Наукові школи ХДУХТ

 • Положення про організацію діяльності наукових шкіл у Харківському державному університеті харчування та торгівлі   Переглянути...

В університеті сформовані та функціонують 17 наукових шкіл. Наукові розробки переважно спрямовані на створення прогресивних технологій харчової продукції; удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв; дослідження асортименту та якості товарів; дослідження з питань економіки, організації та управління підприємств готельного, ресторанного господарств та торгівлі; інформаційних систем обліку, аналізу та фінансів. Активно розвиваються перспективні напрями розвитку харчування ХХІ століття.

ЧЕРЕВКО Олександр Іванович, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Удосконалення процесів, обладнання харчових виробництв та розробка прогресивних технологій переробки сільськогосподарської сировини ...

Основні напрями діяльності:

 • Наукове обґрунтування і розробка прогресивних процесів та обладнання для тепло- і масообмінної обробки харчової сировини.
 • Удосконалення процесів та апаратів у виробництві нових високов’язких харчових продуктів.
 • Удосконалення процесів переробки дикорослої та пряноароматичної сировини з використанням мікрохвильових технологій.

Результати діяльності:

 • наукових праць – 330;
 • монографій – 9;
 • навчальних посібників – 12;
 • підручників – 5;
 • науково-дослідницьких робіт – 11;
 • патентів на винаходи – 52;
 • кандидатських дисертацій – 8;
 • докторських дисертацій – 4.

Нові науково-технічні розробки:

 • Вакуум-випарний апарат зі скребковою мішалкою.
 • Установка НВЧ-нагріву і вакуумування.
 • Комбінована геліосушарка з автономним енергопостачанням.
 • Багатофункційний пристрій теплової обробки ПТО-0,1.
 • Роторно-плівковий апарат для концентрування в’язких рідин.
 • Установка для дослідження електроконтактного нагрівання.
 • Пристрій для НВЧ-нагріву і вакуумування.
ЯНЧЕВА Ліана Миколаївна, к.е.н, професор, заслужений працівник народної освіти України
yancheva

Специфіка системи бухгалтерського обліку: юридична основа, організаційні підґрунтя, методологія...

Основні напрями діяльності:

 • Удосконалення обліку та аудиту на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства.
 • Організаційно-методичні аспекти удосконалення обліку та контролю в акціонерних товариствах.
 • Організація обліку та контролю розрахункових операцій: теорія, методологія, практика.
 • Облік фінансових результатів в інформаційній системі управління.
 • Організація обліку торговельних операцій в умовах електронної комерції.
 • Удосконалення обліку дебіторської заборгованості в інформаційній системі управління.
 • Удосконалення обліку нематеріальних активів в сучасних умовах господарювання.
 • Обліково-методичне забезпечення управління витратами на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства.

Результати діяльності:

 • наукових праць – 417;
 • монографій – 9;
 • навчальних посібників – 24;
 • підручників – 1;
 • науково-дослідницьких робіт – 11;
 • кандидатських дисертацій – 20;
 • докторських дисертацій – 2.
ДЕЙНИЧЕНКО Григорій Вікторович, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України
dein

Дослідження процесів харчових виробництв, розробка і вдосконалення технологій продуктів харчування та обладнання для їх виробництва...

Основні напрями діяльності:

 • Дослідження процесів ультрафільтрації БВМС та створення нових технологій функціональних продуктів з використанням похідних УФ-розділення.
 • Створення технологій продуктів підвищеної харчової цінності на основі білково-вуглеводної молочної сировини.
 • Підвищення харчової цінності продуктів харчування за рахунок використання збагачувачів молочної природи.
 • Розробка функціональних продуктів харчування на основі молочної сировини з використанням йодвміющуючих добавок.
 • Дослідження товарознавчих аспектів формування нових продуктів харчування.
 • Дослідження комбінованих процесів та устаткування для очищення плодоовочевої сировини.

Результати діяльності:

 • наукових праць – 172;
 • монографій – 8;
 • статей – 85;
 • тез доповідей – 87.

Нові науково-технічні розробки:

 • Мембранний модуль для обробки біологічних рідин.
 • Пристрій для дослідження процесу екстракції рослинної сировини.
 • Пристрій для екстракції рослинної сировини.
 • Апарат для комбінованого очищення бульбоплодів АКОБ.
 • Пристрій для екстракції пектинових речовин.
 • Майонез "Еламіновий".
 • Соус емульсійний з фукусом.
 • Сушене м'ясо мідії.
 • Майонез "Чорноморський".
ПАВЛЮК Раїса Юріївна, д.т.н., професор, лауреат Державної премії України, академік Міжнародної академії холоду
pavlyuk1

Фундаментальні та прикладні дослідження при розробці та впровадженні у виробництво високих технологій, в тому числі нанотехнологій перших вітчизняних натуральних вітамінних та антиоксидантних добавок із різних видів рослинної сировини в формі дрібнодисперсних порошків, гомогенних паст, екстрактів та функціональних продуктів з їх використанням...

Основні напрями діяльності:

 • Розробка прогресивних технологій, в числі яких кріотехнології, та нанотехнології виробництва біологічно активних добавок із рослинної сировини у формі порошків, паст, екстрактів, фітоконцентратів із фруктів, ягід, овочів, нетрадиційної рослинної сировини, продуктів бджільництва.
 • Розробка з використанням рослинних добавок комбінованих молочно - рослинних функціональних оздоровчих продуктів для масового, дитячого та дієтичного харчування.
 • Розробка продуктів харчування (кетчупів, соусів, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, хлібобулочних, кондитерських виробів та ін.) з високим вмістом біологічно активних речовин за рахунок збагачення продуктів натуральними добавками з традиційної, нетрадиційної рослинної сировини та продуктів бджільництва.

Результати діяльності:

 • наукових праць – 850;
 • монографій – 9;
 • статей - 560;
 • тез доповідей - 275;
 • навчальних посібників – 4;
 • методичних посібників - 120;
 • електронних посібників - 2;
 • авторських свідоцтв - 22;
 • науково-дослідницьких робіт – 12;
 • патентів на винаходи - 8;
 • кандидатських дисертацій – 16;
 • докторських дисертацій – 4.

Серед особливих досягнень наукової школи є перемога в конкурсі та одержання в 2006 р. вищої державної нагороди – Державної премії в галузі науки і техніки за роботу "Створення й впровадження прогресивних технологій і ефективного обладнання для одержання нових функціональних оздоровчих харчових продуктів". Дипломи лауреатів отримали 3 науковця школи.

 Нові науково-технічні розробки:

 • Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу-виставки "Кращий вітчизняний товар 2012 року".
 • Макова начинка.
 • Наноструктуроване борошно із пшеничних висівок.
 • Кондитерськы вироби "Пан Кейк".
САМОХВАЛОВА Ольга Володимирівна, к.т.н., професор
samoxvalova

Регулювання якості та харчової цінності кондитерських і хлібобулочних виробів з використанням сировини мікробного та рослинного походження...

Основні напрями діяльності:

 • Використання мікробних і рослинних полісахаридів для регулювання якості хлібобулочних та кондитерських виробів.
 • Розробка ресурсо- і енергозберігаючих технологій хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів.
 • Розробка продукції галузі підвищеної харчової цінності, оздоровчого, дієтичного і лікувально-профілактичного призначення.
 • Розробка технологій продукції  галузі з використанням природних барвників і ароматизаторів.

Результати діяльності:

 • наукових праць – 227;
 • монографій – 6;
 • навчальних посібників – 5;
 • статей - 65;
 • тез доповідей - 120;
 • науково-дослідницьких робіт – 11;
 • патентів на винаходи та корисні моделі – 15;
 • захищених кандидатських дисертацій – 5.

Нові науково-технічні розробки:

 • Технологія хліба житньо-пшеничного з додаванням шротів зародків зернових культур та плодів шипшини.
 • Технології цукрових кондитерських виробів  з рослинними добавками, отриманими за кріогенними технологіями.
 • Технології дієтичних безбілкових і безглютенових хлібобулочних виробів.
 • Технології маффінів  підвищеної харчової цінності зі шротом зародку пшениці.
 • Технологія глазурі кондитерської з додаванням порошків з виноградних вичавків.
 • Технологія печива здобного зі шротами кедрового та волоського горіхів.
 • Технологія збивних цукерок підвищеної харчової цінності з додаванням насіння чіа.
ПИВОВАРОВ Павло Петрович, д.т.н., професор, академік Міжнародної академії холоду, відмінник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
pivovar1

Наукові основи технології реструктурованої продукції, одержаної шляхом іонотропного гелеутворення...

Основні напрями діяльності:

 • Комплексна переробка рибної сировини і морепродуктів та освоєння ресурсів антарктичного крилю.
 • Наукові основи та практичні аспекти технології напівфабрикатів і готової продукції в процесі комплексної переробки гідробіонтів.
 • Теорія та практика створення реструктурованих продуктів.

Результати діяльності:

 • наукових праць – 93;
 • монографій – 5;
 • статей – 30;
 • тез доповідей – 58;
 • патентів на винаходи – 35;
 • кандидатських дисертацій – 4;
 • докторських дисертацій - 1.

Нові науково-технічні розробки:

 • Шинка з грибної сировини.
 • Сосиски з грибної сировини.
 • Соус капсульований.
ПОТАПОВ Володимир Олексійович, д.т.н., професор
potapov

Дослідження тепломасообмінних процесів та удосконалення апаратів для теплової та холодильної обробки харчових продуктів...

Основні напрями діяльності:

 • Моделювання явищ перенесення в процесах технологічної обробки харчових продуктів.
 • Удосконалення технологічних процесів, енергозбереження та ресурсозбереження, показників екологічної безпеки, підвищення безпеки та якості продукції, яка виробляється та зберігається в системі безперервного харчового ланцюга.
 • Дослідження процесів охолодження, заморожування, розморожування та сушіння харчових продуктів.
 • Дослідження процесів мікрохвильової обробки харчових продуктів.
 • Дослідження та застосування проміжних тепло-холодоносіїв у тому числі збагачених наноструктурами.
 • Розробка енергозберегаючих технологій використання холоду та теплової енергії на підприємствах харчової, переробної промисловості,  торгівлі, харчування та. готельно-ресторанного бізнесу.

Результати діяльності:

 • наукових праць – 249;
 • монографій – 4;
 • статей – 77;
 • тез доповідей – 169;
 • патентів на винаходи – 11;
 • докторських дисертацій - 1;
 • кандидатських дисертацій - 2.

Нові науково-технічні розробки:

 • Експерементальна установка для вивчення процесів зневоднювання харчової сировини.
 • Універсальний жарильний пристрій з непрямим обігрівом.
 • ЗТП-сушарка з кондуктивним підведенням теплоти.
 • Пристрій для жаріння у фритюрі  з проміжним теплоносієм  збагаченим вуглецевими нанотрубками.
 • Експериментальна установка для вивчення дефростації з НВЧ енергопідведенням.
МАЛЮК Людмила Петрівна, д.т.н., професор
maluk 2

Теоретичні та практичні аспекти збереження біологічно активних речовин плодоовочевої сировини під час її переробки...

Основні напрями діяльності:

 • Наукове обґрунтування та розробка нових технологій продуктів (соусів, паст, напоїв) на основі плодів, ягід та овочів.

Результати діяльності:

 • наукових праць – 62;
 • статей – 27;
 • тез доповідей – 35;
 • патентів на винаходи – 5;
 • кандидатських дисертацій – 3;
 • докторських дисертацій - 1.

Нові науково-технічні розробки:

 • Соуси з абрикосів, з вишні.
 • Страви на основі соусів (напоїв) з плодів, ягід та овочів.
 • Соуси з малини, бузини, чорної смородини.
 • Напій яблуневий.
 • Соус на основі яблук з обліпихою.
ДУБІНІНА Антоніна Анатоліївна, д.т.н., професор
Dubinina

Наукове обґрунтування та оптимізація засобів зберігання якості харчових продуктів при переробці рослинної сировини...

 Основні напрями діяльності:

 • Проведення комплексних досліджень генетичної варіації хімічного складу сортів фруктів та овочів, поширених в Україні.
 • Вивчення видової та сортової специфічності накопичення нітратів, солей важких металів, радіонуклідів, пестицидів, мікотоксинів фруктово-овочевими культурами, визначення локалізації їх у рослинних тканинах.
 • Розробка засобів видалення токсичних речовин з фруктів та овочів.
 • Вивчення закономірностей змін кольору плодоовочевої продукції під час її переробки, знаходження засобів його стабілізації.
 • Розширення асортименту екологічно безпечних продуктів на основі фруктів та овочів і вивчення їх харчової цінності.
 • Розробка раціональних видів упакування продуктів на основі фруктів та овочів для збереження їх якості при зберіганні, транспортуванні, складуванні, в процесі реалізації.

Результати діяльності:

 • наукових праць усього – 562, з них:
 • монографій – 12;
 • навчальних посібників – 20;
 • підручників – 5;
 • статей – 153;
 • тез доповідей – 372;
 • патентів на винаходи – 23;
 • нормативно-технічна документація (ТУ, ТІ) – 10;
 • докторських дисертацій – 1;
 • кандидатських дисертацій – 5.

Нові науково-технічні розробки:

 • Овочево-сиркові пасти (з селерою, пастернаком, петрушкою).
 • Паста з гарбуза, моркви, ревеню, аґрусу, столового буряку, томатів.
 • Кетчуп томатний (з фенхелем, базиліком, кмином, імбиром).
 • Соуси з перцю солодкого (жовтого, червоного, зеленого).
 • Огірки малосольні.
 • Редька маринована.
 • Матеріал пакувальний комбінований.
ПОГОЖИХ Микола Іванович, д.т.н., професор
pogozhikh

Тепломасобмін, енергоефективність: процеси та технологія сушіння харчової сировини...

 Основні напрями діяльності:

 • Термодинаміка нерівноважних процесів.
 • Вода харчової сировини та продуктів.
 • Сушіння змішаним теплопідводом харчової сировини та продуктів.
 • Термодинамічна стабільність окремих хімічних сполук.

Результати діяльності:

 • Наукових праць 184, з них:
 • 70 статей;
 • 85 тез доповідей;
 • 3 монографії;
 • 15 патентів України на корисну модель;
 • 10 кандидатських дисертацій;
 • 2 докторські дисертації

Нові  розробки:

 • Сушена картопля.
 • Сушена петрушка.
 • Порошок виноградної вичавки.
 • Порошок з капусти.
 • Сушений м'ясний напівфабрикат.
 • Продукт термоформований "Еконодор".
ГОЛОВКО Микола Павлович, д.т.н., професор
001

Технологія формування якості продуктів спеціального призначення...

Основний напрям діяльності:

 • Наукове обґрунтування і розробка прогресивних технологій продуктів лікувально-профілактичного призначення.

Результати діяльності:

 • наукових праць – 105;        
 • монографій – 1;                 
 • статей – 39;                                                
 • ТУУ – 3;
 • тез доповідей - 54;
 • кандидатських дисертацій – 6.

Нові науково-технічні розробки:

 • Пристрій для визначення міцності макаронних виробів.
 • Пристрій для визначення міцності фігурних макаронних виробів.
 • Напівфабрикат йод-білковий.
 • Напівфабрикат кальцій-білковий.
 • Напівфабрикат кістковий харчовий (НКХ).
 • Паштет печінковий збагачений кальцієм.
 • Консерви рослинні з додаванням НКХ.
 • Паштет підвищеної біологічної цінності.
 • Ковбаса варена з додаванням НКХ.
ЄВЛАШ Вікторія Владленівна, д.т.н., професор
evlash

Наукове обґрунтування міжмолекулярних взаємодій в харчових системах...

Основні напрями діяльності:

 • Принципи  стабілізації конформаційної структури білка гемоглобіна.
 • Вивчення механізму міжмолекулярної взаємодії в желейних харчових системах.
 • Спектральні методи дослідження міжмолекулярних взаємодій харчових біополімерів.
 • Теоретичні розрахунки стійкості емульсій з використанням синтезованих емульгаторів.
 • Вивчення поверхневих властивостей харчових розчинів.

Результати діяльності:

 • монографій –  8;
 • статей –  254;
 • тез доповідей – 451;     
 • патентів на винаходи –  52;
 • кандидатських  дисертацій - 8.

Нові науково-технічні розробки:

 • Желатин харчовий з солюбілізованою соняшниковою олією.
 • Желатин харчовий з солюбілізованою соняшниковою олією та b-каротином.
 • Дієтична добавка "Гемовітал".
 • Сухарики "Життєдар".
НЕСТЕРЕНКО  Оксана Олександрівна, д.е.н., професор
nest o

Інноваційні аспекти розвитку фінансово-кредитної системи та страхового ринку України: теорія та практика...

Основні напрями діяльності:

 • проблеми теорії та практики організації фінансів і страхування;
 • науково-теоретичні та прикладні аспекти ефективного функціонування фінансово-кредитних установ на ринку фінансових послуг;
 • фінансове забезпечення економічного, соціального та екологічного розвитку суб’єктів господарювання, фінансових установ та страхових компаній на ринках капіталу, товарів та послуг;
 • організаційно-методичні та прикладні аспекти страхування й оподаткування;
 • проблеми фінансового менеджменту у сфері бізнесу;
 • фінансова безпека як запорука незалежності і сталого розвитку;
 • фінансово-кредитні механізми збалансованого розвитку України;
 • фінансово-кредитні важелі активізації інноваційно-інвестиційної діяльності;
 • антикризове управління як складова системи забезпечення збалансованого розвитку національної економіки;
 • вектори збалансованого розвитку фінансово-кредитної системи та страхового ринку на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості;
 • перспективи інноваційного розвитку науки і вищої фінансової освіти.

Результати діяльності:

 • Монографій - 20;
 • Навчальних посібників - 15, в т.ч. 3 - англ. мовою, 5 - рекомендовані МОН;
 • Статей у фахових, професійних та наукометричних виданнях - 167;
 • Тези доповідей - 234;
 • Навчально-методичних видань – 62;
 • захищено 5  кандидатських дисертацій, 5 докторських;
 • Ведеться робота з 2 докторських дисертацій та 4 кандидатських.
ГРОСУЛ Вікторія Анатоліївна, д.е.н., професор
grosulpink

Економіка та управління функціонуванням та розвитком підприємств...

Основні напрями діяльності:

 • Управління функціонуванням та розвитком підприємств.
 • Оцінка та управлінням потенціалом підприємств.
 • Управління фінансово-економічною безпекою підприємств.
 • Обґрунтуванням стратегії розвитку підприємств.
 • Формуванням системи адаптаційного управління підприємством.
 • Організаційно-економічний механізм адаптації підприємств.
 • Управління інноваційною діяльністю підприємств.
 • Управління підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання.

Результати діяльності:

 • Загальна кількість публікацій – 937;
 • Монографій – 39;
 • Навчальних посібників - 34, з них з грифом МОНУ – 11;
 • Наукових статей та тез – 749;
 • Методичних посібників та видань – 93;
 • Захищено: 19 кандидатських дисертацій, 2 дисертації доктора економічних наук;
 • Ведеться робота: 3 докторських дисертацій; 6 кандидатських дисертацій.
САВИЦЬКА Наталія Леонідівна, д.е.н., професор
savickaya

Поведінковий маркетинг у соціальній та економічній сферах...

Основні напрями діяльності:

 • Проблеми теорії та практики поведінкового маркетингу.
 • Стратегія та тактика розвитку суб’єкторієнтованих маркетингових систем.
 • Науково-теоретичні та прикладні аспекти управління маркетинговою діяльністю суб’єктів соціальної та економічної сфери.
 • Ефективність та результативність маркетингової діяльності організацій.
 • Внутрішній маркетинг у підприємствах торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу.
 • Маркетингова політика підприємств комерційної та некомерційної сфери.
 • Теорія та практика food-маркетингу.
 • Управління клієнтським досвідом у FMCG секторі.
 • Стратегія та тактика підприємницького маркетингу.
 • Суб’єкторієнтована маркетингова система закладів вищої освіти.
 • Управління клієнт-орієнтованим сервісом готельно-ресторанної індустрії.
 • Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу.

Результати діяльності:

 • Публікації: загальна кількість – 519;
 • Монографій – 31;
 • Навчальних посібників і підручників – 18;
 • Статей у фахових, професійних та наукометричних виданнях, тез доповідей конференцій різних рівнів – 470;
 • з них з грифом МОНУ – 5;
 • Наукових статей та тез – 211;
 • Захищено 2  кандидаських дисертації; 2  докторські дисертації;
 • Ведеться робота за темами 2 докторських та 2 кандидатських дисертацій.
УШАКОВА Наталія Григорівна, к.е.н., професор, Заслужений працівник освіти України
ushakova

Економіко-теоретичні аспекти функціонування торговельної галузі...

Основні напрями діяльності:

 • Актуальні аспекти розвитку торговельної галузі на сучасному етапі розвитку економіки України.
 • Теоретико-функціональний аналіз внутрішньої торгівлі України.
 • Теоретичні аспекти функціонування галузевих мережних форм діяльності.
 • Становлення та функціонування мережних форм економічної діяльності в торгівлі.
 • Правовий аспект функціонування елементів інфраструктури торговельної галузі.
 • Ефективність діяльності фірми в роздрібній мережі.
 • Концепції ефективного мерчандайзингу в роздрібній мережі.
 • Стратегії залучення та утримання споживачів в роздрібній мережі фірми.
 • Система трейд-маркетингу в управлінні продажами торгово-виробничої фірми.

Результати діяльності:

 • Публікації: загальна кількість – 84;
 • Монографій – 3;
 • Наукових статей та тез – 81;
 • Дисертації:захищено 1 кандидатську дисертацію;
 • Ведеться робота: 2 докторських дисертації; 5 кандидатських дисертацій.
ЯЦУН Леонід Миколайович, к.е.н., професор
yacun

Управління готельно-ресторанним господарством, торгівлею та туризмом в умовах глобалізації...

Основні напрями діяльності:

 • Теорія, методологія та практика менеджменту в умовах глобальних соціально-економічних процесів.
 • Формування міжнародних готельно-ресторанних та торговельних мереж та їх ефективність.
 • Інноваційне управління підприємствами в умовах міжнародної інтеграції та вступу України до Світової організації торгівлі.
 • Формування стандартів споживання та управління харчовою поведінкою споживачів.
 • Методологія та практика розробки програм сталого розвитку сфери харчування та туризму.
 • Дослідження кулінарних традицій туристів та кулінарного різномаїття країн світу.
 • Форми та моделі готельно-ресторанного господарства в стратегіях розвитку туризму.

Результати діяльності:

 • Публікації – 312;
 • Монографій – 14;
 • Навчальних посібників - 12;
 • Наукових статей та тез - 217;
 • Методичних видань - 79;
 • Дисертації: захищено 5 кандидатських дисертацій; готуються до захисту 4 кандидатські та 1 докторська дисертація.