ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ   ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
073 Менеджмент   Менеджмент організацій і адміністрування
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
241 Готельно-ресторанна  справа
242 Туризм
davidova
 
 
 
 
 
ДЕКАН факультету 
доктор економічних наук, професор 
ДАВИДОВА Оксана Юріївна
(057) 337-85-36; кімната 304
 

ДЕКАНАТ (057)349-45-73, кімната 307-а

Заступник декана з навчальної роботи:
КАЛЄНІК Ксенія Володимирівна
Заступник декана з організаційно-виховної роботи:
ПОЛСТЯНА Надія Володимирівна

Методист:
ЗАДОРОЖНА Катерина Іванівна
Секретар:
СВІТЛИЧНА Валерія Валеріївна

 

Презентація факультету

Загальна інформація

Факультет менеджменту було створено у вересні 1991 року. На теперішній час факультет менеджменту здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями 073"Менеджмент", 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм" за освітньо-професійними програмами "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Готельно-ресторанна справа", "Туризм" . На факультеті діють докторантура та аспірантура для здобувачів третього рівня вищої освіти – доктор філософії зі спеціальності "Менеджмент".

На факультеті навчаються біля 800 студентів за денною та заочною формами здобуття освіти, відкрито навчання іноземних студентів з Азербайджану, Грузії, Туркменістану, Білорусії, Нігерії, Індії, Зімбабве, Марокко, Гани, Камерун, Палестини, Египту,  Бангладешу тощо.

Факультет менеджменту готує висококваліфікованих фахівців у галузі управління та адміністрування, торгівлі, готельного і ресторанного бізнесу, туризму і добре відомий в підприємницькому співтоваристві як ефективна бізнес-школа, випускники якої поєднують знання світового досвіду та українських особливостей підприємницької діяльності, здатні до ефективного використання отриманих знань і практичних навичок у господарську та організаційну діяльність.

Під час підготовки фахівців на факультеті менеджменту широко застосовуються професійні освітні програми, інноваційні технології та інтенсивні методи навчання, що використовуються в кращих світових школах бізнесу і менеджменту та провідних вишах України.

Навчальний процес здійснюється за новітніми інноваційними технологіями з використанням найсучаснішого мультимедійного обладнання, комп'ютерної та організаційної техніки. Для проведення практичних і лабораторних занять передбачені усі необхідні лабораторії, обладнані сучасним устатуванням. У числі різноманітних методів і форм організації навчального процесу – проблемні лекції, структуровані дискусії на семінарах, кейси, ділові ігри, тренінги, майстер-класи, практичні заняття на підприємствах (фірмах) і багато інших. Поєднання традиційних та сучасних креативних методів навчання дозволяє студентам реалізацізувати отримані теоретичні знання ще під час навчання.

Формуванням висококваліфікованих фахівців займаються досвідчені викладачі-професіонали, 80% з яких мають наукові ступені доктора та кандидата наук, вчені звання професора та доцента. Підтримуються постійні контакти з університетами та бізнес-школами США, Канади, Швейцарії, Польщі та інших країн.

Факультет живе насиченим науковим та культурним життям. Щорічно проводяться міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи з актуальних бізнес-проблем у сферах готельно-ресторанного бізнесу, туризу, торгівлі. Традиційними стали участь у професійних конкурсах, міжнародних бізнес-форумах "Слав'янський базар", "Наука Харківщини", за результатами яких студенти факультету займають призові місця та отримують почесні грамоти.

Студенти мають унікальну можливість здійснити практичну підготовку в найкращих закордонних п'ятизіркових готелях, висококласних ресторанах, комерційних підприємствах Німеччини, Франції, Італії, Великобританії, США, Греції, Єгипту, Туреччини, Болгарії. Така навчальна та практична підготовка студентів факультету менеджменту сприяє  отриманню високої кваліфікації. В результаті проходження закордонної практики, стажування студенти отримують не тільки сертифікати професійної підготовки (перекладача іноземної мови, адміністратора, бармена, офіціанта, аніматора та ін.), які є цінними під час працевлштування як в нашій країні, так і за кордоном, а й набувають нових друзів, яскравих вражень та незабуніх позитивних емоцій!

Факультет пишається своїми випускниками, які успішно вибудовують  свою кар’єру в державних та комерційних структурах, великих транснаціональних корпораціях, науково-дослідних та освітніх установах не тільки України, а й багатьох закордонних країн: США, Канади, Великій Британії, Італії, Іспанії тощо. 

Студенти з першого курсу активно залучаються до науково-дослідної роботи. Майбутні фахівці беруть активну участь у міжвузівських, міських, всеукраїнських, міжнародних студентських олімпіадах, конференціях і конкурсах наукових робіт.

Сучасна матеріально-технічна база факультету створює оптимальні умови для проведення навчального процесу та роботи викладачів. На факультеті діє власний комп'ютерний клас, обладнаний сучасною комп'ютерною та мультимедійною технікою і підключений до загальноуніверситетської навчальної мережі.

Студенти під час навчання не тільки набувають професіних компетентностей за обраним фахом, а й мають можливість збагачуватися духовно, формуватися як високоінтелектуальні особистості. На факультеті проводяться такі традиційні свята, як: "День факультету менеджменту", "Свято останнього дзвоника", "Брейн-ринг", огляд художньої самодіяльності "Дебют", "Перлина року", "День студента", "Масляна" та багато інш. Також студенти мають можливість долучитися до до участі у у художній самодіяльності, у постійнодіючій команді КВК, спортивних заходах (функціонує 12 спортивних секцій).

Всім іногороднім студентам надається можливість проживання у гуртожитку.

Після закінчення університету 100% наших випускників працевлаштовуються.

Очолює факультет декан - Давидова Оксана Юріївна, доктор економічних наук, професор, Голова вченої ради факультету менеджменту, учений секретар вченої ради Університету, член спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій за економічним напрямом, Голова експертної ради за напрямом "Управління підприємствами торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та туризму в умовах інноваційного розвитку".

Професор Давидова О.Ю. – автор більш ніж 300 опублікованих праць, серед яких монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті, тези доповідей, патенти, навчально-методичні розробки. Давидова О.Ю. активно впроваджує новітні форми навчання, спрямовані на опанування студентами загальних та професійних компетентностей.

 

Рейтинг стипендіатів