Кафедра товарознавства в митній справі


      Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентами професійних навичок та вмінь.

     Концепція практичної підготовки на кафедрі товарознавства в митній справі полягає в оволодінні студентами сучасними методами, формами організації і знаряддями праці в галузі майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових, виробничих умовах, формування потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

     Кафедра плідно працює з такими базами, як:

       ТОВ «Віал-маркет», 

                         ТОВ  «Троянда Харків», 

Супермаркет «Класc»,

 klass

  

Гіпермаркет «Епіцентр»,

Epicentrk                       

 

Гіпермаркет «Метро», metro

                            Центр ЗЕД «Інтеркросс»

               

            ПП «Інформвнешсервіс». і т.д

   

 

          Бази практики підбираються індивідуально до кожного виду практичної підготовки студентів. Під час практики керівники від кафедри у тісному контакті з керівниками баз практики здійснюють постійний контроль щодо ходу праці, забезпечення підприємством нормальних умов праці студентів, контролюють стан трудової дисципліни у студентському колективі, виявляють випадки прогулів з неповажних причин, консультують студентів з питань програми практики, складання звітів, заповнення щоденників та інше. Адміністрації всіх баз практики позитивно відзиваються про роботу студентів-практикантів та висловлюють подяку студентам, керівникам практики від університету та керівництву університету.