ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ   СПЕЦІАЛІЗАЦІЇЇ
071 Облік і оподаткування   Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування   Фінанси, банківська справа та страхування
yanchev av
Декан фaкультету

доктор економічних наук, професор,
ЯНЧЕВ Андрій Володимирович
(057) 337-85-73, (057) 349-45-48; кімната 311
 

ДЕКАНАТ (057)349-45-75, кімнати 312, 313

Заступник декана з навчально-методичної роботи:
ЛИСАК Галина Георгіївна, канд.екон. наук
Заступник декана з виховної роботи:
СТОЯН Євген Юрійович, канд.техн. наук
Заступник декана з наукової роботи:

КАЩЄНА Наталія Борисівна

Методист:
ПОПОВА Олена Іванівна
Секретарі:
ЛАКТІОНОВА Оксана Анатоліївна
ПАРФЕНОВА Лілія Петрівна
Діловод: ПЕТРАШЕНКО Каріна Іванівна

 

Загальна інформація

Ф акультет створено у 1988 році.
Формування та сучасний розвиток факультету тісно пов'язані з історією становлення університету, успішно поєднуючи в собі юність та зрілість: юність – це студенти, їх оптимізм, життєлюбство та здорові амбіції; зрілість – традиції факультету, його викладачі, дивовижна атмосфера сумісної творчості викладачів та студентів. На факультеті з
дійснюється підготовка фахівців для різних типів та видів підприємств торгівлі, харчування, їх фінансових відділів; органів казначейства, банків, державних податкових адміністрацій, страхових компаній, аудиторських фірм для роботи на посадах економічного радника, комерційного директора, консультанта-аудитора, фінансового менеджера, управляючого фінансами, бухгалтера, для викладацької та науково-дослідної діяльності.
Престижний фах, помножений на ім'я визнаного навчального закладу, гарантує високий рейтинг випускникам факультету і дає змогу працювати на підприємствах України, започатковувати власний бізнес в Україні та за її межами.

Факультет об’єднує 3 кафедри, на яких плідно працюють 51 викладач, серед яких 7 – професорів та докторів наук, 28 – доцентів та кандидатів економічних наук.

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями

бакалавр за напрямами підготовки: "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа та страхування";
спеціаліст,
магістр – за спеціальностями: "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа та страхування"

за державним замовленням та на контрактній основі за договорами з юридичними і фізичними особами.

Форми навчання: бакалавр – денна, денна прискорена, заочна, заочна прискорена; спеціаліст – денна, заочна; магістр – денна, заочна.

Навчання на факультеті проводиться за новітніми інтерактивними технологіями. Студенти мають можливість працювати у локальних комп'ютерних мережах і у всесвітній мережі Internet.

В університеті успішно функціонують магістеріум та аспірантура за фахом "Облік та аудит" і спеціалізована Рада з захисту кандидатських дисертацій.

Факультет має сучасну матеріально-технічну базу, що дає змогу створити оптимальні умови для проведення навчального процесу та роботи викладачів.

Студенти під час навчання не тільки здобувають професійні знання за обраним фахом, а й збагачуються духовно, формуються як особистості з високим інтелектом. Студентське самоврядування сприяє розвитку організаторських здібностей та навичок спілкування.

Згідно з програмою міжнародного співробітництва кращі за рейтингом студенти мають можливість стажуватися або здобувати освіту за кордоном.

Студенти з першого курсу залучаються до науково-дослідної роботи, беруть активну участь у міжвузівських, міських, всеукраїнських, міжнародних студентських олімпіадах, конференціях і конкурсах наукових робіт. 

Всім іногороднім студентам надається можливість проживання у гуртожитку.

Після закінчення університету 100 % наших випускників працевлаштовуються.

Презентація факультету

Рейтинг стипендіатів