Видавнича діяльність


Список опублікованих наукових праць співробітників ХДУХТ

Публікації штатних науково-педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях