НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ЕКОНОМІКИ та ФІНАНСІВ

     

ПЕРШИЙ (баклаврський) рівень вищої освіти    ДРУГИЙ (магістерський) рівень вищої освіти 
Спеціальність 051 Економіка
Освітня програма
 • Економіка підприємства
  Спеціальність 051 Економіка
Магістерська освітня програма
 • Економіка підприємства
Спеціальність 056 Міжнародні економічні відносини
Освітня програма
 • Міжнародна економіка
  Спеціальність 056 Міжнародні економічні відносини
Магістерська освітня програма
 • Міжнародна економіка
Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
Освітня програма
 • Міжнародна економіка
  Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
Магістерська освітня програма
 • Міжнародна економіка
Спеціальність 075 Маркетинг
Освітньо-професійні програми
 • Маркетинг
 • Маркетинг в торгівлі та готельно-ресторанній індустрії
  Спеціальність 075 Маркетинг
Магістерська освітня програма
 • Маркетинг
    Спеціальність 073 Менеджмент
Магістерська освітня програма
 • Бізнес-адміністрування
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Освітня програма
 • Облік і оподаткування
  Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Магістерська програма
 • Облік і оподаткування
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітня програма
 • Фінанси, банківська справа та страхування
  Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Магістерська програма
 • Фінанси, банківська справа та страхування
Андросова Тетяна Василівна     

Директор інституту

кандидат економічних наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти
АНДРОСОВА Тетяна Василівна
(057) 337-85-73, (057) 349-45-85; кімната 318

 

ДЕКАНАТ (057)349-45-44, (057)349-45-75, кімната 312, 320

Заступник декана
з навчально-методичної роботи:

ЛИСАК Галина Георгіївна
Заступник декана
з виховної роботи:

МИХАЙЛОВА Марія Володимирівна

Методист відділу навчально-виховної та методичної роботи:
КРЕСТИНСЬКА Наталія Сергіївна
Фахівець відділу навчально-виховної та методичної роботи:
БАРХАТОВА Наталія Віталіївна
Діловод відділу навчально-виховної та методичної роботи:
Парфенова Лілія Петрівна
Керівник відділу організаційної роботи та практичної підготовки:
Лактіонова Оксана Анатоліївна

Про інститут

Інститут створено у січні 2020 року шляхом об'єднання двох факультетів - економічного та обліково-фінансового. На сьогоднішній день ННІЕФ є потужним структурним підрозділом університету.

У контексті тенденцій розвитку світових та європейських освітніх систем, відповідно вимог державних та галузевих стандартів вищої освіти інститут забезпечує високу якість підготовки фахівців з урахуванням галузевої специфіки оптової та роздрібної торгівлі, ресторанного і готельного бізнесу, туризму та органічне поєднання освітньої, наукової, інноваційної діяльності.

Чисельність студентів, яка навчається в інституті на денній та заочній формах навчання, складає близько 1000 осіб. Іноземні студенти з Азербайджану, Грузії, Туркменістану, Нігерії тощо мають змогу вивчати окремі профільні дисципліни іноземною мовою завдяки високому рівню професійності професорсько-викладацького складу кафедр інституту.

В інституті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності "Економіка" та "Облік і оподаткування" - доктор філософії та доктор наук - шляхом навчання в аспірантурі та докторантурі.

Інститут об’єднує колективи шести кафедр, на яких плідно працюють 81 особа професорсько-викладацького складу, у т.ч. докторів наук та професорів - 31, кандидатів наук, доцентів - 45. Серед них – заслужені працівники, відмінники освіти України, переможці конкурсу "Вища школа Харківщини – кращі імена" та ін.

Кафедри інституту плідно працюють за різноманітними напрямами, головними з яких є формування освітніх ресурсів шляхом створення електронних версій навчально-методичних комплексів дисциплін, електронних каталогів; видання монографій, підручників, навчальних посібників; підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів, упровадження наукових напрацювань у практику, видавнича діяльність, проведення наукових семінарів, участь у наукових конференціях, семінарах, виставках, науково-дослідна робота студентів.

Майбутні фахівці беруть активну участь у міжвузівських, регіональних, всеукраїнських, міжнародних студентських олімпіадах, конференціях і конкурсах наукових робіт.

Найкращі студенти отримують іменні стипендії Президента України, Верховної Ради України тощо та гранти міжнародних фондів.

Протягом останніх років в інституті було започатковано дистанційні школи довузівської системи підготовки випускників шкіл, що дозволяють зрозуміти та усвідомити вибір майбутньої професії, випробувати свої сили в навчанні у вищій школі: школа маркетингу "Маркетошка", "Школа економіки", "Школа міжнародного бізнесу", "Школа успішного фінансиста", "Школа креативного бухгалтера".

Маючи розгалужені партнерські зв’язки із закордонними університетами, коледжами та підприємствами, інститут постійно організовує обміни студентами та розвиває різноманітні програми стажувань. У студентів є можливість проходити практику та стажування на курортах Анталії, Кіпру, Болгарії тощо.

Студентське життя нв інституті насичене різноманітними подіями. Серед них, поряд з університетськими заходами, яскравими та пам’ятними є День економіста, День маркетолога, Посвячення в маркетологи, Посвята в фінансисти.

В інституті переважають нові продуктивні форми працевлаштування: "Ярмарок вакансій", стажування, виробнича та переддипломна практика студентів, презентації бізнес-структурами майстер-класів та програм працевлаштування.

Науково-педагогічний колектив інституту спрямовує свої зусилля на формування професійних, соціально-особистісних, інструментальних, загальнонаукових компетенцій студентів. Ми пишаємося нашими студентами, які проявили свої кращі здібності в навчанні, науковій та громадській роботі.

 

Рейтинг стипендіатів