Кафедра технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів


Науково-дослідна робота кафедри

Науково-дослідна діяльність кафедри спрямована на вирішення проблем хлібопекарської, кондитерської, макаронної та харчоконцентратної галузей і здійснюється за наступними напрямками: 

 • розробка ресурсо- і енергозберігаючих технологій хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів;
 • розробка продукції галузі підвищеної харчової цінності, оздоровчого, дієтичного і лікувально-профілактичного призначення;
 • поліпшення функціонально-технологічних властивостей харчових систем з використанням регуляторів консистенції;
 • забезпечення якості і безпеки продукції галузі під час переробки сировини із зниженими технологічними властивостями;
 • розробка технологій продукції  галузі з використанням природних барвників і ароматизаторів;
 • створення нових екологічно безпечних видів пакування.

 

Визначення першочергових наукових завдань відбувається у тісному контакті з виробниками. Багаторічні стосунки поєднують кафедру з фахівцями ТОВ «Українсько-словенське підприємство «Хлібопекарський комплекс «Кулиничівський», ПАТ «Кондитерська фабрика Харків’янка», ТОВ «Чарівна мозаїка», ПрАТ «Хлібозавод Салтівський», ТОВ «Хлібозавод Ново-баварський», ТОВ «Т-Престиж», ТОВ «Кондитерська фабрика «Солодкий світ», ТОВ «Капсулар».

У науково-дослідній та освітній діяльності кафедра плідно співпрацює  з такими провідними науковими установами, такими як Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, Харківський спеціалізований медико-генетичний центр, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАНУ, Інститут тваринництва НААН, Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ, Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗУ.

 

Науково-дослідна робота студентів

Наукова-дослідна робота студентів проводиться під час складання дипломних, курсових проектів, наукових рефератів та доповідей за наступними напрямками:

 

 • розробка нових ресурсозберігаючих та безвідходних технологій напівфабрикатів і готової продукції кондитерського, хлібопекарського, макаронного і харчоконцентратного виробництва з різними формами господарювання;
 • оптимізація рецептур і технологічних процесів при виробництві напівфабрикатів і готової продукції кондитерського, хлібопекарського, макаронного і харчоконцентратного виробництва з різними формами господарювання;
 • розробка та удосконалення методів контролю якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції кондитерського, хлібопекарського, макаронного і харчоконцентратного виробництва;
 • розробка нормативних документів, які супроводжують  технологічний процес виробництва напівфабрикатів та готової продукції кондитерського, хлібопекарського, макаронного і харчоконцентратного виробництва;
 • аналіз і наукове обґрунтування ролі окремих технологічних факторів у виробництві хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів і харчо концентратів;
 • розробка програмного забезпечення технологічного процесу або окремих стадій кондитерського, хлібопекарського, макаронного і харчоконцентратного виробництва.