Конференції. Семінари

 ПЛАН проведення наукових та науково-технічних заходів

2017 рік

6 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція  здобувачів вищої освіти і молодих учених  "Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді", присвячена 50-річчю Харківського державного університету харчування та торгівлі
18 травня
Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність", присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі
24 травня Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених "Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування", присвячена 50-річчю Харківського державного університету харчування та торгівлі
1 червня       
Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини", присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі
5-7 вересня II Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності", присвячена  85-річчю Таврійського державного агротехнологічного університету та 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі
21 вересня Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи", присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі й 10-річчю запровадження в Україні спеціальності "Готельно-ресторанна справа"
29 вересня XIV Всеукраїнська науково-методична конференція "Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Імплементація нових стандартів освіти", присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі
3 жовтня Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній,  харчовій індустрії та торгівлі", присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі

2018 рік

13 лютого Науково-практичний семінар з проблем фундаментальних досліджень "Особливості реофізичної поведінки розчинів ПЕО під час їх протікання через сопло гідрорізальної голівки"
22 березня
І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу"
16 травня Науково-практичний семінар "Роль гідробіонтів у вирішенні проблем харчування сучасної людини"
28 вересня XV Всеукраїнська науково-методична конференція "Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Організація системи взаємодії  "Вища освіта – ринок праці"
18 жовтня Всеукраїнська науково-практична конференція "Тоталітарне суспільство як загроза розвитку демократичної держави" (до 85-ої річниці Голодомору в Україні)
25-26 жовтня І Міжнародна науково-практична конференція "Фінансові механізми сталого розвитку України"
19 листопада Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність", присвячена 80 річчю з дня народження ректора університету (1988-1991 рр.), д-ра техн. наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича

2019 рік

18 квітня
ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу"
15 травня Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність"
23-24 травня Міжнародна науково-методична конференція "Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення" до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва
31 травня Перша Міжнародна науково-методична конференція "Модернізація вищої освіти та забезпечення якості освітньої діяльності"
6-7 червня Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини"
4-6 вересня III Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності"
19-20 вересня ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи"
18 жовтня ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Фінансові механізми сталого розвитку України"