", "Екскурсознавство"..
 • Стаж науково-педагогічної роботи: 13 років
 • Наукові інтереси: розвиток борошномельно-круп'яного виробництва у слобідському селі в дорадянську добу; методика викладання гуманітарних дисціплін у технічному вузі.

 

 

ЛАВРУК Марія Володимирівна, ст. лаборант

ЛАВРУК Марина Володимирівна

 • Посада:                                  старший лаборант кафедри
 • Освіта:                                   Харківська державна академія технології та організації харчування, 1996 рік.
 • Стаж роботи:                        28 років