Практична підготовка студентів

Організація, проведення і підведення підсумків за всіма видами практики студентів регламентується "Положенням про проведення практики студентів Харківського державного університету харчування та торгівлі".

Практична підготовка передбачає безперервність і послідовність її проведення для отримання необхідного та достатнього обсягу практичних знань і вмінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів.

Структура практичної підготовки за видами практик по факультетах

Практична підготовка передбачає роботу на провідних підприємствах, організаціях, установах України; довготривалі літні практики, тренінги і стажування за кордоном.

Щорічно університетом укладається 150-160 договорів про творчу співпрацю і партнерство з провідними підприємствами України, за якими майже 2000 студентів денного відділення успішно проходять практику.

Перелік основних підприємств України, з якими активно співпрацює університет.

Студенти університету мають можливість пройти ознайомчу, виробничу практику або стажування за кордоном.

Основними завданнями міжнародних стажувань студентів університету є:
вивчення студентами сучасного світового досвіду у галузі туризму, готельного та ресторанного господарства, ознайомлення з найновішими досягненнями техніки та технологіями;
засвоєння знань та навичок призначених для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах;
розширення світогляду, поліпшення знань іноземної мови.

Для студентів молодших курсів переважно організуються групові зарубіжні стажування, які носять ознайомчий характер з метою отримати уявлення про політичний, соціально-економічний устрій країни перебування, про культурно-національні традиції народу, релігію, географічні, історичні та кліматичні особливості країни, її ресурси, співробітництво з Україною. Найважливішою складовою є знайомство з професійною діяльністю за обраним фахом, адаптація отриманих знань до зарубіжних ринків, а також отримання або вдосконалення професійних вмінь та навичок в обраній галузі. Індивідуальні стажування студентів за кордоном рекомендуються для студентів старших курсів, які мають високий рівень успішності, мовної та професійної підготовки та досвід перебування за кордоном.

Традиційно закордонні практики наших студентів проходять в Туреччині, Греції, Росії, Єгипті, та у Сполучених Штатах Америки.