Кафедра суспільних та гуманітарних дисциплін

 


              Згідно з ідеологічними вимогами радянських часів, одночасно з відкриттям інституту у вересні 1967 р. було організовано загальноінститутську кафедру «Історії КПРС, філософії і наукового комунізму». У 1972 р. її було розділено на два окремих підрозділи – кафедру «Історії КПРС» (завідувач доц., к.і.н. Д.О. Метелиця) і кафедру «Філософії і наукового комунізму» (завідувач доц, к.іст.н. В.Н. Нікітін). З жовтня 1990 р. кафедру «Історії КПРС» було перейменовано на кафедру «Політичної історії ХХ століття», а кафедру «Філософії і наукового комунізму» – на  «Філософії і політології». У 1992 р. на базі кафедри «Політичної історії ХХ століття» було створено кафедру «Українознавства». Її послідовно очолювали професор д.іст.н., Д.О. Метелиця, доцент, к.іст.н. В.В. Смирнов В.В., з 1994 по 2009 рр. + відмінник освіти України, професор, к.іст.н. Андрій Сергійович Міносян.

           Кафедру філософії у різні роки очолювали доцент А.Л. Опріщенко, професор В.П. Будников, доценти кандидати наук В.Н. Нікітін, А.С. Антоненко, О.Є Мартовий. У 1991-2009 рр. завідувачем був професор, к.філос.н. О.Є. Попов.

            У липні 2009 р. в результаті об’єднання кафедр «Українознавства» і «Філософії та політології» було створено кафедру «Суспільних та гуманітарних дисциплін» на чолі з проф. А.С. Міносяном. Викладачі беруть участь у міжнародних наукових конференціях у Франції, Чехії, Польщі, Словаччині, Австрії, Індії, Китаї, Норвегії, а також у республіканських і регіональних.

            Важливість об’єктивного й суто наукового аналізу, знання рідної мови, власної історії, культури, розвитку світової соціології, політології та філософії стають першочерговими завданнями, вирішення яких сприяє суспільному розвитку та модернізації системи освіти шляхом гуманізації та гуманітаризації.

            Саме з огляду на це колектив кафедри здійснює підготовку майбутніх фахівців не тільки шляхом підвищення знань з дисциплін гуманітарного циклу, а й виховання активної життєвої позиції, політичної культури молоді, духовності та моралі, усвідомлення власної причетності до рідного народу, засвоєння безцінного історичного досвіду, демократичних традицій розбудови державності.

            Велику увагу викладачі кафедри приділяють виховному процесу в університеті. Конференції, виїзні заняття, вікторини, екскурсії, ділові ігри, «круглі столи» стали вже традиційними й викликають підвищений інтерес у студентів. Не залишають байдужими заняття, присвячені обговоренню художніх і документальних фільмів, телепередач, резонансних статей тощо. Разом з викладачами студентська молодь університету подорожує до Києва, Полтави, Сковородинівки, Краснокутська, Слав’яногорська, знайомлячись з історичними та культурними пам’ятками нашої країни.

            Викладачі беруть участь у підготовці аспірантів і пошукачів за програмою курсу філософії та української мови.