Документи про вищу освіту

Дублікати документів про вищу освіту

Як замовити дублікат документа про вищу освіту

Випускник може отримати дублікат документу про вищу освіту у випадках:

 • втрати, викрадення, знищення тощо документа;
 • пошкодження документа, що призвело до порушення цілісності інформації;
 • якщо після внесення до ЄДЕБО інформації про видачу документа про вищу освіту виявлено помилки в інформації, що відтворюється в документі про вищу освіту;
 • невідповідності документа формі (зразку), встановленому на дату його видачі;
 • зміни прізвища, імені, по батькові (за наявності) у зв’язку зі зміною (корекцією) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту;
 • неможливості встановити додаткову інформацію про первинний документ про вищу освіту, що необхідна для його підготовки до міжнародного обігу, проставлення апостилю та/або легалізації, через втрату, знищення чи недоступності архівів.

Виготовлення дублікату документа про освіту здійснюється за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано первинний документ, шляхом відтворення в новому документі всієї інформації, що містилась у первинному.

У заяві про видачу дубліката зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, серія та номер документа, що посвідчує особу і громадянство або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, місце проживання, телефон (за наявності) особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту;
 • назва закладу вищої освіти та дата його закінчення; назва документа, дублікат якого замовляється;
 • найменування спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми), причина замовлення дубліката.

До заяви додаються:

 • квитанція про оплату за виготовлення документів;
 • копії паспорта громадянина України;
 • копія паспорта для виїзду за кордон (за наявності);
 • копія втраченого документа (за наявності) або оригінал пошкодженого;
 • копія свідоцтва про одруження (за необхідністю);
 • інші відомості, які особа на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, вважає суттєвими для отримання дубліката;
 • згода на обробку персональних даних від особи, на ім’я якої замовляється дублікат.

Контактна інформація:

Наша адреса: 
вул. Клочківська, 333,
м. Харків, 61051, Україна
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Для громадян України:
звертатися за телефоном (057)349-45-12
або прийти до Навчального відділу, каб. № 75.
Для іноземних громадян:
звертатися до Центру міжнародної освіти та співробітництва ХДУХТ,
каб. № 77