Архів наукових конференцій

 

2011 рік

23 березня Всеукраїнська науково-практична конференція  молодих учених і студентів "Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного,ресторанного господарств і торгівлі".

Тези доповідей у двох частинах:
Частина 1
Частина 2

19 травня Міжнародна науково-практична конференція "Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг"

Тези доповідей у чотирьох частинах:
Частина 1
Частина 2
Частина 3
Частина 4

20-21 жовтня Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування"

Тези доповідей

 

2012 рік

25 квітня
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі"

Тези доповідей у чотирьох частинах:
Частина 1
Частина 2
Частина 3
Частина 4

18 жовтня    
Міжнародна науково-практична конференція "Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг", присвячена 45-річчю ХДУХТ

Тези доповідей

26 жовтня ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Облік, аудит, фінанси:сучасні проблеми теорії, практики та підготовки фахівців"

Тези доповідей

14-16 листопада Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні технології в харчовій промисловості та ресторанному господарстві"

Тези доповідей

 

2013 рік

25 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі"

Тези доповідей у двох частинах:
Частина 1
Частина 2

13-14 травня Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування"

Тези доповідей

16 травня
Всеукраїнська науково-практична конференція "Вода в харчових продуктах і для харчових продуктів"

Тези доповідей

27 вересня Х Всеукраїнська науково-методична конференція "Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки та виробництва - запорука ефективності навчального процесу"

Тези доповідей

19 листопада Міжнародна науково-практична конференція "Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг", присвяченої 75-річчю з дня народження ректора університету (1988-1991 рр.), доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича

Тези доповідей у двох частинах:
Частина 1
Частина 2

 

2014 рік

5 березня Міжвузівська науково-практична конференція "Т.Г. Шевченко: постать на тлі століть", з нагоди 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка

Тези доповідей

26 березня Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді"

Тези доповідей у двох частинах:
Частина 1
Частина 2

13-15 травня Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми теорії та практики управління економічним потенціалом підприємства"

Тези доповідей

22 травня Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. проблеми, перспективи, ефективність"

Тези доповідей у двох частинах:
Частина 1
Частина 2

26 вересня XI Всеукраїнська науково-методична конференція "Модернізація вищої освіти та проблеми  управління якістю підготовки фахівців. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення навчального процесу"

Тези доповідей

12-14 листопада Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні технології в харчовій промисловості та ресторанному господарстві"

Тези доповідей

2015 рік

2 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді"

Тези доповідей у двох частинах:
Частина 1 (Секції 1-16)
Частина 2 (Секції 17-30)
14 травня Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність"

Тези доповідей у двох частинах:

8-9 червня Всеукраїнський науково-практичний семінар  "Проблеми повноцінного харчування, енергоефективної переробки та зберігання"
8-11 вересня Міжнародна науково-практична конференція  "Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності"

Тези доповідей

25 вересня XІІ Всеукраїнська науково-методична конференція "Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Науково-інформаційна підтримка навчального процесу"

Тези доповідей

29 жовтня Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини"

Тези доповідей

2016 рік

7 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді"

Тези доповідей у двох частинах:
Частина 1
Частина 2
19 травня Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність"

Тези доповідей у двох частинах:

25 травня Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, студентів і школярів "Функціонування та розвиток економіки України в умовах зміцнення національної державності", присвячена 25-річчю незалежності України

Тези доповідей

26 травня Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Україна на шляху державотворення: історія та сучасність", присвячена 25-річчю незалежності України

Тези доповідей

6 червня Міжнародний науково-практичний семінар "Повноцінне харчування: інноваційні аспекти технологій, енергоефективної переробки, зберігання та маркетингу"
16 червня Підсумкова науково-практична конференція Міжвузівського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки  "Економіка та управління в сфері торгівлі"
30 вересня XІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція "Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. НСучасна парадичма вищої освіти"

Тези доповідей

28 жовтня ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Фінанси, облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики"

Тези доповідей