Кафедра товарознавства та експертизи товарів


"НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ"

 


 

 Планування навчально-виховного процесу підготовки майбутніх фахівців на кафедрі товарознавства та експертизи товарів регламентується Законом України «Про освіту», та іншими державними документами.

   

Навчальні ресурси

    

       Планування навчально-виховного процесу підготовки майбутніх фахівців на кафедрі товарознавства та експертизи товарів регламентується Законом України «Про освіту», Положенням Міністерства освіти і науки України «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», іншими державними документами.
    Навчально-методична робота спрямована на удосконалення навчального процесу і створення сприятливих умов для засвоєння студентами навчальних дисциплін, що викладаються. Викладачами кафедри підготовлені пакети методичних розробок: робочі програми дисциплін відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу; підручники; навчальні посібники; опорні конспекти лекцій; методичні вказівки до виконання практичних і лабораторних занять, а також курсових та дипломних робіт; пакети контрольних завдань для підсумкового та поточного контролю знань студентів з кожної дисципліни, що викладається кафедрою; програми практики.

ПІДРУЧНИКИ:

      pi3         pi4        pi2       pid

 

1.Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення. Дубініна А.А., Малюк Л.П., Селютіна Г.А., Шапорова Т.М., Кононенко Л.В., Науменко В.А. – Київ : ВД «Професіонал», 2007. – 470 с.
2.Митна справа. Дубініна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О.І. – Київ : ВД «Професіонал», 2009. – 269 с.
3.Теоретичні основи товарознавства: Підручник/За заг.ред. д.т.н., с.н.с., проф. В.А.Жук та ін. –Львів: Компакт – Л, 2009.– 480 с.
4.Методи визначення фальсифікації товарів. Дубініна А.А., Овчиннікова І.Ф., Дубініна С.О., Летута Т.М., Науменко М.О. – Київ : ВД «Професіонал», 2010. – 238 с.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

20170209 12405020170209 124307 20170209 124333 20170209 124500 20170209 124526
20170209 124551 20170209 12460120170209 12463220170209 131429 20170209 133834

 

1.Ідентифікація пластмас. Дубініна А.А., Безуглий В.Д., Кононенко Л.В. – Харків : ХДАТОХ, 2002. – 181 с.
2.Товарознавство смакових товарів. Дубініна А.А., Жук Ю.Т., Жук В.А., Жестерева Н.А. – Харків : ХДАТОХ, 2004. – 170 с. 
3.Основи митної справи в Україні. Дубініна А.А., Сорокіна С.В. – Київ : ВД «Професіонал», 2004. – 360 с. 
4.Товарознавство вторинної сировини. Дубініна А.А., Карпенко З.П., Дубініна С.О., Селютіна Г.А. – Київ : ВД «Професіонал», 2009. – 333 с.
5.Технологія та товарознавство ковбасних оболонок. Оніщенко В.М., Шубіна Л.Ю., Янчева М.О. – Суми:Уніерситетська книга, 2009. – 224с.
6.Методи визначення фальсифікації товарів. Лабораторний практикум. Дубініна А.А., Летута Т.М., Дубініна С.О., Овчиннікова І.Ф. – Київ : ВД «Професіонал», 2009. – 312 с.
7.Товарознавство товарів рослинного походження Дубініна А.А.,Кобрін В.М., Овчиннікова І.Ф. та ін. – Харків : ХАІ, 2011. – 160 с.
8.Загальна технологія харчових виробництв. Дубініна А.А., Хацкевич Ю.М., Попова Т.М., Ленерт С.О. - Харків : ХДУХТ, 2014. – 509 с.
9.Університетська освіта. Головко М.П., Черевична Н.І., Акмен В.О. Харків : ХДУХТ. – 2011. – 80 с.
10.Технічне регулювання (основи стандартизації, метрології та управління якістю) Головко М.П., Юрченко С.Л., Селютіна Г.А., М'ячиков О.В. Харків : ХДУХТ, 2011. – 145 с.
11.Товарознавство риби та рибних товарів. Дубініна А.А., Онищенко В.М., Янчева М.О., Попова Т.М., Томашевська Р.Я. – Київ : «Центр учбової літератури», 2012. - 330 с.
12. Ідентифікація м’ясних продуктів за нормативними показниками Янчева М.О., Оніщенко В.М., Большакова .А. ХДУХТ.-Х., 2013.- 202 с.
13.Товарознавство харчових продуктів, одержаних із генетично модифікованих джерел. Дубініна А.А., Янчева М.О., Ольховська В.С., Непочатих Т.А. – Харків : ХДУХТ, 2013. – 222 с.
14.Міжнародне технічне регулювання. Сафонова О.М., Селютіна Г.А., Нечепорук М.В. Харків : ХДУХТ, 2013. – 372 с.
15.Експертиза товарів. Дубініна А.А., Мардар М.Р., Летута Т.М., Сорокіна С.В. та ін. - Харків : ХДУХТ, 2016. – 240 с.
16.Товарознавство продуктів функціонального призначення. Дубініна А.А., Янчева М.О., Летута Т.М., Круглова О.С., Віннікова В.О. – Харків : ХДУХТ, 2014. – 200 с.
17.Теоретичні основи товарознавства у структурно-логічних схемах. Дубініна А.А., Дейниченко Г.В., Щербакова Т.В., Селютіна Г.А., Віннікова В.О. Харків : ХДУХТ, 2014. – 148 с.
18.Токсичні речовини та методи їх визначення у структурно-логічних схемах. Дубініна А.А., Селютіна Г.А., Летута Т.М., Щербакова Т.В. та ін. Харків : ХДУХТ, 2016. – 112 с.
19.Сертифікація товарів. Дубініна А.А., Селютіна Г.А., Ленерт С.О.,  Селютін В.М. – Харків : ХДУХТ, 2016. – 80 с.
 
 
20170209 133846 20170209 13391120170220 12453920170220 124548 20170302 112047

                                                        20170302 112058       20170302 112120


                       Бажаємо плодотвірної праці !!!!!