ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

     

ПЕРШИЙ (баклаврський) рівень вищої освіти    ДРУГИЙ (магістерський) рівень вищої освіти 
Спеціальність 051 Економіка
Освітні програми
  • Економіка підприємства
  • Економічна безпека бізнесу
  Спеціальність 051 Економіка
Магістерська освітня програма
  • Економіка підприємства
Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
Освітня програма
  • Міжнародна економіка
  Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
Магістерська освітня програма
  • Міжнародна економіка
Спеціальність 075 Маркетинг
Освітньо-професійні програми
  • Маркетинг
  • Маркетинг в торгівлі та готельно-ресторанній індустрії
  Спеціальність 075 Маркетинг
Магістерська освітньо-професійна програма
  • Маркетинг
    Спеціальність 073 Менеджмент
Магістерська освітньо-професійна програма
  • Бізнес-адміністрування
Андросова Тетяна Василівна  

Декан факультету

кандидат економічних наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти
АНДРОСОВА Тетяна Василівна
(057) 337-85-73, (057) 349-45-85; кімната 318

 

ДЕКАНАТ (057)349-45-44, кімната 320

Заступник декана
з організаційно-навчальної роботи:

СИНИЦИНА Галина Анатоліївна
Заступник декана
з науково-дослідної та організаційно-виховної роботи:

МИХАЙЛОВА Марія Володимирівна

Методист:
КРЕСТИНСЬКА Наталія Сергіївна
Секретар:
БАРХАТОВА Наталія Віталіївна 

 

Про факультет

Історія та сучасні надбання економічного факультету нерозривно пов’язані з діяльністю нашого університету, оскільки економічний факультет був активним учасником його створення та розвитку з моменту заснування у 1967 році.

Усього за більш ніж 50 років свого існування економічний факультет підготував понад 6 тисяч фахівців для ресторанного господарства, торгівлі та інших галузей економіки, які працюють у різноманітних структурах на посадах від економістів та інспекторів до керівників підприємств.

У контексті тенденцій розвитку світових та європейських освітніх систем, відповідно вимог державних та галузевих стандартів вищої освіти факультет забезпечує високу якість підготовки фахівців з урахуванням галузевої специфіки оптової та роздрібної торгівлі, ресторанного і готельного бізнесу, туризму та органічне поєднання освітньої, наукової, інноваційної діяльності.

На економічному факультеті навчаються близько 700 студентів за денною та заочною формами навчання. Іноземні студенти з Азербайджану, Грузії, Туркменістану, Нігерії тощо мають змогу вивчати окремі профільні дисципліни іноземною мовою завдяки високому рівню професійності професорсько-викладацького складу кафедр факультету.

На факультеті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності «Економіка» - доктора філософії, доктора наук - шляхом навчання в аспірантурі та докторантурі.

Економічний факультет об’єднує колективи п’яти кафедр, на яких плідно працюють 73 особи професорсько-викладацького складу, серед яких 21 професор, у т.ч. 12 докторів наук, 30 доцентів, 42 кандидати наук. Серед них – заслужені працівники, відмінники освіти України, переможці конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» та ін.

Кафедри факультету плідно працюють за різноманітними напрямами, головними з яких є формування освітніх ресурсів шляхом створення електронних версій навчально-методичних комплексів дисциплін, електронних каталогів; видання монографій, підручників, навчальних посібників; підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів, упровадження наукових напрацювань у практику, видавнича діяльність, проведення наукових семінарів, участь у наукових конференціях, семінарах, виставках, науково-дослідна робота студентів.

Майбутні фахівці беруть активну участь у міжвузівських, регіональних, всеукраїнських, міжнародних студентських олімпіадах, конференціях і конкурсах наукових робіт.

Найкращі студенти отримують іменні стипендії Президента України, Верховної Ради України тощо та гранти міжнародних фондів.

Протягом останніх років на факультеті було започатковано дистанційні школи довузівської системи підготовки випускників шкіл, що дозволяють зрозуміти та усвідомити вибір майбутньої професії, випробувати свої сили в навчанні у вищій школі: школа маркетингу «Маркетошка», «Школа економіки», «Школа міжнародного бізнесу».

Маючи розгалужені партнерські зв’язки із закордонними університетами, коледжами та підприємствами, факультет постійно організовує обміни студентами та розвиває різноманітні програми стажувань. У студентів є можливість проходити практику та стажування на курортах Анталії, Кіпру, Болгарії тощо.

Студентське життя на факультеті насичене різноманітними подіями. Серед них, поряд з університетськими заходами, яскравими та пам’ятними є День економіста, День маркетолога, Посвячення в маркетологи.

На економічному факультеті переважають нові продуктивні форми працевлаштування: «Ярмарок вакансій», стажування, виробнича та переддипломна практика студентів, презентації бізнес-структурами майстер-класів та програм працевлаштування.

Науково-педагогічний колектив факультету спрямовує свої зусилля на формування професійних, соціально-особистісних, інструментальних, загальнонаукових компетенцій студентів. Ми пишаємося нашими студентами, які проявили свої кращі здібності в навчанні, науковій та громадській роботі.


Положення про економічний факультет Харківського державного університету харчування та торгівлі   Ознайомитись

Презентація факультету

 

Рейтинг стипендіатів