Кафедра суспільних та гуманітарних дисциплін

 


        Дисципліни, що викладаються фахівцями кафедри, є одними з основних у формуванні спеціалістів ХДУХТ усіх спеціальностей та форм навчання. Викладачі кафедри працюють у Навчально-науковому інституті харчових технологій та бізнесу (ННІХТБ), у Навчально-науковому інституті економіки, фінансів та обліку та всіх  факультетах університету, у Дніпропетровському, Миколаївському, Криворізькому НКЦ, у Центрі довузівської підготовки. Кафедра суспільних та гуманітарних дисциплін забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Історія та культура України
 • Фахова мова та ділова комунікація
 • Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики
 • Чинники успішного працевлаштування
 • Соціально-економічна історія України
 • Соціологія
 • Філософія науки
 • Політологія
 • Психологія в сфері обслуговування та основи ораторського мистецтва
 • Психологія з основами соціології
 • Етика бізнесу
 • Ораторське мистецтво
 • Соціологія сім'ї
 • Екскурсознавство
 • Філософія 
 • Культурно-побутові традиції українського народу

Навчальні ресурси

       Навчально-методичні  матеріали, які розміщені в системі дистанційного навчання університету eFront:

 1. "Історія та культура України" (доц. Головко О.В., ст. викл. Лемешева Н.А.)
 2. "Психологія з основами соціології" ( доц. Лисак Н.О.)
 3. "Фахова мова та ділові комунікації" ( проф. Руденко С. М.)
 4. "Політологія" (проф. Міносян А.С.)
 5. "Філософія" (проф. Варипаєв О.М.)
 6. "Культурно-побутові традиції українського народу" (доц. Коршунова І.П.)
 7. "Соціологія" (доц. Лисак Н.О.)