Кафедра товарознавства в митній справі


Навчально-методичне забезпечення

kniqi1

 

Навчальні посібники та підручники


Університетська освіта. Головко М.П., Черевична Н.І., Акмен В.О., Головко Т.М. // Харків. ХДУХТ, 2013.

Товарознавство непродовольчих товарів. Радченко Л.О., Льовшина Л.Д., Головко М.П., М'ячиков О.В., Мартишко І.Ф. // Харків: Світ Книг, 2013.

Технічне регулювання. Бізікін С.В., Одарченко А.М., М'ячиков О.В., Ожеред С.В. // Харків: вид-во Іванченка І.С., 2013.

Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України. Головко М.П., Сорокіна С.В. // Харків, ХДУХТ, 2012.

Основи техніки лабораторних робіт з хімії. Аксьонова І.Ф., Гарбуз О.В., Маслій О.Г., М`ячиков О.В. // Ліра – К. 2011.

Технічне регулювання, основи стандартизації, метрології та управління якістю, в запитаннях та відповідях. Головко М.П., Юрченко С.Л., Селютіна Г.А., М¢ячиков О.В. // Харків, ХДУХТ. 2011

Товарознавство квітів. Сорокіна С.В. // Харків: Харківський Державний університет харчування та торгівлі, 2009.

Товарознавство вторинної сировини. Карпенко З.П., Дубиніна А.А., Дубиніна С.О., Селютина Г.А. // Київ: ВД «Професіонал», 2009.

Основи стандартизації та управління якістю. А.М. Чуйко, О.В. М’ячиков, І.І. Семенова // Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008.

Товарознавство молочних товарів. Одарченко Д.М. // Харків: Харківський Державний університет харчування та торгівлі, 2007.

Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння. Афанасьєва В.А // Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2007.

Експертиза продовольчих товарів. Одарченко А.М., Одарченко Д.М. // Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі. 2006.

Матеріалознавство непродовольчих товарів Захаренко В.О. // Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2005р.

Сорокіна С.В., Дубініна А.А., Зельніченко О.І. Митна справа // Київ: «Центр учбової літератури», 2009.