Кафедра товарознавства та експертизи товарів


"ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ"


 

     

    Практична підготовка студентів є надзвичайно важливою  складовою навчального процесу, від належної організації та ефективності якої значною мірою залежить результативність підготовки фахівця, набуття практичних умінь та навичок, професійне становлення майбутнього товарознавця. На кафедрі товарознавства та експертизи товарів цьому питанню приділяється значна увага.
     Ретельно  підбираються бази практики з урахуванням усіх вимог, яким повинні відповідати об’єкти виробничої практики. Це наявність передових форм і методів організації праці та управління, впровадження прогресивних технологій виробництва, наявність штату висококваліфікованих фахівців, здатних надати допомогу студентам для закріплення і набуття професійних навичок.
  prakt8За останні роки кафедрою для проходження практики студентів було укладено договори майже з 50 підприємствами різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними особами  та здійснюють  торговельну, виробничо-торговельну, посередницьку, оптово-збутову та інші види діяльності.  
Навчальною програмою передбачено безперервність та послідовність  проведення практичної підготовки студентів факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю, що дозволяє одержувати достатній обсяг практичних знань і умінь відповідно до кваліфікаційного рівня.IMG 8930
   Кафедра організує проходження студентами наступних видів практики:
- на 1 курсі  навчально-ознайомча практика  «Вступ до фаху»,  під час   якої  студенти знайомляться   з навчальною базою кафедри  товарознавства та експертизи товарів, з  роботою виробничих та  торговельних підприємств, які виробляють і реалізують товари, організаціями, що контролюють якість товарів, з роллю товарознавця в  забезпеченні торгових підприємств якісними товарами. Базами практики є: лікеро-горілчаний завод «Прайм», Спільне українсько-британське підприємство «Українська чайна фабрика Ахмад Ті», супермаркет «РОСТ», ресторан «Старгород», ПрАТ «Салтівський хлібзавод» ; 
 - на 2 курсі  товарознавчо – технологічна практика, яка  знайомить студентів з технологічним процесом харчового та промислового виробництва, а також його впливом на формування якості готової продукції. Базами практики є : ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат»,  ТОВ «Караван» (Харківцукорзбут), ПрАТ «Салтівський хлібзавод», ПП «Новожанівський м’ясокомбінат», ТОВ «Полюс», ЗАТ «Плавлені сири», пивзавод «Рогань»; 
    IMG 8929- на 3 курсі  комплексна товарознавча практика, на базі якої студенти закріплюють теоретичні знання, одержані в процесі навчання; знайомляться з досвідом роботи передових підприємств торгівлі, набувають практичних навиків у товарознавчій і комерційній діяльності. Бази практики: супермаркети ТОВ «ВОСТОРГ», супермаркети «Сільпо» ТОВ «ФОЗЗІ - ФУД», ТОВ «Украинский ритейл» (мережа фрешмаркетів «Брусничка»),  торговий центр «Метро», мережа магазинів ТОВ «Пік і К», мережа магазинів ПП «Новожанівський м’ясокомбінат»;
    -  на 4 курсі – переддипломна практика з базової освіти ОКР  «бакалавр», метою якої  є збір  практичних та статистичних матеріалів  на підприємстві для підготовки та написання  розділу дипломної роботи з товарознавчо-маркетингової діяльності підприємства. Бази практики: супермаркети ТОВ «ВОСТОРГ», гіпермаркет «Караван» ТОВ  «Група Рітейлу України»; супермаркети «Сільпо» 
ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД»;  ТОВ «Украинский ритейл» (мережа фрешмаркетів «Брусничка»,  мережа «Чудо-маркет» ТОВ «ТМ «Колос»; 
  - на 5 курсі  – виробнича практика ОКР «спеціаліст» та «магістр», за  період проходження якої студенти  збирають практичний матеріал для написання курсових робіт, одночасно набувають навички керівника, організатора, експерта  товарів та послуг, товарознавця,  інспектора з якості товарів і торгівлі, інспектора із захисту прав споживачів тощо. Бази практики: ТОВ «Восторг», ТОВ «Торгівельне підприємство «Нова торгівельна мережа» (мережа супермаркетів «Дігма»); ТОВ «Респект», ТОВ «Посад», Харківська ТПП, Інспекція з питань захисту прав споживачів у Харківській області; prakt5
    - на 5 курсі – переддипломна практика  ОКР «спеціаліст», метою якої є розвиток навичок та умінь інформаційно-аналітичної, науково – дослідницької та інноваційної діяльності,  підготовка майбутніх спеціалістів до самостійної роботи в науково – виробничих об’єднаннях, фірмах, установах, підприємствах та організаціях, закріплення практичних навичок проведення наукових товарознавчих досліджень. Бази практики: Головне управління економіки Харківської облдержадміністрації, Харківське обласне товариство захисту прав споживачів, Інспекція з питань захисту прав споживачів у Харківській області; Харківська ТПП;prakt11
- на 6 курсі – переддипломна практика ОКР «магістр», основними завданнями  якої є набуття навичок практичної діяльності по рішенню науково-дослідних  питань; розвиток самостійної творчої ініціативи, суспільної активності; збір даних   для написання дипломної магістерської роботи, виконання педагогічного навантаження  на кафедрі товарознавства та експертизи товарів, виконання науково-дослідної роботи по експериментальній частині  дипломної магістерської роботи.                 Бази практики: Інститут  овочівництва та баштанництва УААН (п. Селекційне); Інститут  рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України, Інститут тваринництва НААН України  (п. Кулиничі), науково-дослідницький інститут хімії при ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
  Багаторічна і плідна робота кафедри з постійними базами практики значно підвищує її ефективність, сприяє покращенню зв’язків з роботодавцями та подальшому працевлаштуванню випускників університету. Так, щорічне  проходження виробничої та переддипломної практики студентів спеціальності «Експертиза товарів та послуг» у Харківській торгово-промисловій  палаті  дозволило керівництву палати відібрати для подальшої роботи найбільш знаючих, дисциплінованих, відповідальних та  старанних студентів. На даний час у палаті працюють 6 наших випускників. prakt12
    Співпраця кафедри з ТОВ «Український рітейл» (мережа фрешмаркетів «Брусничка») у рамках  проекту «Школа керуючого» сприяла виявленню серед студентів  самостійних молодих фахівців з великим потенціалом і прагненням до власного розвитку. Після проходження виробничої практики і переддипломного стажування, успішного складання іспиту найкращим студентам було запропоновано працевлаштування  на посади замісника керуючого магазином. 
Для удосконалення зв’язків кафедри з роботодавцями з метою подальшого працевлаштування наших випускників кафедра продовжуємо пошук нових об’єктів практики, які зацікавлені в ефективному проходженні практичної підготовки, в професійному становленні майбутніх фахівців, в придбанні  кваліфікованих співробітників  для своїх підприємств, фірм, установ.
     Для збагачення зарубіжним досвідом практичної підготовки студенти університету  мають можливість пройти практику і стажування за кордоном (в Туреччині, Єгипті, Греції, Німеччині, Сполучених Штатах Америки). Студенти проходять практику на посадах офіціантів, барменів, кухарів, співробітників офісу по роботі з клієнтами, адміністраторів на Reception, аніматорів, гідів і трансферменів. Така  практика дозволяє одержати міжнародний досвід роботи, заробити гроші, підвищити рівень своєї мовної підготовки.
Angliyu                 Egypt 01               turkey2