Аспірантура. Докторантура

Харківський державний університет харчування та торгівлі оголошує прийом на 2021-2022 навчальний рік: до докторантури для здобуття ступеня доктора наук та аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за фахом... Ознайомитись докладніше

 

 

Про відділ аспірантури і докторантури

 

petrenko Одним із основних джерел постійного оновлення інтелектуального потенціалу ХДУХТ є підготовка фахівців через аспірантуру, докторантуру, пошукацтво, а також шляхом направлення викладачів до цільової аспірантури і докторантури інших ВНЗ.

Основна частина науково-педагогічних кадрів готується через власну аспірантуру і докторантуру.

Завідуюча аспірантурою та докторантурою,
канд. пед. наук, доцент
Петренко Наталія Володимирівна

phone ico(067)719-03-33, (057)349-45-14 (відділ аспірантури та докторантури)


Історична довідка

Відповідно до наказу ректора з основної діяльності № 68 від 20 березня 1989 року при Харківському інституті громадського харчування була відкрита аспірантура за спеціальностями: 05.18.12 "Процеси, машини та агрегати харчової промисловості"; 05.18.16 "Технологія продуктів громадського харчування".

Науково-педагогічний потенціал інституту зростав, що дало можливість з 1 вересня 1991 року відкрити докторантуру за спеціальностями: 05.18.12 "Процеси, машини та апарати харчових виробництв"; 05.18.16 "Технологія продуктів громадського харчування" та перереєструвати спеціалізовану вчену раду на Д64.088.01 із правом прийняття дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора технічних наук.

20 квітня 1994 року Постановою Кабінету Міністрів України № 224 на базі Харківського інституту громадського харчування утворилася Харківська державна академія технології та організації харчування (ХДАТОХ).

Підвищення наукового потенціалу викладачів вимагало подальшого розвитку. В академії у 1996 році було перереєстровано аспірантуру за технічними спеціальностями (процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, технологія продуктів харчування, товарознавство продовольчих товарів) та економічними спеціальностями (бухгалтерський облік та аудит, економіка торгівлі та послуг), що дало можливість талановитим, обдарованим студентам продовжувати свою наукову діяльність.

У 2002 році Постановою Кабінету Міністрів України Харківська державна академія технології та організації харчування отримала нову назву – Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ), а з нею й новий статус. Аспірантура ХДУХТ почала підготовку науково-педагогічних кадрів за п’ятьма спеціальностями: 05.18.12 – процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв; 05.18.15 – товарознавство харчової продукції; 05.18.16 – технологія харчової продукції; 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит; 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг. Підготовка докторантів відбувалась за спеціальностями: 05.18.12 – процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв; 05.18.16 – технологія харчової продукції, 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит; 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг.

Прийом в аспірантуру та докторантуру в 2016 р. відбувався за новими Правилами прийому та відповідно до нового "Порядку підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)".

Для організації прийому до аспірантури і докторантури за новими правилами було проведено низку заходів, серед яких:

 • проходження ліцензування щодо розширення провадження освітньої діяльності за третім освітньо-науковим ступенем підготовки "докторів філософії" відповідно до нового переліку спеціальностей;  
 • підготовка наказів про створення приймальної комісії та предметних комісій щодо прийому вступних випробувань: співбесіди за фахом, іспиту зі спеціальностей, іноземної мови.

Відповідно до наказу МОН України №590 від 30 травня 2016 р. розширено провадження освітньої діяльності у ХДУХТ за такими спеціальностями: 051 "Економіка" - 5 місць; 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" - 5 місць; 073 "Менеджмент" - 5 місць; 181 "Харчові технології" - 25 місць.

Відповідно до наказу МОН України №1464л від 21 жовтня 2016 р. розширено провадження освітньої діяльності в ХДУХТ за спеціальністю: 071 "Облік і оподаткування" - 10 місць.

Відповідно до "Порядку підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)" рішенням Вченої ради ХДУХТ (протокол №10 від 02.06.2016 р.) відкрито докторантуру за такими спеціальностями: 051 "Економіка"; 071 "Облік і оподаткування"; 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"; 073 "Менеджмент"; 181 "Харчові технології". З метою забезпечення високого рівня підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на підставі рішення вченої ради ХДУХТ (протокол № 7 від 29.11.2016 р.) була створена науково-навчальна структура університету – Докторська школа, що здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів у формі аспірантури та докторантури. а також структурованих докторських програм.

Сьогодення

На даний час аспірантура ХДУХТ працює за 8 спеціальностями (за старою програмою):

6 спеціальностями технічного напрямку:

05.18.01 – "Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів";
05.18.04 – "Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів";
05.18.12 – "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв";
05.18.13 – "Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів";
05.18.15 – "Товарознавство харчових продуктів";
05.18.16 – "Технологія харчової продукції",

2 спеціальностями економічного напрямку:

08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами";
08.00.09 – "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит",

та за 5-ма новими ліцензованими спеціальностями з підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня "доктор філософії":

051 – "Економіка";
071 – "Облік і оподаткування";
072 – "Фінанси, банківська справа та страхування";
073 – "Менеджмент";
181 – "Харчові технології".

Докторантура працює за 4-ма спеціальностями (за старою програмою – 3 роки навчання):

05.18.12 – "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв";
05.18.16 – "Технологія харчової продукції";
08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами" (за видами економічної діяльності);
08.00.09 – "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" (за видами економічної діяльності),

та 5-ма спеціальностями (за новою програмою – 2 роки навчання):

051 – Економіка;
071 – Облік і оподаткування;
072 – Фінанси, банківська справа та страхування;
073 – Менеджмент;
181 – Харчові технології.

Гарантами "докторських програм" є провідні науковці в галузі технічних та економічних наук: д.т.н., проф. О.І. Черевко (181 – Харчові технології); д.е.н., проф. А.С. Крутова (072 – Фінанси, банківська справа та страхування); д.е.н., проф. М.В. Чорна (051 – Економіка); д.е.н., проф. Т.С. Пічугіна (073 – Менеджмент); д.е.н. проф. А.В. Янчев (071 – Облік і оподаткування).

Спеціалізації у складі спеціальності 181 "Харчові технології":

 • процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв – керівник групи В.М. Михайлов, д.т.н., професор;
 • технології харчової продукції – керівник групи О.О. Гринченко, д.т.н., професор;
 • технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів – керівник групи Є.П. Пивоваров, д.т.н., професор;
 • технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів гідробіонтів – керівник групи М.П. Головко, д.т.н., професор;
 • технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів – керівник групи Р.Ю. Павлюк, д.т.н., професор;
 • товарознавство харчових продуктів – керівник групи А.А. Дубініна, д.т.н., професор.

 

Накази

 • Наказ № 328-С від 14.09.2020 р. "Про зарахування до аспірантури та докторантури"   Ознайомитись...
 • Наказ № 129 від 14.07.2020 р. "Про оплату навчання в аспірантурі та докторантурі"   Ознайомитись...
 • Наказ МОН України № 590 від 30.05.2016 р. "Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні"   Ознайомитись...
 • Витяг з Наказу МОН України № 1464л від 21.10.2016 р. "Про затвердження рішень Ліцензійної комісії МОН від 18.10.16 р."   Ознайомитись...

Правила прийому на навчання

 • Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук (аспірантури, докторантури) Переглянути...

Програми фахових вступних випробувань

 • Екзаменаційні питання до іспиту зі спеціальності 071 "Облік та оподаткування"   Ознайомитись...
 • Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання до аспірантури на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 181 "Харчові технології"   Ознайомитись...
 • Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання до аспірантури на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"   Ознайомитись...
 • Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання до аспірантури на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 "Економіка"   Ознайомитись...
 • Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання до аспірантури на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 "Менеджмент"   Ознайомитись...

Положення

Розклад навчальних занять