Ліцензування. Акредитація

Національна система забезпечення якості освіти реалізується через механізми ліцензування та акредитації. Освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться університетом на підставі ліцензії, що видається визначеним Кабінетом Міністрів України органом ліцензування відповідно до закону - Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 

Акредитація

  • Сертифікати про акредитацію за освітнім рівнем бакалавр  Ознайомитись...
  • Сертифікати про акредитацію за освітнім рівнем магістр  Ознайомитись...
  • Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм за рівнем вищої освіти магістр  Ознайомитись...

Акредитація освітньої програми - оцінювання освітньої програми на предмет відповідності стандарту вищої освіти, дотримання ліцензійних умов, спроможності закладу освіти виконати вимоги стандарту та забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання, у тому числі завдяки функціонуванню внутрішньої системи забезпечення якості.

 

Ліцензований обсяг

Контингент студентів

cont

Нормативні документи

 

  • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ з первинної акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня магістр за освітньо-професійною програмою "Бізнес-адміністрування"  спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування   Ознайомитись